Detail předmětu

Teorie vzájemného převodu analogového a číslicového signálu

FEKT-LTVPAk. rok: 2015/2016

Struktura řetězce pro digitální zpracování analogových signálů a rekonstrukci digitalizovaného signálu, používané kódy. Zesilovače s programovatelným zesílením, analogové multiplexery, vstupní a výstupní filtry. Vzorkovače s analogovou pamětí. D/A převodníky, ss a dynamické parametry, typy, struktura na čipu, aplikace. A/D převodníky, parametry, typy, struktura na čipu, aplikace. Autokalibrace a automatické nulování v převodnících. Testování a testovatelnost D/A a A/D převodníků. Převodníky U/f, převodníky f/U.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat jednotlivé bloky řetězce převodu AD a DA signálu,
- definovat a vysvětlit základní parametry převodníků AD a DA,
- popsat statickou převodní charakteristiku převodníků AD a DA a vyznačit na ni některé ze statických parametrů převodníků,
- popsat funkci základních bloků převodníků AD a DA (vzorkovače, filtry, reference a další), stejně jako tyto části navrhnout,
- popsat a vysvětlit funkci jednotlivých struktur převodníků AD a DA, stejně jako na základě zadaných parametrů vybrat a navrhnout nejvhodnější strukturu pro danou aplikaci.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia zejména z oblasti návrhu analogových a digitálních obvodů a dále pak znalosti z oblasti analýzy a zpracování signálů.

Doporučená nebo povinná literatura

Háze, J. a kol..: Teorie vzájemného převodu analogových a číslicových signálů. Učební text, Brno 2010. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášku a laboratorní cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

- maximálně 40 bodů za protokoly z laboratorních cvičení,
- maximálně 60 bodů za písemnou semestrální zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1 ZÁKLADNÍ POJMY PŘEVODNÍKŮ AD A DA
2 PŘEDZPRACOVÁNÍ SIGNÁLU
3 FILTRAČNÍ OBVODY
4 VZORKOVACÍ OBVODY
5 REFERENČNÍ ZDROJE
6 PŘEVODNÍKY DA
7 PŘEVODNÍKY AD
8 PŘEVODNÍKY SIGMA-DELTA
9 JINÉ TYPY PŘEVODNÍKŮ
10 TESTOVÁNÍ PŘEVODNÍKŮ
11 NOVÉ TRENDY V PŘEVODNÍCÍCH AD A DA

Cvičení:
1. Filtrace, vzorkování, aliasing
2. Převodník D/A s PWM
3. Převodník D/A s rezistorovou sítí R-2R
4,5. Převodník A/D typu sigma delta
6. Vlastnosti převodníků D/A a A/D

Cíl

Seznámit se základními principy analogově digitálních a digitálně analogových převodníků, s parametry integrovaných převodníků AD a DA a s možnostmi jejich aplikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní cvičení jsou povinná. Řádně omluvená absence na cvičení může být nahrazena po domluvě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-ML1 magisterský navazující

    obor ML1-MEL , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-ML magisterský navazující

    obor ML-MEL , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

31 hod., povinná

Vyučující / Lektor