Detail předmětu

Výrobní stroje

FSI-HVSAk. rok: 2017/2018

Typy tvářecích a obráběcích strojů. Popis jednotlivých částí a základních konstrukčních prvků, funkce strojů, možnosti strojů pro technologické využívání pro obráběcí a tvářecí procesy. Popis a hodnocení jednotlivých obráběcích a tvářecích strojů. Technické a výkonové parametry strojů, vhodnost strojů pro praktické využití.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních typů obráběcích a tvářecích strojů a jejich použití
v návaznosti na použitou technologii výroby. Znalost základních výpočtů
pro volbu vhodného typu stroje a jeho velikosti.

Prerekvizity

Znalost technologie obrábění a tváření. Znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace. Aplikace výrobních strojů ve výrobních linkách.

Doporučená nebo povinná literatura

Rudolf,B., Kopecký,M. Tvářecí stroje, SNTL Praha, 1979 (CS)
Novotný,K.:: Výrobní stroje-tváření, , 0 (CS)
Hýsek, R.:: Tvářecí stroje, , 0 (CS)
Schuler. Handbuch der Umformtechnik, Springer, 1996 (DE)
BERNÍK P. a PÍČ J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vydání. Praha: SNTL, 1986. ISBN 04-235-86. (CS)
MAREK JIŘÍ A KOLEKTIV. Konstrukce CNC obráběcích strojů III. MM speciál. Praha:MM publishing, s.r.o.,2014. s.610. ISBN: 978-80-260-6780-1. (CS)
WECK MANFRED und BRECHER CHRISTIAN. Werkzeugmaschinen Konstruktion und Berechnung. Berlin: Springer-Verlag Berlin, 2006. ISBN 978-3-540-22502-7. (DE)
Design of CNC machine tools http://www.cnckonstrukce.cz/english-version-of-the-book.html (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Získání zápočtu:
- účast ve cvičeních,
- zpracování požadovaných elaborátů,
Zkouška bude mít písemnou a ústní část a výsledná klasifikace bude v souladu s článkem 12 a 13 platného Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně.
Hodnotí se klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je získání přehledu o obráběcích a tvářecích strojích, jejich
funkci, vlastnostech a možnostech využití pro průmyslovou praxi

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutná účast ve cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního programu.
Účast na přednáškách je doporučená.
Účast na cvičeních je povinná.
Docházka do cvičení je pravidelně kontrolována a účast ve výuce je zaznamenávána.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení obráběcích strojů, parametry.
2. Soustruhy - druhy, použití, parametry.
3. Frézky - druhy,rozdělení , použití.
4. Brusky - druhy, rozdělení, použití
5. Speciální obráběcí stroje.
6. NC obráběcí stroje, automatizace a mechanizace obráběcích strojů.
7. Rozdělení tvářecích strojů, jejich parametry, tuhost.
8. Pohony a mechanizmy tvářecích strojů, bezpečnost práce.
9. Hydraulické lisy - druhy, princip, hlavní části.
10.Akumulátory hydraulických lisů, multiplikátor, čerpadla.
11.Buchary - druhy, princip.
12.Klikové lisy - princip, druhy, hlavní části.
13.Stroje na zpracování plechu.

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pohon obráběcích strojů - charakteristiky, rychlostní návrh.
2. Posuvový mechanizmus, převodový systém, charakteristiky.
3. Řezné síly, měření a vyhodnocení.
4. Spojky - schema použití, výpočet.
5. Kuličkový šroub - uložení, zatížení, charakteristiky.
6. Hodnocení výkonu obráběcích strojů.
7. Exkurze do výrobního podniku.
8. Výpočet rychlosti deformace pro různé typy tvářecích strojů.
9. Měření tuhosti tvářecích strojů a vyhodnocení.
10. Výpočet závislosti tvářecí síly na úhlu natočení klikového mechanismu.
11. Určení síly úderu při kování na bucharu.
12. Praktická ukázka a předvedení tvářecích strojů.
13. Hodnocení výkonu tvářecích strojů.