doc. Ing.

Vladimír Habán

Ph.D.

FSI, EÚ OFE – docent

+420 54114 2337
haban@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vladimír Habán, Ph.D.

Publikace

 • POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HALUZA, M.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; ŠTEFAN, D.; ČUPR, P. Vývoj vírové turbíny v násoskovém uspořádání.
  Detail

 • 2021

  HIMR, D.; HABÁN, V.; ŠTEFAN, D. Inner Damping of Water in Conduit of Hydraulic Power Plant. Sustainability, 2021, roč. 13, č. 13, s. 1-10. ISSN: 2071-1050.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DOBROVOLNÝ, M.; HABÁN, V.; TANCJUROVÁ, J.; ZBAVITEL, J. An Investigation of Viscous Torque Loss in Ball Bearing Operating in Various Liquids. Water, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-10. ISSN: 2073-4441.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KŮREČKA, J.; HIMR, D.; HABÁN, V. Dynamics of pressure pulsations in thin annular gap. In Proceedings of 30TH IAHR SYMPOSIUM ON HYDRAULIC MACHINERY AND SYSTEMS. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing, 2021. s. 012145-012145. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  ŠTEFAN, D.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. CFD výpočty dynamického a statického zatížení OK Francisovy turbíny ns = 200 min-1. Brno: 2020.
  Detail

  HABÁN, V.; ZÁVORKA, D.; HUDEC, M. Výsledky měření dynamického zatížení OK na skutečném díle OK-TKG2 ELI. Brno VUT FSI: 2020.
  Detail

 • 2019

  HIMR, D.; HABÁN, V.; DOKOUPIL, P. Experimental analysis of static and dynamic properties of the check valves. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. s. 1-8. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČUPR, P.; RUDOLF, P.; HABÁN, V. Numerical investigation of added mass and damping effects on a hydrofoil in cavitation tunnel. WASSERWIRTSCHAFT, 2019, roč. 109, č. 1, s. 6-11. ISSN: 0043-0978.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V., HABÁN, V., SKOTÁK, A., LOUB, R. Dynamic Radial Forces and Pressure Fluctuations Measurement at Off-Design Conditions on a Model Scale Pump-Turbine. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. s. 1-7. ISSN: 1755-1315.
  Detail

  HAVLÁSEK, M.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; POCHYLÝ, F. The inverse vibration problem for fixed beam submerged in fluid. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail

  KŮREČKA, J.; HABÁN, V. Influence of partial immersion on steel plate dynamic properties. In EFM18 – Experimental Fluid Mechanics 2018. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2019. s. 1-6. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KŮREČKA, J.; ŠEDIVÝ, D.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. Experimental and computational investigation of fluid structure interaction of flexible tube's dynamic properties. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail | WWW

  HIMR, D.; HABÁN, V.; ZÁVORKA, D. Axial check valve behaviour during flow reversal. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2019. s. 1-6. ISSN: 1755-1315.
  Detail

  ČUPR, P.; ŠTEFAN, D.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. FSI analysis of francis-99 hydrofoil employing SBES model to adequately predict vortex shedding. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. IOP, 2019. s. 1-14. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW

  HIMR, D.; HABÁN, V.; FIALOVÁ, S. Influence of Second Viscosity on Pressure Pulsation. Applied Sciences - Basel, 2019, roč. 9, č. 24, s. 1-12. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  HIMR, D.; HABÁN, V. Posouzení kapacity generátoru páry. 2018.
  Detail

  ZÁVORKA, D.;HABÁN, V. Monitoring of hydraulic machines and hydrodynamic cavitation using acoustic emissions. In 37TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. 2018. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1716-8. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  KŮREČKA, J.; HABÁN, V. Experimental and acoustic modal analysis of the submerged steel plate in water. In 37TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. 2018. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1716-8. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  KŮREČKA, J.; HABÁN, V.; HIMR, D. Bulk viscosity of water in acoustic modal analysis and experiment. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. s. 1-6. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ČUPR, P.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Numerical Investigation of Added Mass and Damping Effects on a Hydrofoil in Cavitation Tunnel. In 20. Internationales Seminar Wasserkraftanlagen. Vienna, Austria: TU WIEN, 2018. s. 729-738. ISBN: 978-3-9504338-1-4.
  Detail

  HIMR, D.; HABÁN, V.; KŮREČKA, J.; POCHYLÝ, F. Additional effects of fluid on the piston. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PRUŠA, R.; HUZLÍK, R.; HABÁN, V. Design of Passive Magnetic Axial Bearing for Seal-less Pump. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technology, 2018. s. 72-77. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

  KLAS, R.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Study of the nozzle check valve with respect to its operating characteristics. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences, 2018. s. 1-12. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KLAS, R.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Dynamics of the nozzle valve with regard to the properties of the piping system. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences, 2018. s. 1-8. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HIMR, D.; HABÁN, V. Výpočet vysokofrekvenčních tlakových pulsací pro elektrárnu Slapy. 2018.
  Detail

  ŠTEFAN, D.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; HALUZA, M. Preliminary design of the pump geometry for given parameters. 2018. s. 1-11.
  Detail

  HIMR, D.; HABÁN, V. Simulace vodního rázu vyvolaného zpětnou klapkou. Bratislava: 2018. s. 232-242.
  Detail | WWW

  HUZLÍK, R.; HABÁN, V.; KROUPA, M.; HUDEC, M. Evaluation of Pressure Pulsation Frequency by Motor Current Signature Analysis. In Proceedings of the 2018 18th International Conference on Mechatronics – Mechatronika (ME). Brno: Brno University of Technolgy, 2018. s. 511-515. ISBN: 978-80-214-5543-6.
  Detail

 • 2017

  HABÁN, V.; KŮREČKA, J. Akustická simulace kmitání kapaliny ve spáře vyrovnávacího pístu vysokotlakého článkového čerpadla. Brno: 2017.
  Detail

  DOBŠÁKOVÁ, L.; NOVÁKOVÁ, N.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; JANDOUREK, P. Vibrations of hydraulic pump and their solution. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2017. s. 144-149. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANDOUREK, P.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; FIC, M. Valve exploiting the principle of the side channel turbine. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. 2017. s. 1-5. ISSN: 2100-014X.
  Detail

  KLAS, R.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Analysis of in- line check valve with respect to the pipeline dynamics. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences, 2017. s. 1-10. ISSN: 2100-014X.
  Detail

  HIMR, D.; HABÁN, V.; HUDEC, M. Experimental investigation of check valve behaviour during the pump trip. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISSN: 1742-6588.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANDOUREK, P.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Valve exploiting the principle of a side channel turbine. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2017. s. 1-5. ISSN: 1742-6588.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HIMR, D.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; PAVLÍK, V. Experimental investigation of the check valve behaviour when the flow is reversing. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2017. s. 1-6. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HUDEC, M.; HABÁN, V.; KUSÝ, B.; BAUER, J. Mechanicko-hydraulické zkoušky nerezových vlnovců. Brno: 2017. s. 1-21.
  Detail

 • 2016

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; HUDEC, M. Swirl turbine as a variant of low head propeller turbine. In Proceeding of 19th International Seminar on Hydropower Plants 2016. Vienna, AUSTRIA: 2016. s. 1-11.
  Detail

  HIMR, D.; HABÁN, V.; DOKOUPIL, P. Check valve slam analysis in pumping station. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2016. s. 1-6. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POCHYLÝ, F.; HUDEC, M.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Spolupráce na projektu unikátní vírové turbíny. Energie- 21, 2016, č. 2/ 2016, s. 36-37. ISSN: 1803-0394.
  Detail

  HIMR, D.; HABÁN, V. Výpočetní modelování tlakových, průtokových a teplotních poměrů v navrhované testovací stolici, kontrola proveditelnosti testovací stolice. 2016.
  Detail

 • 2015

  HUDEC, M.; KUSÝ, B.; BAUER, J.; HABÁN, V. Experimentální výzkum průtokového a ztrátového součinitele prototypových uzavíracích klapek série 3E a série 500. 2015. s. 1-42.
  Detail

  ŠTEFAN, D.; RUDOLF, P.; HUDEC, M.; HABÁN, V. Comprehensive Study Of Unsteady Pressure Pulsations Induced By The Spiral Vortex Structure In A Conical Diffuser. Proceedings of 6th IAHR meeting of the Working Group, IAHRWG 2015. Ljubljana: Faculty of Technologies and Systems, 2015. s. 331-338. ISBN: 978-961-6770-31-6.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  RUDOLF, P.; ŠTEFAN, D.; SEDLÁŘ, M.; KOZÁK, J.; HABÁN, V.; HUZLÍK, R. Spatio-temporal description of the cavitating flow behavior around NACA 2412 hydrofoil. In Journal of Physics: Conference Series. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2015. s. 1-5. ISSN: 1742-6596.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KRUTIL, J.; POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. The Effects of a Thin Liquid Layer on the Hydrodynamic Machine Rotor. International Science Index, Mechanical and Mechatronics Engineering. Copenhagen, Denmark: 2015. s. 1625-1628. ISBN: 1307- 6892.
  Detail

  KOZÁK, J.; RUDOLF, P.; SEDLÁŘ, M.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; HUZLÍK, R. Numerical simulation and experimental visualization of the separated cavitating boundary layer over NACA2412. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2015. s. 1-8. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANDOUREK, P.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; DOBŠÁKOVÁ, L.; ŠTEFAN, D. Design of hydraulic recuperation unit. In EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. EDP Sciences, 2015. s. 347-350. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S. et al. Utilization of hydrophobic layers in the design of hydraulic machines. In EkopumpRus´2015 - sbornik dokladov. 1. Moskva: MVC (Krokus Ekspo), 2015. s. 77-83. ISBN: 978-5-9903138-5- 9.
  Detail

  HABÁN, V.; HALUZA, M.; HUDEC, M. Podklady pro realizaci MVE Želina. 2015. s. 1-11.
  Detail

  HABÁN, V.; HUDEC, M. Měření a porovnání účinností a výtlačných parametrů jednoho čerpadla při použití asynchronního motoru a synchronního motoru s frekvenčním měničem. 2015. s. 1-15.
  Detail

 • 2014

  HIMR, D., HABÁN, V. Damping of Self-Excited Pressure Pulsations in Petrodiesel Pipeline. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 375-282. ISBN: 978-3-03835-241-9. ISSN: 1662-7482.
  Detail | WWW

  HIMR, D., HABÁN, V. Evaluation of pump characteristic from measurement of fast deceleration. In EFM14 – Experimental Fluid Mechanics 2014. EPJ Web of Conferences. EPJ Web of Conferences. Liberec: EDP Sciences, 2014. s. 182-187. ISSN: 2100-014X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2013

  HABÁN, V.; HIMR, D. Evaluation of pump characteristic when speed is changed. Proceedings of the 22nd International Conference on Hydraulics and Pneumatics : 23-25 October 2013, Prague. Praha: VŠB- Technical University of Ostrava, 2013. s. 91-97. ISBN: 978-80-248-3136- 7.
  Detail

  ŠTEFAN, D.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; VESELÝ, J.; RUDOLF, P. Analysis of Pelton Turbine Jet Decay Using a Proper Orthogonal Decomposition of Experimentally Obtained Image Ensemble. Book of Abstract, 5th International Workshop on Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machinery. Lausanne, Switzerland: Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, Laboratory for Hydraulic Machines, 2013.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KLAS, R.; HUDEC, M.; HIMR, D.; STEJSKAL, J. Vzájemná spolupráce Sigma Group, a.s. Lutín, Sigma VVÚ, s.r.o. Lutín a Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana FSI VUT v Brně v oblasti výzkumu čerpadel a vodních turbín. In Současné trendy vývoje čerpací techniky. Lutín: 2013. s. 1-14. ISBN: 978-80-905478-0-3.
  Detail

 • 2012

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Hydraulic machine with non- uniform cascade. In IOP Conference Series- Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2012. s. 1-7. ISSN: 1755-1307.
  Detail

 • 2010

  HIMR, D.; HABÁN, V. Simulation of Low Pressure Water Hammer. In IOP Conference Series- Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Publishing Ltd., 2010. s. 1-8. ISSN: 1755-1315.
  Detail

 • 2009

  KUBÁLEK, J.; HABÁN, V. HIGH FREQUENSY PULSATIONS MODELING. Engineering Mechanics, 2009, roč. 2009, č. 16, s. 457-464. ISSN: 1802- 1484.
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S. THE SECOND VISCOSITY OF FLUIDS. In Engineering Mechanics 2009. Prague, Czech Republic: Institute of Theoretical and Applied Mechanics, v.v.i., 2009. s. 349-359. ISBN: 978-80-86246-35- 2.
  Detail

  HIMR, D.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F. Sound Speed in the Mixture Water - Air. In Engineering Mechanics 2009. Svratka: 2009. s. 393-401. ISBN: 978-80-86246-35- 2.
  Detail

 • 2008

  RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KUBÁLEK, J. Pulsations induced by roto-stator interaction: CFD vs. transfer matrix method. Zeszyty naukowe, 2008, roč. 2, č. 10, s. 157-164. ISSN: 1897- 2683.
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S. DAMPING OF THE PRESSURE PULSATIONS IN THE VANELESS SPACE OF THE PUMP TURBINE. In FIV 2008 - FLOW- INDUCED VIBRATION. Prague: Institute of Thermomechanics, AS CR, v.v.i., 2008. s. 559-562. ISBN: 978-80-87012-12- 3.
  Detail

  RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KUBÁLEK, J. Numerical modeling of high- frequency pressure pulsations in mulstistage pump. In Sborník konference Vývojové trendy v čerpací technice. Lutín: Sigma Group, a.s. Lutín, 2008. s. 10-15. ISBN: 978-80-254-2248- 9.
  Detail

 • 2007

  HALUZA, M.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; HUDEC, M.; KUBÁLEK, J. Studie zpracování hydropotenciálu chladící vody na elektrárně Dalešice. Studie. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-16.
  Detail

  KUBÁLEK, J.; HABÁN, V. Modelování vysokofrekvenčních pulsací v čerpadlových turbínách. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-20.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; FOLDYNA, J.; SITEK, L. 3D problem of pressure wave propagation in the tube with inconstant cross section. In International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts. Vienna: University of Technology, 2007. s. 0 ( s.)
  Detail

  POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HABÁN, V.; KOUTNÍK, J.; KRÜGER, K. Stability of the Steady Flow in Rotationally Symmetrical Domain. Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, 2007, roč. 52, č. 6, s. 93-100. ISSN: 1224- 6077.
  Detail

  RUDOLF, P.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; KOUTNÍK, J.; KRÜGER, K. Collapse of cylindrical region and conditions for existence of elliptical vortex form of cavitating vortex rope. Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, 2007, roč. 52, č. 6, s. 109-118. ISSN: 1224- 6077.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Studium vlivu turbulence na šíření tlakových pulsací v kapalině. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-15.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HABÁN, V. Analytická metoda posouzení stability stacionárního proudění v rotačně symetrické oblasti. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-16.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Stabilita stacionárního proudění v rotačně symetrické válcové oblasti. VUT v Brně, FSI: Voith, 2007. s. 1-46.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Nelineární model pohybu kavitujícího copu v savce turbiny. VUT v Brně, FSI: Voith, 2007. s. 1-14.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Přenosová matice tlakových a průtokových pulsací v trubici kruhového průřezu ve tvaru kužele. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-13.
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; FOLDYNA, J.; FIALOVÁ, S. Sound velocity and second viscosity experimental setting. In Mechanical Engineering 20007. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 5-5. ISBN: 978-80-227-2768- 6.
  Detail

  FOLDYNA, J.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; SITEK, L. Transmission of acoustic waves. In International Congress on Ultrasonics. Vienna: 2007. s. 0 ( s.)
  Detail

  HABÁN, V.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; KOUTNÍK, J.; KRÜGER, K. Stability of Infinitely Long Asymmetrical Vortex Rope. Scientific Bulletin of the "Politehnica" University of Timisoara, 2007, roč. 52, č. 6, s. 101-108. ISSN: 1224- 6077.
  Detail

  HABÁN, V. Hydraulické zkoušky ventilu DR200GFLA - varianta A ze zkušební laboratoři OFI V.K. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-9.
  Detail

  HABÁN, V.; PROCHÁZKA, O.; BAUER, J. Hydraulické zkoušky ventilů ve zkušební laboratoři Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-18.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; RUDOLF, P. Válcový vírový cop s rotací. VUT v Brně, FSI: 2007. s. 1-10.
  Detail

 • 2006

  KOUTNÍK, J.; POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HABÁN, V. On cavitating vortex rope form stability during Francis turbine part load operation. In Proccedings of abstracts Int. Meetings of the Work Group on “ Cavitation and Dynamics Problems in Hydraulic Machinery and Systems”. Barcelona (Spain): UPC Barcelona, 2006. s. 11 ( s.)
  Detail

  RUDOLF, P., POCHYLÝ, F., HABÁN, V. Model of Pressure Pulsations in Hydraulic Turbine Draft Tube Based on Linearized. In Proceeding of Abstracts IAHR Int. Meeting of the Work Group on Cavitation and Dynamics Problems in Hydraulic Machinery and Systems. Barcelona (Spain): UPC Barcelona, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POCHYLÝ, F.; RUDOLF, P.; HABÁN, V. Cavitating vortex rope. Brno: 2006.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; MACHÁNĚ, T. Druhá viskozita tekutin. In Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice. Plzeň: Vědeckotechnická společnost Škoda Plzeň, 2006. s. 169 ( s.)ISBN: 80-02-01827- 3.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; JURAČKA, J. The wettability of the liquid to the solid surfaces. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. s. 931-945. ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

  HALUZA, M.; HABÁN, V.; PROCHÁZKA, O. Inovace laboratorního zařízení s modelovou vodní turbínou. VUT v Brně, FSI: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Prodloužení životnosti OK čerpadlových turbin. VUT FSI Brno: ČEZ a.s. Praha, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F.; FOLDYNA, J. Influence of Air content on Fluid Celerity in Pipe with and without Rotation. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2006. s. 878 ( s.)ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

  HABÁN, V.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F. High- frequency Pressure Pulsations Modeling by Transfer Matrix Method. In Proceeding of Abstracts IAHR Int. Meeting of the Work Group on “ Cavitation and Dynamics Problems in Hydraulic Machinery and Systems”. Barcelona (Spain): UPC Barcelona, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  HABÁN, V.; HALUZA, M. Hydraulické zkoušky čerpadla 125 CSP 400 ve zkušební laboratoři Odboru fluidního inženýrství V. Kaplana. In Mechanical Engineering 2006. Bratislava: STU, 2006. s. 878 ( s.)ISBN: 80-227-2513- 7.
  Detail

  RUDOLF, P.; HABÁN, V.; POCHYLÝ, F. Model of Pressure Pulsations in Hydraulic Turbine Draft Tube Based on Linearized Rayleigh- Plesset Equation. In Proceedings of abstracts " International Meeting of the Work Group Cavitation and Dynamic Problems in Hydraulic Machienry and Systems. Barcelona (Spain): 2006. s. 45 ( s.)
  Detail

 • 2005

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Nelineární vlnová rovnice pro tlakovou funkci. VUT v Brně, FSI: ČKD Blansko Engineering, a.s., 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. Flow with large deformation of boundaries. Strojnícky časopis, 2005, roč. 56, 2005, č. 4, s. 211-220. ISSN: 0039- 2472.
  Detail

 • 2004

  POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. Solution of Navier- Stokes equations with Large Deformation of Boundaries. In Flow- Induced Vibration Volume Il. Paris, France: E. DE LANGRE & F. AXISA, 2004. s. 123-127. ISBN: 2-7302-1142- X.
  Detail

  ŠOB, F., HABÁN, V., PROCHÁZKA, O. Experimentální výzkum vírové turbíny pro násoskové uspořádání. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/ 101, 2004.
  Detail

 • 2003

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; KOUTNÍK, J. Vlnová rovnice a druhá viskozita kapaliny. In TOPICAL PROBLEMS OF FLUID MECHANICS 2003. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 2003. s. 73-78. ISBN: 80-85918-82- X.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; FIALOVÁ, S.; HABÁN, V. 3D MODEL OF DIAPHRAGM PUMP. In Sborník referátů. Liberec: Technická univerzita Liberec, 2003. s. 10-16.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; KLAS, R.; HABÁN, V. Solution of the flow in the thin gap between rotating shaft and flexible coating. In ENGINEERING MECHANICS 2003 - BOOK OF EXTENDED ABSTRACTS. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 2003. s. 258 ( s.)ISBN: 80-86246-18- 3.
  Detail

  PECH, L.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. IDENTIFIKACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ. In PROCEEDINGS INTERACTION AND FEEDBACKS ´ 2003. Prague: Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 2003. s. 117 ( s.)ISBN: 80-85918-84- 6.
  Detail

  ŠTIGLER, J.; HALUZA, M.; RUDOLF, P.; POCHYLÝ, F.; HABÁN, V. Optimalizace vzduchotechnické části vysavačového agregátu. Brno, VUT FSI: 2003. s. 1-21.
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F. Vliv druhé viskozity a odporu na rozváděcích lopatkách na vysokofrekvenční pulsace v soustavě s čerpadlovou turbínou. In PROCEEDINGS INTERACTION AND FEEDBACKS 2003. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR Prague, 2003. s. 27 ( s.)ISBN: 80-85918-84- 6.
  Detail

 • 2002

  ŠOB, F., HABÁN, V. Charakteristiky modelové vírové turbíny s mezilopatkami. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/ 101, 2002.
  Detail

  PROCHÁZKA, O., ŠOB, F., HABÁN, V. Zkoušky modelové vírové turbíny s mezilopatkami. VUT v Brně-FSI,EÚ-OFI V.K.: určeno pro VVZ CZ 320004 a MPO ČR ev.č. FF-P/ 101, 2002.
  Detail

  HABÁN, V.; FIALOVÁ, S.; POCHYLÝ, F.; REINISCH, M. Identifikace mechanických vlastností magnetických pryží. In Aplikovaná mechanika 2002. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, 2002. s. 109 ( s.)ISBN: 80-248-0079- 9.
  Detail

  HABÁN, V.; ŠOB, F.; NEJEDLÝ, M.; PROCHÁZKA, O. Vyhodnocení měření charakteristik čerpadla na kapalné soli na vodním okruhu. VUT FSI Brno: GAČR 101/00/ 0478, 2002.
  Detail

  HABÁN, V.; KOUTNÍK, J.; POCHYLÝ, F. 1-D Mathematical model of high- frequency pressure oscillations induced by RSI including an influence of fluid second viscosity. In Hydraulic Machinery and Systems. Lausanne: ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE OF LAUSANNE, 2002. s. 735 ( s.)ISBN: 3-85545-865- 0.
  Detail

  PROCHÁZKA, O., ŠOB, F., HABÁN, V., DEBRECZENI, O. Těžká laboratoř odboru hydraulických strojů Victora Kaplana. Brno VUT FSI: ČKD Blansko Engineering, a.s. - projekt výzkumu a vývoje ev.č. FF-P/ 101, 2002.
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F. ANALÝZA RŮZNÝCH DRUHŮ TLUMENÍ TLAKOVÝCH A PRŮTOKOVÝCH PULSACÍ. In Inženýrská mechanicka 2002. Brno: VUT FSI Brno, 2002. s. 65 ( s.)
  Detail

  PROCHÁZKA, O.; ŠOB, F.; HABÁN, V. Zkoušky modelové vírové turbíny s mezilopatkami. Brno VUT FSI: MPO ČR č. FF-P/ 101 a VVZ CZ 32 0004, 2002.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; MALENOVSKÝ, E. Stanovení druhé viskozity tekutin. In Inženýrská mechanika 2002. Brno: Institute of Mechanics of Solids , Faculty of mechanical Engineering, Brno University of Technology, 2002. s. 229 ( s.)ISBN: 80-214-2109- 6.
  Detail

  ŠOB, F.; HABÁN, V.; PROCHÁZKA, O.; KARČ, P. Charakteristiky modelové vírové turbiny s mezilopatkami. VUT FSI Brno: GAČR, MPO ČR, 2002.
  Detail

  POCHYLÝ, F.; HABÁN, V.; FIALOVÁ, S. Matematický model membránového čerpadla s ventily. In PROCEEDINGS INTERACTION AND FEEDBACKS 2002. Praha: Ústav termomechaniky AVČR Praha, 2002. s. 115 ( s.)ISBN: 80-85918-75- 7.
  Detail

 • 2001

  HABÁN, V.; ŠEVČÍK, P. Využití metody tlak- čas pro měření průtoku na velkých vodních dílech. In HYDROTURBO 2001. Podbanské - Slovenská republika: Slovenské elektrárne, a.s. - VE Trenčín, o.z., 2001. s. 365 ( s.)
  Detail

  HABÁN, V. Metoda tlak-čas pro měření průtoku na velkých vodních dílech, citlivost vypočteného průtoku na čas integrace. In Sborník přednášek. Kouty nad Desnou: 2001. s. 29 ( s.)
  Detail

 • 2000

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F. Nestacionární laminární rychlostní profil. In Aplikácia experimentálných a numerických metód v mechanike tekutín. Rajecké Teplice, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2000. s. 38 ( s.)ISBN: 80-7100-717- X.
  Detail

  HABÁN, V.; POCHYLÝ, F. Tlumení tlakových pulzací v impulzním potrubí. In Stretnutie katedier mechaniky tekutín a termomechaniky. Rajecké Teplice, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žilině, 2000. s. 33-38. ISBN: 80-7100-729- 3.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.