doc. Ing.

Vladimír Habán

Ph.D.

FSI, EÚ OFE – docent

+420 54114 2337
haban@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HABÁN, V.; FIALOVÁ, S.: Beta 10; Jednostupňové spirální čerpadlo Beta 10. ISH-Čerpadla, a.s. Olomouc. (prototyp)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.: Laděný dynamický tlumič; Laděný dynamický tlumič. Elektrárna Dlouhé Stráně. (funkční vzorek)
  Detail

 • ŠTIGLER, J.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.: Aerátor nové koncepce AS 55; Ponorný aerátor. Laboratoř C3 odboru Fluidního inženýrství V. Kaplana. (prototyp)
  Detail

 • HALUZA, M.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.: Komfi; Návrh čerpadla přenosné hasičské stříkačky. KOMFI s.r.o. Lanškroun. (prototyp)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V.; KLAS, R.: Beta 14; Hybridní odstředivé čerpadlo. VUT v Brně, FSI. (prototyp)
  Detail

 • HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.: Rozvlákňovací stroj; Expertíza dynamického chování rozvlákňovacího stroje. SAINT-GOBAIN ORSIL Častolovice. (prototyp)
  Detail

 • HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.: Vstřikovací čerpadlo; Vstřikovací čerpadlo. MOTORPAL Jihlava. (prototyp)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.: Provzdušňování; Provzdušňovací zařízení. Laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; FIALOVÁ, S.: Tryska; Ejektorová tryska. Laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • HABÁN, V.: F-ACHAR; F-ACHAR. Voith Siemens, ČKD Blansko Engineering a.s.. (software)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HABÁN, V.: Kanálkové čerpadlo; Kanálkové čerpadlo. Laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HABÁN, V.: Kanálkové čerpadlo; Kanálkové čerpadlo. laboratoř OFI V.K. VUT v Brně. (prototyp)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.: Rheometr; Přístroj k měření kroutícího momentu v závislosti na viskozitě kapaliny. laboratoř OFI V.K., VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • KUBÁLEK, J.; HABÁN, V.: Tlaková nádoba pro kolagen; Tlaková nádoba. Laboratoř OFI V.K.. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.: Turbina na vířivém principu; Turbina na vířivém principu. Laboratoř OFI V.K. VUT v Brně. (funkční vzorek)
  Detail

 • HALUZA, M.; HUDEC, M.; HABÁN, V.: COS U 1582 - 23; Čerpadlo COS U 1582-23. Zkušebna OFI VK, c3, 207 a EMP Slavkov. (prototyp)
  Detail

 • ARCHALOUS, J.; HABÁN, V.: Krček a difusor ejektoru; Krček a difusor ejektoru hasičské stříkačky. VUT FSI, laboratoř C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; HUDEC, M.; KOUTNÝ, L.; HABÁN, V.: Dvoustupňová vírová turbína; Dvoustupňová vírová turbína. Laboratoř OFIVK. (funkční vzorek)
  Detail

 • HABÁN, V.; HUDEC, M.; HIMR, D.; NOVÁKOVÁ, N.; POCHYLÝ, F.: Tlumič talkových pulsací; Tlumič samobuzených tlakových pulsací ventilu. ČEPRO,a.s. STŘED středisko 664 47 Střelice, Brněnská 729/2. (ověřená technologie)
  Detail

 • HABÁN, V.; HUDEC, M.: OT-09-2013; Zařízení a postup pro měření tvaru paprsku za dýzou Peltonovy turbíny. C3/207 Těžká hydraulická laboratoř. (ověřená technologie)
  Detail

 • HABÁN, V.; HUDEC, M.; POCHYLÝ, F.: FV-10-13; Zařízení pro stanovení interakce oběžného kola s volnou hladinou. VUT-FSI-EÚ-OFI VK Technická 2, C3/207. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUDEC, M.; FIALOVÁ, S.; POCHYLÝ, F.; FIC, M.; HABÁN, V.; GAŠIĆ, M.: Kotoučky pro nesmáčivost; DESIGN ZKUŠEBNÍCH KOTOUČŮ PRO NANÁŠENÍ HYDROFOBNÍCH A OLEJOFOBNÍCH VRSTEV. C3/207. (funkční vzorek)
  Detail

 • HUDEC, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; FIC, M.; FIALOVÁ, S.: Měřící zařízení pro kotoučky; MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ DISIPACE ENERGIE A OVĚŘENÍ VLIVU SMÁČIVOSTI NA ZTRÁTOVÝ MOMENT ROTUJÍCÍHO KOTOUČE ČÁSTEČNĚ ZANOŘENÉHO DO VODY. C3/207. (ověřená technologie)
  Detail

 • HUZLÍK, R.; HABÁN, V.; PRUŠA, R.; POCHYLÝ, F.: TE02000232-V18; Hydraulicky stroj poháněný motorem s permanentími magnety - bezucpávkové čerpadlo. Technická 2, B2-207. (funkční vzorek)
  Detail

 • KOTOUL, M.; HABÁN, V.; ŠTEFAN, D.; SKALKA, P.; ŠEVEČEK, O.; LOŠÁK, P.; RUDOLF, P.: NTD ASI – VIII – 7 – 2020; Metodika diagnostiky oběžných kol vodních turbín. Asociace strojních inženýrů NTD A.S.I.. (metodika certifikovaná uplatněná)
  Detail

 • RUDOLF, P.; HUDEC, M.; SPIELMANN, Š.; HABÁN, V.: Kavitační tryska; Experimentální stend pro testování kavitační odolnosti žárových nástřiků konstrukčních částí vodních turbín. VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Energetický ústav, Technická 2, místnost C3/207. (funkční vzorek)
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.