Výběr fakulty

Najdětesikolegy
azaměstnancenaÚSI

Ústav soudního inženýrství má více jak padesátiletou tradici ve znalecké činnosti v technických a ekonomických oborech. Jedinečnou pozici má pak jako samostatný vysokoškolský ústav, nabízející unikátní vzdělání v problematice soudního, dopravního, realitní a rizikového inženýrství. Absolventi studia nachází široké uplatnění nejen v průmyslové a ekonomické sféře, ale i ve veřejné správě a vědeckovýzkumné základně.

Možnosti spolupráce

Objevte mezi studenty svého potencionálního experta.

 • 70 %

  studentů úspěšně zakončí studium

 • 50 %

  studentů obdrží nabídku zaměstnání ještě před ukončením studia

 • 86 %

  absolventů získá do 3 měsíců zaměstnání

 • 25 000 Kč

  průměrný nástupní plat absoventů

V jakých oborech vychováváme budoucí hvězdy

 • Expertní inženýrství v dopravě

 • Analýza dopravních nehod

 • Řízení rizik v technických oborech

 • Řízení rizik v ekonomických oborech

 • Posouzení vad a poruch v technice

 • Realitní inženýrství

 • Oceňování movitého a nemovitého majetku

 • Forenzní environmentalistika

Možnosti spolupráce

 • Diplomové a disertační práce

  Spolupracujte se studenty již při zpracování jejich závěrečné práce.

  Zjistit více

 • Spolupráce na výuce

  Chcete studentům pomoci v získání poznatků z praxe? Zapojte se do výuky.

  Zjistit více

 • Projekty se studenty

  Zjistěte, jaké je to spolupracovat s našimi studenty v praxi.

  Zjistit více

 • Stáže a praxe

  Umožněte studentům zjistit, jak to v praxi ve skutečnosti chodí.

  Zjistit více

 • Konference, soutěže, workshopy...

  Zaujala vás některá z námi pořádaných aktivit? Zapojte se do ní také.

  Zjistit více

 • Další možnosti spolupráce

  Chcete spolupracovat s našimi studenty a nevybrali jste si z uvedené nabídky?

  Zjistit více