Detail předmětu

Aditivní technologie

FSI-ZATAk. rok: 2017/2018

3D tisk kovů a plastů je v současnosti oblastí intenzivního zájmů vědců i firem. Kurz seznamuje studenty s progresivní technologií 3D tisku kovových a plastových dílů (technologie FDM, SLM, SLS, SLA, atd.) prostřednictvím prakticky orientovaných cvičení s počítačovou podporou. V laboratorních cvičení studenti ověří teoretické znalosti z přenášek. Studenti získají praktické zkušenosti s dimenzováním a volbou tolerancí dílů mechanických převodů a systémem dimenzování součástí pro 3D tisk. Získají praktické zkušenosti s tvorbou součástí a sestav, adaptivitou, parametrizací, objemovým i plošným modelováním a tvorbou výkresové dokumentace v prostředí parametrického modeláře Solidworks.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni po absolvování kursu efektivně navrhovat a realizovat díly pro aditivní způsob výroby „vrstva po vrstvě“. Získané zkušenosti využijí při řešení diplomové práce, v doktorském studijním programu a v praxi pak při vývoji nových výrobků. Znalost aditivních technologií na úrovní komplexního zvládnutí přípravy a výroby dílů je v ČR unikátní a poskytne studentům výhodu na trhu práce.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti CAD systémů (CATIA, Creo Parametric, Rhinoceros, Inventor).

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí softwarových nástrojů. Výuka je doplněna laboratorními cvičeními orientovanými na praktické testy, měření a vyhodnocování.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: vypracování semestrálního projektu, odevzdání dat v digitální formě. Zkouška: bude udělena po úspěšném absolvování testu teoretických znalostí.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Globálním cílem předmětu je seznámit studenty s kompletním procesem návrhu, zpracování a výroby dílů technologií 3D tisku polymerů a kovových materiálů. Cíle je dosaženo praktickým ověřením teoretických vědomostí v cvičeních s počítačovou podporou a laboratořích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních a laboratorních cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled aditivních technologií
2. Přehled aditivních technologií
3. Rapid prototyping plastových dílů
4. Základní materiály- vlastnosti
5. Technologie selective laser melting
6. Základní procesní parametry
7. Zpracování hliníkových slitin
8. Zpracování titanových slitin
9. Zpracování nerezových slitin
10. Metodika zpracování nových slitin
11. Únavové chování SLM dílů
12. Struktura materiálu

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 – 2: Softwarové zpracování - Autodesk Meshmixer
3 – 4: Softwarové zpracování - Magics
5 – 6: Softwarové zpracování - Magics, priprava procesu
7 – 8: Softwarové zpracování – NetFab, generování struktur
9 – 10: Softwarové zpracování - topologická optimalizace
11 – 13: Příprava dat pro semestrální projekt

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1 – 2: Základní příprava SLM procesu
3 – 4: Výroba vzorků (cube test)
5 – 6: Příprava vzorků na vyhodnocení porozity
7 – 8: Analýza porozity vzorků
9 – 10: Výroba dílů pro semestrální projekt
11 – 13: Mechanické testování - vyhodnoceni semestrálního projektu