studijní program

Soudní inženýrství

Fakulta: ÚSIZkratka: MSoIAk. rok: 2011/2012

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N3917

Udělovaný titul: Ing.

Akreditace: 22.7.2011 - 1.11.2015

Specifické požadavky na přijetí

Podmínkou přijetí je dosažení VŠ titulu bakalář.

Klíčové výsledky učení

Přístup k dalšímu vzdělávání

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování

Požadavky pro úspěšné absolvování

Diplomová práce, státní závěrečná zkouška

Forma studia

prezenční studium

Garant programu

Koordinátor ECTS

Obor

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů
EID (---)Expertní inženýrství v dopravě (bez zaměření)118
REI (---)Realitní inženýrství (bez zaměření)118