Ing.

Zoltán Galáž

Ph.D.

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6963
galaz@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Zoltán Galáž, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  FW09020069, Palubný družicový systém založený na umelej inteligencii pre efektívnu filtráciu a spracovanie hyperspektrálnych dát, zahájení: 01.07.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2020

  NU20-04-00294, Diagnostika onemocnění s Lewyho tělísky v prodromálním stadiu založená na analýze multimodálních dat, zahájení: 01.05.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  TL03000287, Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 31.12.2023
  Detail

 • 2019

  Development of an integrated concept for the deployment of innovative technologies and services allowing independent living of frail elderly (niCE-life), zahájení: 01.07.2019, ukončení: 30.06.2022
  Detail

 • 2018

  GA18-16835S, Výzkum pokročilých metod diagnózy a hodnocení vývojové dysgrafie založených na kvantitativní analýze online písma a kresby, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 30.06.2021
  Detail

 • 2017

  Multimodální zpracování nestrukturovaných dat s využitím strojového učení a sofistikovaných metod analýzy signálů a obrazů, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail