Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-LPR)

FSI-OD8Ak. rok: 2017/2018

Diplomový seminář slouží k vzájemné informovanosti o společných otázkách zpracovávání diplomových prací. Studenti se učí vystupovat před širším kolektivem posluchačů, prezentovat a obhajovat výsledky svých prací v odborných rozpravách.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Diplomový seminář slouží k vzájemné informovanosti o společných otázkách zpracovávání diplomových prací. Studenti se učí vystupovat před širším kolektivem posluchačů, prezentovat a obhajovat výsledky svých prací v odborných rozpravách.

Prerekvizity

Semestrální práce

Doporučená nebo povinná literatura

Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Dle pokynů vedoucích diplomové práce.
Folowing instructions of diploma work controller.
Folowing instructions of the thesis supervisor.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je přítomnost a aktivní účast v diskuzích na seminářích. Vystoupení studentů se hodnotí průběžně, ihned po prezentaci výsledků svých dílčích prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je naučit studenty připravit si své vystoupení, poučit se z kritických připomínek, které vyplynou z veřejné diskuze nad řešenými problémy.
V průběhu semináře získá student dobrou průpravu a zkušenosti, které poslouží k dokonalejší přípravě vlastní obhajoby diplomové práce při SZZ.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Nicméně omluvená nepřítomnost na seminářích se fyzicky nenahrazuje. Student má za povinnost seznámit se s obsahem zameškaného semináře.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13.týden: Na každém semináři, dle garantem stanoveného programu semináře, podávají pověření studenti referáty o postupu řešení svých diplomových prací.