Detail předmětu

Stavba letadel

FSI-OSZAk. rok: 2017/2018

Předmět se zabývá konstrukčními základy stavby letadel orientovaných na kategorii atmosférických letadel s pevnou nosnou plochou. Poskytuje systematický výklad o koncepčním uspořádání a konstrukci. Seznamuje se základními požadavky leteckých předpisů na stavbu letadel a uvádí do základních pevnostních výpočtů částí letadel.
Dále pak se základy leteckých materiálů a jejich tepelným zpracováním. Výroba dílců letadel plošným tvářením pevným a nepevným nástrojem. Nýtování, svařování a lepení leteckých konstrukcí. Technologie výroby kompozitních a sendvičových konstrukcí. Základní úpravy povrchu leteckých výrobků. Technologie oprav.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům orientaci v problematice leteckých konstrukcí a požadavky na ně kladenými.
Studenti získají znalosti, potřebné pro posouzení vlivu technologických metod a technologičnosti konstrukce na výsledné vlastnosti leteckých výrobků

Prerekvizity

Základní znalosti fyziky, pevnosti a pružnosti prutů. Základní poznatky o struktuře, fázových přeměnách a vlastnostech kovových konstrukčních materiálů. Základní technologické metody a principy zpracování kovových materiálů - tepelné zpracování, plošné tváření, svařování.

Doporučená nebo povinná literatura

Niu, C. Y.: Airframe structural design, 2nd ed.,Conmilit press LTD., Hong-kong, 1988. (EN)
Čalkovský A., Pávek J.: Konstrukce a pevnost letadel I., Brno, 1986 (CS)
Roskam, J.: Airplane design – Part V: Component weight estimation, Roskam aviation and engineering corporation, Ottawa, 1985. (EN)
BRUHN, E.: Analysis and design of flight vehicle structures. Jacobs Pub, 1973. ISBN 0961523409. (EN)
Mertl, V.: Konstrukce a projektování letadel, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Brno, 2000. (CS)
SLAVÍK, S.: Stavba letadel. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: 90% účast na cvičení.
Zkouška: písemná - příklady z letecké pevnosti.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Stavba letadel je seznámit studenty se základními konstrukčními celky a požadavky na ně kladené z hlediska jejich funkce a pevnosti.
Seznámit studenty se zvláštnostmi letecké výroby a technologickými metodami a postupy, jejichž znalost je nezbytná pro specialisty v provozování letadlové techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

90% účast na cvičení, odevzdání protokolu, předložení všech spočtených příkladů ze cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

52 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Historie. Rozdělení letadel. Názvosloví. Požadavky kladené na letoun. Zatížení působící na letoun. Manévry, poryvy, pozemní zatížení. Násobek.
2. Předpisy letové způsobilosti. Definice a pojmy. Obálky. Případy zatížení.
3. Tenkostěnné konstrukce. Otevřený průřez. Střed smyku. Uzavřený průřez.
4. Charakteristiky, konstrukce křídla, zatížení křídla. Mechanizace křídla. Klapky, sloty, spoilery, brzdy. Konstrukční řešení.
5. Jednodutinová a vícedutinová konstrukce při obecném zatížení. Nosník s tenkou stojinou.
6. Pruty. Stabilita-Euler, lokální. Tenké desky zatížené tlakem, tahem a smykem. Ztráta stability, sendviče.
7. Orgány stability a řiditelnosti. Křidélka, interceptory, VOP, SOP. Trup. Konstrukce trupu. Elementy konstrukce. Sedačka.
8. Řízení. Systémy řízení, převody, konstrukční prvky. Pohonná jednotka, umístění motoru, motorové lože. Přistávací zařízení, uspořádání, konstrukce podvozku.
9. Základní letecké materiály a technologie jejich tepelného zpracování.
10. Technologie plošného tváření v letecké výrobě.
11. Spojovací technologie – nýtování, svařování, lepení.
12. Výroba kompozitních a sendvičových dílců.
13. Povrchové úpravy a opravárenské technologie.

Cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet deformace nosníku. Castiglianova věta.
2. Poryvové a manévrovací obálky.
3. Otevřené průřezy.Uzavřené průřezy.
4. Jednodutinová nosníková konstrukce.
5. Dvoudutinová nosníková konstrukce.
6. Desky. Napětí, deformace, ztráta stability, kritická napětí.
7. Nosník s tenkou stojinou. Pruty. Stabilita - Euler, lokální ztráta stability.
8. Standardizace leteckých materiálů, materiálové ekvivalenty.
9. Tváření dílce elastickým nástrojem.
10. Postup výroby nýtované konstrukce, pevnost nýtového spoje.
11. Vliv provozních podmínek na vlastnosti lepené konstrukce.
12. Postup opravy poškozené konstrukce.

Laboratoře a ateliéry

2 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Účast na pevnostní zkoušce letecké konstrukce