Detail předmětu

Vady a poruchy staveb

ÚSI-1RDVPAk. rok: 2011/2012

Předmět je zaměřen na přehled vad a poruch staveb a doplnění vzdělání umožňujícího jejich identifikaci a řešení. Příčiny vad, poruch a havárií různých objektů. Možnosti snižování počtů závad. Způsoby spojení starého a nového betonu se zdivem a dřevem včetně výpočtů. Prodloužení životnosti objektů. Řešení havarijních případů - požáry, výbuchy apod. Soudní spory. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - lepení ocelovými prvky, lamely CFK, tkaniny, HELIFIX, spínání apod. Odstraňování závad vodotěsných konstrukcí. Úpravy pracovních a dilatačních spár. Vliv agresivního prostředí. Likvidace objektů. Recyklace betonu a zdiva. Odstranění nosných sloupů. Nová podlaží pod stávajícím objektem. Příklady rekonstrukce základů, stropů, střech, průmyslových, inženýrských, občanských a vodohospodářských staveb. Zesilování zdiva. Exkurse, filmy, účast při experimentálním výzkumu. Technologie výstavby a rekonstrukcí betonových mostních konstrukcí - spodní stavba a zakládání, nosné konstrukce. Zásady návrhu a konstrukčního řešení.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalostí z oblastí, ve kterých je dominantní vliv na kvalitu a trvanlivost nosných konstrukcí staveb (betonových, zděných, resp. smíšených) ve stádiu projektu, provádění i údržby. Dále budou seznámeni s metodami údržby a zesilování nosných konstrukcí.

Prerekvizity

Nejsou vyžadovány

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních a úspěšné vypracování 1 testu a samostatné vypracování semestrální práce. Zkouška je písemná i ústní.

Osnovy výuky

1. Vady a poruchy, dělení vad a poruch
2. Příčiny vad, poruch a havárií různých objektů
3. Možnosti snižování počtů závad
4. Prodloužení životnosti objektů. Řešení havarijních případů - požáry, výbuchy apod.
5. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti
6. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - pokračování
7. Zesilování všech hlavních nosných částí, výpočet, provedení, nejnovější způsoby zvýšení spolehlivosti - pokračování
8. Příklady vad a poruch - jejich náprava
9. Příklady rekonstrukce základů,
10. Příklady rekonstrukce stropů, střech,
11. Příklady rekonstrukce průmyslových a inženýrských staveb
12. Příklady rekonstrukce občanských a vodohospodářských staveb.
13. Zesilování zdiva.

Učební cíle

Studijním cílem je získání znalostí pro zajišťování bezpečného stavu staveb a navrhování opatření vedoucích k odstranění vad a poruch staveb.

Základní literatura

DAMSTRUC (2005, 2002, 2000) Brazílie, Sborníky mezinárodních konferencí
SANACE, mezinárodní konference Brno, 1996 - 2006
REKONSTRUKCE STAVEB, ERA, 2006
Vady a poruchy staveb, Dasshofer Verlag, 2003 - 2006

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MSoI magisterský navazující

    obor REI , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor