Detail předmětu

Aplikace CAD/CAM v technologii II

FSI-HC2Ak. rok: 2011/2012

Přredmět řeší problémy technologické přípravy výroby, vstupní předpoklady a zásady algoritmizace činnosti v technologii. Je zaměřen na aplikaci výpočetní techniky při jednotlivých činnostech technologa: výběr polotovaru, stanovení operací, operačni rozměry, návrh strojního zařízení, volba nářadí, stanoveni pracovních podmínek apod. Automatické programovaní NC strojů pomocí systému ATP. Zabývá se rovněž technickým vybavením počítačových systémů CAM pro oblast technologie a možnostmi uplatnění expertních systémů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí používat systém CAM pro tvorbu technologických drah nástrojů NC strojů při využití datových souborů objektů vytvořených v systémech CAD.

Prerekvizity

CAD system, základy technologických procesů - obrábění

Doporučená nebo povinná literatura

PowerMILL - user manual
Bejcek,V. at all:: CIM - pocitacova podpora vyrobniho procesu, VUT Brno, 1992
MCMAHON, Chris. CADCAM principles, practise and manufacturing management. 2nd ed. Harlow: Prentice Hall, 1998, 665 s. ISBN 02-011-7819-2. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je účast na cvičeních a splnění zadaných úkolů. Zkouška ověřuje teoretické znalosti a jejich praktické aplikace při řešení konstrukčních zadání v systémech CAD-3D.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je seznámit studenty s využitím systému CAM pro zpracování technologie součástí vytvořených v systémech CAD pro NC systémy obráběcích strojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Individuální zadání a kontrola výsledků

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Základní popis sytému CAM, konfigurace
Přenos objektů z CAD sytému, analýza pro potřebu CAM
Tvorba technologie CAM pro základní operace na frézce
Technologie CAM pro obrábění vnějších kontur ve 2D
Technologie CAM pro obrábění vnitřních kontur ve 2D
Technologie CAM pro obrábění otvorů
Rapid prototyping
Simulace a editace navržených projektů systémů 2D
Technologie CAM pro obrábění v 3osém systému SURFCAM
Technologie CAM pro obrábění na NC soustruzích
Knihovny materiálů a nástrojů v CAM systémech

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Popis systému CAM
2. Příprava systému pro hlavní operace, konfigurace
3.-5. Technologie obrábění ve 2D CAM
6.-7. Technologie obrábění ve 3D CAM
8. Rapid Prototyping
9. Postprocesing CAM technologie
10.-13. Simulace navržených projektů