Detail předmětu

Multimédia

FEKT-MMUMAk. rok: 2016/2017

Obsahem předmětu Multimédia je podrobný popis moderních metod užívaných v rámci kompresních algoritmů pro obraz a video, zabezpečení multimediálního obsahu technikami vodoznačení, principy přenosů multimediálních dat v IP sítích a v neposlední řadě principy indexace a vyhledávání v rozsáhlých multimediálních databázích.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s pokročilými metodami zpracování multimediálních signálů a metodami jejich doručování v nehomogenních síťových prostředích ,kompresemi video signálů, transformacemi obrazu a s multimediálními databázemi.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává dva samostatné projekty.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 15 bodů je uděleno za práci v laboratorních cvičeních. Za vypracování projektů je uděleno 25 bodů. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.

Osnovy výuky

1) Úvod do komprese multimediálních dat
2) Kvantizace, prediktivní kódování v obraze
3) Odhad pohybu ve video sekvencích
4) Transformace obrazu (DCT, DWT, WHT)
5) Entropické kódování
6) Metody SPIHT, EZW užívané při DWT, JPEG-2000
7) Standard JPEG, MPEG-1
8) Standardy MPEG-2, MPEG-4 Visual
9) Standardy H.264, H.265
10) Základní metody filtrace obrazu
11) Digitální vodoznaky v obraze a videu
12) Multimediální databáze (MPEG-7)
13) Multimediální protokoly

Učební cíle

Cílem předmětu je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, zabezpečení, přenosu v IP sítích, indexace a vyhledávání v multimediálních databázích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Základní literatura

Richardson, E. G. H.264 and MPEG-4 Video Compression: Video Coding for Next-generation Multimedia (EN)
Wooton, C. A Practical Guide to Video and Audio Compression (EN)
Salomon, D. Data Compression: The Complete Reference (EN)
Vít, V. Televizní technika 3 (CS)
ČÍKA, P. Zpracování multimediálních dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5061- 5.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-MEL , 1. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-M1 magisterský navazující

  obor M1-TIT , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

 • Program EEKR-M magisterský navazující

  obor M-MEL , 2. ročník, letní semestr, volitelný mimooborový

 • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do komprese multimediálních dat
2) Kvantizace, prediktivní kódování v obraze
3) Odhad pohybu ve video sekvencích
4) Transformace obrazu (DCT, DWT, WHT)
5) Entropické kódování
6) Metody SPIHT, EZW užívané při DWT, JPEG-2000
7) Standard JPEG, MPEG-1
8) Standard MPEG-2
9) Standard MPEG-4, H.264
10) Základní metody filtrace obrazu
11) Digitální vodoznaky v obraze a videu
12) Multimediální databáze (MPEG-7)
13) Multimediální protokoly

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V laboratorních cvičeních je využíván jazyk JAVA
DCT a její aplikace při kompresi obrazu
Haarova transformace obrazových dat
Měření chybovosti při odhadu pohybu-FULL SEARCH
Měření chybovosti při odhadu pohybu-THREE-STEP SEARCH
Ztráta obrazové informace při kvantizaci
Entropické kódování ve videokodecích