Detail předmětu

Diplomový projekt (M-FLI)

FSI-MD5Ak. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na vedení studentů při rešeršní činnosti, studiu odborné literatury, řešení zadaného problému a případného vytváření software na PC pro přípravu diplomové práce. Důraz je kladen na samostatnou práci. Předmět zajišťuje minimum soustavné práce na diplomovém projektu tak, aby během semestru student úspěšně dokončil diplomový projekt.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student absolvováním předmětu prokáže schopnost řešit samostatně zadaný problém s využitím znalostí, které získal během studia.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během studia, které se vztahují k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce.
Konkrétní literatura, která se vztahuje k diplomové práci, je doporučena vedoucím práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu_ Aktivní práce na diplomovém projektu, kterou potvrdí vedoucí diplomového projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je aby studenti dokončili svůj diplomový projekt.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka bude kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, bude mu uložena práce na diplomovém projektu nad rámec tohoto předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-FLI , 2. ročník, letní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Individuální, určuje ji vedoucí diplomového projektu.