Detail předmětu

Výrobní stroje

FSI-HVSAk. rok: 2011/2012

Typy tvářecích a obráběcích strojů. Popis jednotlivých částí a základních konstrukčních prvků, funkce strojů, možnosti strojů pro technologické využívání pro obráběcí a tvářecí procesy. Popis a hodnocení jednotlivých obráběcích a tvářecích strojů. Technické a výkonové parametry strojů, vhodnost strojů pro praktické využití.

Výsledky učení předmětu

Znalost základních typů obráběcích a tvářecích strojů a jejich použití
v návaznosti na použitou technologii výroby. Znalost základních výpočtů
pro volbu vhodného typu stroje a jeho velikosti.

Prerekvizity

Znalost technologie obrábění a tváření. Znalost fyzikálních zákonů, statiky, kinematiky a dynamiky. Znalost pevnostních výpočtů, základy mechanizace a automatizace. Aplikace výrobních strojů ve výrobních linkách.

Doporučená nebo povinná literatura

Rudolf,B., Kopecký,M. Tvářecí stroje, SNTL Praha, 1979 (CS)
Novotný,K.:: Výrobní stroje-tváření, , 0 (CS)
Schuler. Handbuch der Umformtechnik, Springer, 1996 (DE)
Hýsek, R.:: Tvářecí stroje, , 0 (CS)
BERNÍK P. a PÍČ J. Obráběcí stroje - konstrukce a výpočty. 2. vydání. Praha: SNTL, 1986. ISBN 04-235-86. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu:
- účast ve cvičeních
- zpracování požadovaných elaborátů

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je získání přehledu o obráběcích a tvářecích strojích, jejich
funkci, vlastnostech a možnostech využití pro průmyslovou praxi

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro udělení zápočtu je nutná účast ve cvičeních. V případě zameškané výuky je nutná dohoda s vyučujícím a vypracování náhradního programu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozdělení tvářecích strojů, jejich parametry, tuhost
2. Pohony a mechanizmy tvářecích strojů
3. Hydraulické lisy - druhy, princip, hlavní části
4. Akumulátory hydraulických lisů, multiplikátor, čerpadla
5. Buchary - druhy, princip
6. Klikové lisy - princip, druhy, hlavní části
7. Stroje na zpracování plechu
8. Rozdělení obráběcích strojů, parametry
9. Soustruhy - druhy, použití, parametry
10. Frézky - druhy,rozdělení , použití
11. Brusky - druhy, rozdělení, použití
12. Speciální obráběcí stroje
13. NC obráběcí stroje, automatizace a mechanizace obráběcích strojů

Laboratoře a ateliéry

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet rychlosti deformace pro různé typy tvářecích strojů
2. Měření tuhosti tvářecích strojů a vyhodnocení
3. Výpočet závislosti tvářecí síly na úhlu natočení klikového mechanismu
4. Určení síly úderu při kování na bucharu
5. Praktická ukázka a předvedení tvářecích strojů
6. Hodnocení výkonu tvářecích strojů
7. Pohon obráběcích strojů - charakteristiky, rychlostní návrh
8. Posuvový mechanizmus, převodový systém, charakteristiky
9. Řezné síly, měření a vyhodnocení
10. Spojky - schema použití, výpočet
11. Kuličkový šroub - uložení, zatížení, charakteristiky
12. Hodnocení výkonu obráběcích strojů
13. Exkurze do výrobního podniku