doc. Ing.

Vladimír Habán

Ph.D.

FSI, EÚ OFE – docent

+420 54114 2337
haban@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2010,  doc., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství
 • 2001,  Ph.D., Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 1994,  Ing., FSI, VUT v Brně, obor Hydraulické stroje a zařízení
 • 1989-1994  Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
 • 1985-1989  Střední průmyslová škola strojnická, Brno, Kotlářská

Přehled zaměstnání

 • 2010-dosud docent, VUT, Fakulta strojního inženýrství, Odbor fluidního inženýrství V. Kaplana
 • 2001‑2010           odborný asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně.
 • 1997‑2001  asistent, Energetický ústav, FSI VUT v Brně.
 • 1997                       částečný pracovní úvazek ČKD Blansko.

Pedagogická činnost

 • Přednášky a cvičení z předmětu Dynamika energetických strojů a jejich příslušenství
 • Přednášky a cvičení z předmětu Potrubní technika
 • Přednášky a cvičení z předmětu Měření tekutinových systémů
 • Vedoucí 22 diplomových a 4 bakalářských prací

Vědeckovýzkumná činnost

 • výpočtové modelování dynamických vlastností hydraulických strojů (tlakové a průtokové pulsace, vodní ráz, mechanické kmitání)
 • měření průtokových, kavitačních a dynamických vlastnosti hydraulickcýh strojů na modelu i na prototypu.

Univerzitní aktivity

 • 2006 - dosud tajemník Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana.

Spolupráce s průmyslem

 • Voith-Siemens Hydro Power Generation, Heidenheim, SRN
 • HYDROSYSTEM projekt a.s.
 • ČKD Blansko Engineering, a.s.
 • Saint Gobain Orsil s.r.o., Častolovice
 • ČEZ a.s.

Citace publikací podle SCOPUS (bez autocitací)

14

Citace publikací podle ISI Web of Knowledge (bez autocitací)

25