Detail předmětu

Fotoindukované procesy v molekulárních materiálech

FCH-DCO_FPDAk. rok: 2017/2018

Problematika kurzu je zaměřena na interakci fotonů s organickými molekulami, molekulárními krystaly a polymery. Detailně jsou probírány primární procesy optické absorpce, fluorescence, fosforescence, nezářivých přechodů a vzniku excitovaných produktů, jako jsou excitony, exciméry, exciplexy a fotoindukované stavy s přenosem náboje. Na výklad základních pojmů navazuje komplexní rozbor fotofyzikálních a fotochemických procesů, jako je fotochromie, fotovodivost, elektroluminiscence, fotodielektrický jev, přenos excitační energie, fotosyntéza, fotodegradace materiálu a nelineární optika. Z hlediska aplikačního budou probrány principy základních molekulárních optoelektronických součástek, jako jsou optické paměti, fotodetektory, sluneční články, elektroluminiscenční displeje a nelineárně optické prvky (fotorefraktivní a holografické paměti). Z chemického hlediska je uvedena celá řada příkladů relací molekulárních struktur a fyzikálních a chemických vlastností látek a typů základních chemických syntéz a modifikací látek jak nízkomolekulárních, tak polymerních.

Výsledky učení předmětu

Znalosti z fotofyziky a fotochemie.

Prerekvizity

Základní znalosti z organické chemie a fyziky pevných látek (základní kurz).

Literatura

S. A. Jenekhe, K. J. Wynne, Photonic and optoelectronic polymers, American Chemical Society, Washington, 1995 (EN)
J. B. Birks, Photophysics of aromatic molecules, Wiiley-Interscience, London, 1970 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Světlo a hmota
Optické vlastnosti molekul
Elektronová struktura molekulárních látek
Absorpce, fluorescence, fosforescence, nezářivé přechody
Excitony, exciméry, exciplexy, stavy s přenosem náboje
Fotochromie a fotovodivost
Fotosyntéza
Přenos excitační energie
Nelineární optika
Elektroluminiscence a fotodielektrický jev
Optoelektronické součástky, optické paměti
Fotodegradace materiálů
Základní fotochemické a fotofyzikální experimentální metody

Cíl

Cílem kurzu je získat zkušenosti v oblasti základních principů interakce světla s látkou a pochopit fotofyzikální a fotochemické procesy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_CHM_4 doktorský

  obor DKCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHM_4 doktorský

  obor DPCO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHM_4 doktorský

  obor DPAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKAP_CHM_4 doktorský

  obor DKAO_CHM_4 , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný