Detail projektu

Software pro pokročilou diagnostiku grafomotorických obtíží

Období řešení: 01.04.2020 — 31.12.2023

O projektu

Cílem projektu je vytvoření psychologické diagnostické metody pro hodnocení grafomotorických obtíží u dětí mladšího školního věku. V současné době je diagnostika dysgrafie založená na subjektivním posouzení odborníků z praxe. Námi vytvořený software umožní objektivní záznam a interpretaci parametrů, které souvisí s grafomotorickými obtížemi, na základě kresebného a psaného projevu dětí. Tato data, v interakci s vloženými sociodemografickými a klinickými údaji budou zpracována pomocí matematického modelování, jehož výstupem bude míra obtíží dítěte zobrazená pomocí škály. Výsledkem bude objektivní, přesnější a validní diagnostika problémů se psaním. Výstupy projektu budou: psychodiagnostická metoda a metodika jejího použití, software, publikované články v odborné literatuře a workshop.

Klíčová slova
grafomotorické obtíže; diagnóza; software; strojové učení; online písmo

Označení

TL03000287

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Mekyska Jiří, Ing., Ph.D. - hlavní řešitel

Útvary

Ústav telekomunikací
- příjemce (21.10.2019 - nezadáno)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující (2020-06-02 - nezadáno)