doc. Ing.

Vít Novotný

Ph.D.

FP, ÚI – docent

+420 54114 2227, +420 54114 3527
novotnyv@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PROKEŠ, A.; HANÁK, P.; SLAVÍČEK, K. Efficient use of expensive components of optic vibration sensor. International Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems, 2021, roč. 10, č. 1-3, s. 1-6. ISSN: 1805-5443.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, J.; SEDLÁK, P.; LUHAN, J.; NOVOTNÝ, V.; KONEČNÝ, M., SVOBODA, V., STRACHOVÁ, Z. Kybernetická (ne)bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2021. 430 s. ISBN: 978-80-7623-068-2.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PROKEŠ, A.; HANÁK, P.; SLAVÍČEK, K.; PŘINOSIL, J. Fiber Optic Based Distributed Mechanical Vibration Sensing. SENSORS, 2021, roč. 21, č. 14, s. 1-19. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; PŘINOSIL, J.; MEKYSKA, J.; SLAVÍČEK, K.; LATTENBERG, I. Critical Infrastructure Monitoring System. In 2021 IEEE 17th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA). Online: 2021. s. 165-170. ISBN: 978-1-6654-1484-5.
  Detail | WWW

 • 2019

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; HANÁK, P.; JOHN, F. Optovláknový senzor mechanických vibrací. In LA59 - Sborník příspěvků multioborové konference LASER59. Brno, ČR: AV ČR, Ústav přístrojové techniky, 2019. s. 25-27. ISBN: 978-80-87441-26-8.
  Detail

 • 2018

  NOVOTNÝ, V. Enhancement of Distributed Fiber Optic Vibration Sensors. In Lecture Notes in Electrical Engineering. Lecture notes in Electrical Engineering. Gewerbestrasse 11, 6330 Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG 2018, 2018. s. 201-209. ISBN: 978-3-319-69813-7. ISSN: 1876-1100.
  Detail | WWW

 • 2017

  NOVOTNÝ, V. Enhancement of Distributed Fiber Optic Vibration Sensors. In AETA 2017: RECENT ADVANCES IN ELECTRICAL ENGINEERING AND RELATED SCIENCES. Ho Chi Minh City, Vietnam: Ton Duc Thang University Ho Chi Minh City, Vietnam, 2017. s. 136-144. ISBN: 978-3-319-27247-4.
  Detail

 • 2016

  MAŠEK, P.; MOKROV, E.; PYATTAEV, A.; ZEMAN, K.; PONOMARENKO-TIMOFEEV, A.; SAMUYLOV, A.; SOPIN, E.; HOŠEK, J.; GUDKOVA, I.; ANDREEV, S.; NOVOTNÝ, V.; KOUCHERYAVY, Y.; SAMOUYLOV, K. Experimental Evaluation of Dynamic Licensed Shared Access Operation in Live 3GPP LTE System. In 2016 IEEE Globecom. Washington, DC USA: 2016. s. 1-6. ISBN: 978-1-4673-9526-7.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P. Long- Range Optical Fibre Based Distributed Vibration Sensing. The conferenceproceedings of KTTO 2016 (Book of abstracts). 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2016. s. 38-39. ISBN: 978-80-248-3959- 2.
  Detail | WWW

 • 2015

  NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.; ŠEDÝ, J. Komunikační služby, protokoly a technologie. Komunikační služby, protokoly a technologie. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-212.
  Detail

  PYATTAEV, A.; HOŠEK, J.; JOHNSSON, K.; KRKOŠ, R.; GERASIMENKO, M.; MAŠEK, P.; OMETOV, A.; ANDREEV, S.; ŠEDÝ, J.; NOVOTNÝ, V.; KOUCHERYAVY, Y. 3GPP LTE-Assisted Wi-Fi Direct: Trial Implementation of Live D2D Technology. ETRI JOURNAL, 2015, roč. 37, č. 5, s. 877-887. ISSN: 1225-6463.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V. Multimediální výukový materiál k předmětu Architektura sítí. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-453.
  Detail

  MAŠEK, P.; ZEMAN, K.; HOŠEK, J.; TINKA, Z.; MAKHLOUF, N.; MUTHANNA, A.; HERENCSÁR, N.; NOVOTNÝ, V. User Performance Gains by Data Offloading of LTE Mobile Traffic onto Unlicensed IEEE 802.11 Links. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing, TSP 2015. 1. Prague, Czech Republic: Asszisztencia Szervezo Kft., 2015. s. 117-121. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; KRKOŠ, R.; MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; ŠTEFL, J.; POSPÍCHAL, P.; MALÝ, Z. The Opto- Fiber Sensory System is used for Intrusion Detection Monitored Areas and to Prevent Demage. Czech Defence Industry Review, 2015, roč. 22, č. 1/ 2015, s. 22-23. ISSN: 1802- 4300.
  Detail | WWW

  MÜNSTER, P.; VOJTĚCH, J.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; NOVOTNÝ, V.; HORVÁTH, T.; FILKA, M.; ŠÍMA, S. Phi- OTDR signal amplification. In Proc. SPIE 9506, Optical Sensors 2015. SPIE, 2015. s. 1-9. ISBN: 9781628416275.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Základy síťových operačních systémů. Základy síťových operačních systémů. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-118.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Počítačová analýza spínaných obvodů. Počítačová analýza spínaných obvodů. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-64.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Telekomunikační služby a jejich implementace. Telekomunikační služby a jejich implementace. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-144.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO - učebnice. Komunikační služby v sítích IP pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-73. ISBN: 978-80-214-5119- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Pevné a bezdrátové síťové technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO - učebnice. Pevné a bezdrátové síťové technologie pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-87. ISBN: 978-80-214-5120- 9.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Mobilní komunikační sítě a služby v all-IP prostředí pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO - učebnice. Mobilní komunikační sítě a služby v all-IP prostředí pro integrovanou výuku VUT a VŠB- TUO. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-113. ISBN: 978-80-214-5129- 2.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Komunikační prostředky mobilních sítí - učebnice. Komunikační prostředky mobilních sítí - učební texty. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2015. s. 1-199. ISBN: 978-80-214-5168- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; LATTENBERG, I.; KRKOŠ, R. Výzkumná zpráva k řešení projektu MPO FR-TI4/ 696. VUT v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2015. s. 1-126.
  Detail

  MAŠEK, P.; HOŠEK, J.; ZAKARIA SALEM, Y.; UHLÍŘ, D.; NOVOTNÝ, V.; SLABICKI, M.; GROCHLA, K. Experimental Evaluation of RAN Modelling in Indoor LTE Deployment. In 2015 7th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Brno, Czech Republic: 2015. s. 184-188. ISBN: 978-1-4673-9282-2.
  Detail | WWW

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; SYSEL, P.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; KRAJSA, O. Distributed fiber-optic sensor for detection and localization of acoustic vibrations. METROL MEAS SYST, 2015, roč. [22], č. [1], s. 111-118. ISSN: 0860-8229.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  NOVOTNÝ, V.; SYSEL, P.; ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; HORVÁTH, T.; FILKA, M. Distributed fiber-optic sensor system based on phase- sensitive OTDR. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2014. Praha: Agentura Action M, 2014. s. 20-23. ISBN: 978-80-86742-39- 7.
  Detail

  MÜNSTER, P.; ŠIFTA, R.; HORVÁTH, T.; NOVOTNÝ, V.; FILKA, M. Polarization mode dispersion in NG- PON. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. s. 364-367. ISBN: 978-5-7526-0649- 6.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; KRKOŠ, R.; ŠEDÝ, J. Možnosti využití technologie mobilní sítě 4. generace firmy Huawei. Možnosti využití technologie mobilní sítě 4. generace firmy Huawei. 1. VUT v Brně, Brno, ČR: VUT v Brně, 2014. s. 1-34.
  Detail | WWW

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; KRAJSA, O.; NOVOTNÝ, V.; KOTON, J. Distributed fiber sensor for acoustic vibrations. In Fourth Forum of Young Researchers. In the framework of International Forum Education Quality – 2014. 1. Izhevsk, Russia: Publishing House, 2014. s. 368-371. ISBN: 978-5-7526-0649- 6.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Network Architecture. Network Architecture. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2014. s. 1-132. ISBN: 978-80-214-4904-6.
  Detail

 • 2013

  NAGY, Ľ.; TOMBAL, J.; NOVOTNÝ, V. Proposal of a Queueing Model for Simulation of Advanced Telecommunication Services over IMS Architecture. In 36th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). Rome, Italy.: 2013. s. 326-331. ISBN: 978-1-4799-0403-7.
  Detail

  MÁCHA, T.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V. Proposal of load aware routing for OSPF routing protocol. Communications, 2013, roč. 15, č. 2a/ 2013, s. 139-144. ISSN: 1335- 4205.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Komunikační prostředky mobilních sítí - laboratorní cvičení. Komunikační prostředky mobilních sítí - laboratorní cvičení. 1. Brno, ČR: VUT v Brně, 2013. s. 1-83. ISBN: 978-80-214-4903- 9.
  Detail

  NAGY, L.; NOVOTNÝ, V.; URAMOVÁ, J.; MAKHLOUF, N. Performance Analysis of IMS Network: The Proposal of new Algorithms for S-CSCF Assignment. Advances in Electrical and Electronic Engineering - intenetový časopis, (http://advances.utc.sk), 2013, roč. 11, č. 5, s. 1-8. ISSN: 1804- 3119.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; NAGY, Ľ.; KRKOŠ, R. Architektura sítí - laboratorní cvičení. Architektura sítí - laboratorní cvičení. Brno, ČR: VUT v Brně, 2013. s. 1-102. ISBN: 978-80-214-4723- 3.
  Detail

  ŠIFTA, R.; MÜNSTER, P.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁČ, F.; FILKA, M. Reproducibility and Accuracy of CD / PMD Dispersion Measurements. In OPTICAL COMMUNICATIONS 2013. Praha: Agentura Action M, 2013. s. 8-12. ISBN: 978-80-86742-37- 3.
  Detail

  HOŠEK, J.; NAGY, Ľ.; NOVOTNÝ, V.; MAŠEK, P.; KOVÁČ, D. Performance Analysis: Impact of Signalling Load over IMS Core on KPIs. In Proceedings of the 4th European Conference of Communications (ECCOM '13). 1. Paris, France: WSEAS, 2013. s. 1-6. ISBN: 978-960-474-347- 6.
  Detail

 • 2012

  MÁCHA, T.; KRKOŠ, R.; NOVOTNÝ, V. OSPF Alternate Costing Strategy. In 2012 International Conference on Telecommunication Systems, Modeling and Analysis (ICTSM2012). Prague: Czech Technical University in Prague, 2012. s. 136-140. ISBN: 978-0-9820958-6- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Účastnická koncová zařízení. Brno, ČR: VUT Brno, 2012. s. 1-182.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Architektura sítí. Brno, ČR: VUT Brno, 2012. s. 1-151. ISBN: 978-80-214-4450- 8.
  Detail

 • 2011

  NOVOTNÝ, V. Tree- Oriented Data Acquisition Architecture. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2011, roč. 9, č. 5, s. 206-211. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Optimization of Hierarchical System for Data Acquisition. Radioengineering, 2011, roč. 20, č. 1, s. 132-142. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  NAGY, Ľ.; NOVOTNÝ, V. The Simulation of VoD Service over IMS Network using the Queueing Theory. In IP Networking 1 - Theory and Practice. Žilina, Slovenská republika: Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – vydavateľstvo ŽU, 2011. s. 22-25. ISBN: 978-80-554-0494- 3.
  Detail

  MÁCHA, T.; NAGY, Ľ.; NOVOTNÝ, V. Video telephony over wireless and mobile networks. In 6th International Conference on Teleinformatics 2011. Vysoké učení technické v Brně: 2011. s. 129-131. ISBN: 978-80-214-4231- 3.
  Detail

  MÁCHA, T.; KONECNÝ, Z.; NOVOTNÝ, V. Mapování kvalitativních požadavků služeb na síťové prostředí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2011, roč. 2011, č. 56, s. 1-10. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

 • 2010

  NOVOTNÝ, V. Komunikační prostředky mobilních sítí. Brno, Czech Republic: VUT Brno, 2010. s. 1-181.
  Detail

  MÁCHA, T.; NAGY, Ľ.; MARTINÁSEK, Z.; NOVOTNÝ, V. IMS Mapping of QoS Requirements on the Network Level. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2010, roč. 2010, č. 11, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  MÁCHA, T.; NOVOTNÝ, V.; MARTINÁSEK, Z.; NAGY, Ľ. DiffServ and IntServ Mapping in IMS. In 33nd International Conference on Telecommunication and Signal Processing - TSP' 2010. 2010. s. 325-330. ISBN: 978-963-88981-0- 4.
  Detail

 • 2009

  NOVOTNÝ, V. Sofistikované metody podpory služeb v mobilních sítích nových generací. VUT Brno. Brno, FEKT Vysoké učení technické v Brně: FEKT Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 1-14.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V.; KOMOSNÝ, D.; KATHIRAVELU, G.; BURGET, R. Large-Scale RTCP Feedback Theory and Implementation. In Proceeding of The 3rd Mosharaka International Conference on Communications, Computers and Applications. 1. Amman, Jordan: Morasharaka for research and studies, 2009. s. 1-6. ISBN: 978-9957-486-07-5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MÁCHA, T. Aplikace pro mobilní terminály s operačním systémem Symbian. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2009, roč. 2009, č. 67, s. 1-8. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Inovace výuky vysokorychlostních technologií moderních mobilních a bezdrátových sítí. Brno, FEKT Vysoké učení technické v Brně: Brno, FEKT Vysoké učení technické v Brně, 2009. s. 1-14.
  Detail

 • 2008

  KOVÁŘ, P.; NOVOTNÝ, V. Přístupové metody bezdrátových sítí. Access Server, 2008, roč. 2008, č. 2008, s. 1-10. ISSN: 1214- 9675.
  Detail

  KOMOSNÝ, D.; BURGET, R.; NOVOTNÝ, V. Tree Transmission Protocol for Feedback Distribution in IPTV Systems. In Proceedings of the Seventh IASTED International Conference on Communication Systems and Networks. Palma de Mallorca, Spain: International Association of Science and Technology for Development, 2008. s. 1-7. ISBN: 978-0-88986-758-1.
  Detail

  KOVÁŘ, P.; NOVOTNÝ, V. New Analytical Model of Distributed Coordination Function. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, roč. 2008, č. 11, s. 125-129. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  MÁCHA, T.; STANČÍK, P.; NOVOTNÝ, V. Connectivity in a wireless sensor network. International Journal of Computer Science and Network Security, 2008, roč. 2008, č. 12, s. 1-10. ISSN: 1738- 7906.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; KOMOSNÝ, D. Large-Scale RTCP Feedback Optimization. Journal of Networks, 2008, roč. 2008, č. 3, s. 1-10. ISSN: 1796-2056.
  Detail

 • 2007

  NOVOTNÝ, V.; KOMOSNÝ, D. Optimization of Large-Scale RTCP Feedback Reporting in Fixed and Mobile Networks. In Proceedings of International Conference on Wireless and Mobile Communications. 2007. Guadeloupe: IEEE Computer Society, Conference Publishing Service, 2007. s. 1-6. ISBN: 0-7695-2796-5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Závěrečná zpráva k řešení projektu FRVŠ 850/2007/F1a "Výuka konvergovaných řešení telekomunikačních služeb". VUT. FEKT, VUT Brno, ČR: FEKT, VUT Brno, 2007. s. 1-15.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; VRBA, V.; SÝKORA, M. Závěrečná zpráva k řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize". VUT. FEKT VUT v Brně: 2007. s. 1-9.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. Roční zpráva k řešení projektu GAČR 102/06/1569 "Sofistikované metody podpory služeb v mobilních sítí příštích generací". VUT. Brno, ČR: FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-15.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SVOBODA, P. GSM Base Station Subsystem Management Application. Springer Verlag. In Mobile and Wireless Communication Networks. Mobile and Wireless Communication Networks. New York: Springer Verlag, 2007. s. 1-9. ISSN: 1571- 5736.
  Detail

  KOMOSNÝ, D.; NOVOTNÝ, V. Tree Structure for Source-Specific Multicast with Feedback Aggregation. In Proceedings of the Sixth International Conference on Networking. 1. Sainte-Luce, Marinique, France: IEEE Computer Society, 2007. s. 1-6. ISBN: 0-7695-2805-8.
  Detail

  KUBÁNKOVÁ, A.; KUBÁNEK, D.; NOVOTNÝ, V. Analysis of IEEE 802. 11e for Delay Sensitive Traffic in Wireless LANs. In Sixth International Conference on Networking (ICN 2007). Sainte-Luce, Martinique, France: IEEE, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 0-7695-2805- 8.
  Detail

  ČÍKA, P.; NOVOTNÝ, V.; DIRBÁK, I. Image reception and control of IP- cam via digital video broadcasting. In 2007 IWSSIP & EC- SIPMCS. Maribor: 2007. s. 321-323. ISBN: 978-961-248-029- 5.
  Detail

  BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V.; BŘEZINA, M. Image compression in digital video broadcasting. Springer Verlag. Mobile and Wireless Communication Networks, 2007, roč. 2007, č. 9, s. 477-487. ISSN: 1571-5736.
  Detail

  BODEČEK, K.; BŘEZINA, M.; NOVOTNÝ, V. Image compression efficiency enhancement in digital video broadcasting. In Proceedings of the 12th IFIP International Conference, Prague. 2007. s. 1-11. ISBN: 978-0-387-74158- 1.
  Detail

  KOMOSNÝ, D.; BURGET, R.; NOVOTNÝ, V. Simulation of Source-Specific Multicast used in Large-Scale IPTV Broadcasting. In Proceedings of the IASTED Asian Conference on Modelling and Simulation. 1. Beijing, China: IASTED, 2007. s. 163-167. ISBN: 978-0-88986-701-7.
  Detail

  SVAČINA, J.; VRBA, K.; JAN, J.; HANUS, S.; NOVOTNÝ, V.; KASAL, M.; ŠKORPIL, V.; KOLKA, Z.; PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Dílčí výzkumná zpráva o řešení výzkumného záměru MSM 0021630513 v roce 2007. FEKT VUT. Brno: 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. UMTS Network Modelling. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2007. 2007. Žilina, Slovenská republika: Žilinská universita v Žilině, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; SVOBODA, P. Application for GSM Base Station Subsystem Management. In Proceedings of Personal Wireless Communication 2007. 2007. Praha: Springer, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-0-387-74158- 1.
  Detail

  BÁRTEK, R.; NOVOTNÝ, V. VoIP PBX Solution in Laboratory Environment. In Proceedings of EEICT 2007. 2007. FEKT, VUT v Brně, Brno: FEKT, VUT v Brně, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3409- 7.
  Detail

  BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V. H. 264 Image Compression in Interactive Services for Digital Video Broadcasting. In Telecommunications and Signal Processing TSP - 2007. Brno: 2007. s. 72-75. ISBN: 978-80-214-3445- 5.
  Detail

  KOVÁŘ, P.; MOLNÁR, K.; NOVOTNÝ, V. Současnost a budoucnost VoIP sítí. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2007, roč. 2007, č. 2007, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  KOHOUTEK, M.; ČÍKA, P.; NOVOTNÝ, V.; BODEČEK, K.; STEJSKAL, V. DVB- T broadcasting and MHP application development. In Research in Telecommunication Technology RTT - 2007, Liptovský Ján. Liptovský Ján, SR: 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-8070-735- 4.
  Detail

  BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V. Standard Definition to High Definition Migration in DVB. ACM Portal. Association for Computing Machinery, 2007, ACM, Inc.: 2007.
  Detail

  ČÍKA, P.; NOVOTNÝ, V.; DIRBÁK, I. Image Reception and Control of IP- cam via DVB. Maribor: Univerziterna knjižnica Maribor, 2007. s. 33-33.
  Detail

  BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V. From Standard Definition to High Definition Migration in Current Digital Video Broadcasting. In The International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology - ICCGI 2007. 2007. Guadeloupe: IEEE Computer Society, 2007. s. 1-4. ISBN: 0-7695-2798- 1.
  Detail

 • 2006

  NOVOTNÝ, V. Third Order Pure Current Mode Lowpass Filter. In Proceedings of Telecommunications and Signal Processing TSP- 2006. Brno, 2006. s. 124 ( s.)ISBN: 80-214-3226- 8.
  Detail

  SVAČINA, J., VRBA, K., JAN, J., HANUS, S., NOVOTNÝ, V., KASAL, M., ŠKORPIL, V., KOLKA, Z., PROVAZNÍK, I. Elektronické komunikační systémy a technologie nových generací (ELKOM). Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. IP telefonie. In Nová technika v telekomunikacích IX. Brno, 2006. s. 3 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Závěrečná zpráva k řešení projektu FRVŠ 3300/2006/F1a "Integrace moderních bezdrátových a mobilních komunikačních technologií a služeb ve výuce předmětu Komunikační prostředky mobilních sítí". 1. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. Roční zpráva k řešení projektu GAČR 102/06/1569 "Sofistikované metody podpory služeb v mobilních sítích nových generací". 1. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: GAČR, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; VRBA, V.; SÝKORA, M. Roční zpráva o řešení projektu AV ČR č. 1ET301710510 "Univerzální architektura pro poskytování interaktivních informačních služeb teresteriální digitální televize". 1. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: AVČR, 2006. s. 0 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Analýza a simulace funkcí pro podporu mobility. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: Brno, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Interaktivita v architektuře DVB- T. výzk. zpráva. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: Vysoké učení technické v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  VRBA, V.; NOVOTNÝ, V.; KOVÁŘ, P.; SYSEL, P. Roční zpráva k řešení projektu MPO č. FT-TA3/011 "Výzkum a vývoj internetové telefonní ústředny". JIC, VUT Brno: Westcom, s.r.o., 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Dan Komosny, Vit Novotny, Miroslav Balik. Bandwidth Redistribution Algorithm for Single Source Multicast. In Proceedings of International Conference on Networking. Mauritius: IEEE Computer Society, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 0-7695-2570-9.
  Detail

  SHKLYAEVA, A.; NOVOTNÝ, V. Analysis of the Influence of Background Traffic on FTP Traffic in WAN Network. In Proceedings of the Junior Scientist Conference 2006. Vienna, Austria: Technical University Vienna, 2006. s. 85 ( s.)ISBN: 3-902463-05- 8.
  Detail

  KOHOUTEK, M.; BODEČEK, K.; NOVOTNÝ, V.; STEJSKAL, V. Experimentální pracoviště pro vývoj a testování interaktivních aplikací v sítích DVB- T. In Proceedings RTT2006 Research in Telecommunication Technology 2006. Brno, 2006. s. 36- 40 ( s.)ISBN: 80-214-3243- 8.
  Detail

  SHKLYAEVA, A.; NOVOTNÝ, V.; ABILOV, A. Roaming and Quality of Service in WLAN network. In RESEARCH IN TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY 2006. Nove Mesto na Morave, 2006. s. 332 ( s.)ISBN: 80-214-3243- 8.
  Detail

  VRBA, V.; CVRK, L.; NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. Architecture of a universal relation data source for web applications with advanced access control and simplified migration. In International Conference on Software Engineering Advances. IEEE Computer Society. Papeete: IEEE Computer Society, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 0-7695-2703-5.
  Detail

  MOLNÁR, K. Distribuované uživatelské služby pro mobilní sítě nových generací - roční výzkumná zpráva projektu MŠMT reg. č. reg. č. MŠMT: 1K04116. 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BODEČEK, K., STEJSKAL, V., NOVOTNÝ, V., ŠVANDA, V. Vývoj aplikací pro platformu MHP. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2006, roč. 2006, č. 61, s. 1-6. ISSN: 1213- 1539.
  Detail

  KOMOSNÝ, D.; NOVOTNÝ, V. Dílčí zpráva projektu AVČR 1ET301710508 "Optimalizace metod pro multicast v IP sítích". 1. Brno: VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. Radio Resource Management in GSM Networks. In Research in Telecommunication Technology 2006. Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-2143243- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. Cell Selection and Cell_Reselection Processes in GSM/GPRS/ EGPRS Mobile Networks. In Research in Telecommunication Technology 2006. Brno, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3243- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Průzkum technologií přenosu hlasu po IP sítích. FEKT, Vysoké učení technické v Brně: Westcom, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  KOMOSNÝ, D.; NOVOTNÝ, V. Analysis of bandwidth redistribution algorithm for single source multicast. In Proceedings of the Sixth International Network Conference. United Kingdom: University of Plymouth, 2006. s. 45 ( s.)ISBN: 1-84102-157-1.
  Detail

  SHKLYAEVA, A.; NOVOTNÝ, V. Comparative analysis of 802. 11 network parameters with and without quality of service support. In Telecommunications and signal processing TSP- 2006. Brno, 2006. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-3226- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Handover and Cell Reselection Processing in the GSM Networks. In Proceedings of Telecommunications and Signal Processing TSP- 2006. Brno, 2006. s. 128 ( s.)ISBN: 80-214-3226- 8.
  Detail

 • 2005

  NOVOTNÝ, V.; MIŠUREC, J.; LUKL, T. Filtering structures in pure current mode. In Proceedings of the 9th WSEAS International CSCC' 2005 Multiconference. WSEAS, 2005. s. 103 ( s.)ISBN: 960-8457-29- 7.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. QOS ISSUE IN MOBILE NETWORKS. In Proceedings of international Conference Telecommunications and Signal Processing TSP' 2005. VUT Brno, ČR, 2005. s. 175 ( s.)ISBN: 80-214-2972- 0.
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MOLNÁR, K. QoS support in routers. In Proceedings of Research in Telecommunication Technology 2005. Ostrava, ČR: VŠB Ostrava, 2005. s. 57 ( s.)ISBN: 80-248-0897- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Trendy koncových zařízení. In Nová technika v telekomunikacích VIII. VUT Brno, ČR: Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně, Spol. Elektr. Inženýrů - SEI, 2005. s. 45 ( s.)
  Detail

  Jiri Misurec and Vit Novotny. Design of Universal Multifunction Conveyor. In Applications of Electrical Engineering (AEE'05). Prague: WSEAS, 2005. s. 98 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  Tomáš Lukl, Vít Novotný, Jiří Mišurec. Computer- Aided Circuit Analysis with Respect to Switched Circuits. WSEAS Transactions on Electronics, 2005, roč. 4, č. 2, s. 139 ( s.)ISSN: 1109- 9445.
  Detail

  Tomáš Lukl Vít Novotný. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2466/2005/G1 "Modelování, simulace a využití moderních aktivních prvků ve spínaných obvodech". 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  Mišurec, J. Novotný, V. New element - Multifunctional conveyor. International Transaction on Computer Science and Engineering, 2005, roč. 2005, č. 17, s. 9 ( s.)ISSN: 1738- 6438.
  Detail

  Mišurec, J. Novotný, V. New element - Multifunctional conveyor. In Proceedings 2nd International Conference on Applications Information and Telecommunication Engineering AITE2005. 2005. s. 10 ( s.)ISBN: 89-953729-5- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. GPRS, CDMA, WLAN. In Nová technika v telekomunikacích VIII. Brno, ČR: Ústav telekomunikací FEKT VUT v Brně, Spol. Elektr. Inženýrů - SEI, 2005. s. 41 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V.; MIŠUREC, J.; LUKL, T. Filtering structures in pure current mode. WSEAS Transactions on Electronics, 2005, roč. 4/ 2, č. 10, s. 157 ( s.)ISSN: 1109- 9445.
  Detail

  VRBA, K.; ČAJKA, J.; MIŠUREC, J.; NOVOTNÝ, V. Design of Universal Filter with Current Conveyors. In Proc. of International Conference on Instrumentation, Communication and Information Technology 2005. Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 2005. s. 224 ( s.)ISBN: 979-96520-1- 4.
  Detail

  MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. GSM TEST- BED AT FEEC BUT. In Proceedings of international Conference Telecommunications and Signal Processing TSP' 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 204 ( s.)ISBN: 80-214-2972- 0.
  Detail

  Tomáš Lukl, Vít Novotný, Jiří Mišurec. Computer- Aided Circuit Analysis with Respect to Switched Circuits. In Proceedings of the 9th WSEAS International CSCC 2005 Multiconference. Athens, Greece: WSEAS, 2005. s. 1 ( s.)ISBN: 960-8457-29- 7.
  Detail

 • 2004

  NOVOTNÝ, V., ČAJKA, J. Universal current conveyor utilization in filtering applications. In Proceedings of scientific conference RTT' 2004. Prague, CR: CVUT Prague, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-01-03063- 6.
  Detail

  SOUMAR, M., NOVOTNÝ, V. Qualitative analysis of VoIP transmissions. In Elektrotechnika a informatika 2004. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2004. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7043-299- 3.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. In Proceedings of the scientific conference Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision - ISCGAV' 04. Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain: WSEAS, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 9608457068.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Filter Design with Voltage Conveyors. In Proceedings of 2004 IEEE Asia- Pacific Conference on Circuits and Systems. Tainan, Taiwan: Hon-Ta Pressing & Publication Co. Ltd., 2004. s. 629 ( s.)ISBN: 0780386612.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Novel Methods for Active Frequency Filter Design. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV' 04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. s. 224 ( s.)ISBN: 232/QD- CBX.
  Detail

  ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Second- Order Filters Using Current Conveyor Devices. In Proceedings of 9th Vietnam Conference on Radio & Electronics REV' 04. Hanoi, Vietnam: The Radio Electronics Association of Vietnam, 2004. s. 228 ( s.)ISBN: 232/QD- CXB.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Filtrační struktury na bázi moderních aktivních prvků. Brno, CR: 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  LUKL, T., NOVOTNÝ, V. Computer Analysis of Switched Circuits. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2004. s. 80 ( s.)ISBN: 80-214-2726- 4.
  Detail

  LUKL, T., NOVOTNÝ, V. Switched Circuits Simulation System. In Electronic Devices and Systems 04 - Proceedings. Brno: Zdeněk Novotný, Brno, 2004. s. 39 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN analysis. In Telecommunication and Signal Processing 2004. Brno: VUT, 2004. s. 301 ( s.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  OLŠÁK, M.; NOVOTNÝ, V.; VRBA, K.; ZAJAČEK, J. Electronically Tunable Filter Topologies with the Excellent Dynamic Range Properties. In Proceedings of International Conference on Networking ICN' 04. Guadeloupe, France: IEEE/Comsoc CSIM committee, IEEE/Computer, IEE, 2004. s. 1044 ( s.)ISBN: 0863413269.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Bandpass filter with UCCX integrated circuit. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. Brno, CR: TU Brno, 2004. s. 95 ( s.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., VRBA, K. LC Ladder Filter Emulation by Structures with Current Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 2004, č. 12, s. 2104 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., MOLNÁR, K., EKSLER, V., SOUMAR, M. Výuka služeb konvergovaných sítí v kurzu Účastnická koncová zařízení. Brno, CR: FEKT VUT, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V., MIŠUREC, J. From the UCC via UVC towards multifunctional conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters. com, 2004, roč. 2004, č. 4/12/ 2004, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 161X.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V. Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách. Brno, CR: FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  ZEMAN, V., NOVOTNÝ, V. Special Four- port Network Using Curent Conveyor Devices. In Telecommunications and Signal Processing TSP 2004. TU Brno, 2004. s. 289 ( s.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  MOLNÁR, K., NOVOTNÝ, V. WLAN Site Survey. In Telecommunication and Signal Processing TSP- 2004. Brno: VUT, 2004. s. 141 ( s.)ISBN: 80-214-2684- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. WSEAS Transactions on Circuits, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 25 ( s.)ISSN: 1109- 2734.
  Detail

 • 2003

  NOVOTNÝ, V., ZEMAN, V. Adaptive Error Protection System and Modelling of Telecommunication Circuits Causing Transmission Errors. In Recent Trends in Multimedia Information Processing. Prague, Czech Republic: CVUT Prague, 2003. s. 170 ( s.)ISBN: 8086645053.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., SOUMAR, M. VoIP convergence implementation. In Research in Telecommunication Technology 2003. Neuveden. STU Bratislava, SR: 2003. s. 246 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Dílčí zpráva k řešení projektu GACR 102/02/P067 "Aplikace nových typů napěťových a proudových konvejorů ve filtračních i nefiltračních strukturách". 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2128/2003/F1a "Zavedení moderních trendů v počítačových sítích do kurzu Integrované sítě“. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Počítačové řešení nelineárních spínaných obvodů. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  MOLNÁR, K., VRBA, K., NOVOTNÝ, V. Rozsáhlá inovace předmětu Praktikum z informačních sítí. Oponovaná záverečná zpráva projetu FRVŠ 2118/2003/F1. 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V., NEUMANN, J. Methods and Programs for General Switched Circuit Analysis. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Bratislava: 2003. s. 108 ( s.)ISBN: 80-227-1934- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Applications with Voltage Conveyors and Influence of their Parasitic Properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. s. 121 ( s.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Algorithms for Non- linear Switched Network Simulation. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2003. Brno, CR: FEKT VUT Brno, 2003. s. 205 ( s.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. IP telefonie. Nová technika v telekomunikacích VI. Brno: 2003. s. 30 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V., MOLNÁR, K. Data Communication in WLAN Environment. In International Conference Research in Telecommunication Technology 2003. Zilina, Slovak Republic: University of Zilina, 2003. s. 201 ( s.)ISBN: 80-214-2433- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., VRBA, K. Applications with Voltage Conveyors. In 2nd WSEAS International Conference on Electronics, Control and Signal Processing. Singapore: 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  LUKL, T., NOVOTNÝ, V., ŠPONAR, R., NEUMANN, J. Software pro simulaci spínaných obvodů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2003, roč. 2003, č. 12, s. 2 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  ČAJKA, J., NOVOTNÝ, V. Two-Mode High-Order Filters Using Three- Port Voltage Conveyors. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters. com, 2003, roč. 2003, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 161X.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V., LUKL, T. Zpráva k řešení projektu FRVŠ 2228/2003/G1b "Zvýšení znalostí studentů v oblasti spínaných obvodů". 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2002

  NĚMEC, K., ZEMAN, V., POLÁK, K., NOVOTNÝ, V. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Kódové zabezpečovací systémy v systémech pro přenos zpráv po vysokorychlostních sdělovacích sítích. Brno: Ústav telekomunikací, 2002.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., KOMOSNÝ, D. Doporučení H.323. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 33, s. 1 ( s.)ISSN: 1213-1539.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., RADWAN, A. POINT-TO- MULTIPOINT DATA TRANSMISSION VIA SHORT RANGE RADIO CONNECTION. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. s. 221 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., RADWAN, A. MULTIPLE POINT-TO-MULTIPOINT DATA TRANSMISSION VIA SHORT- RANGE RADIO CONNECTION. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. s. 56 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., VRBA, K. New approach to the Voltage- and Current- Mode Filter Design. In Research in Telecommunication Technology RTT' 2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7100-991- 1.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Design of an Adaptive Error Protection System and its Modelling. In Research in Telecommunication Technology RTT' 2002. Žilina, Slovenská republika: University of Zilina, Slovak Republic, 2002. s. 112 ( s.)ISBN: 80-7100-991- 1.
  Detail

  HERMAN, I., VRBA, K., KOMOSNÝ, D., VAJDÍK, M., HABR, M., NOVOTNÝ, V. Oponovaná výzkumná zpráva projektu MPO ČR, evid. č. FD-K/040 "Technické řešení IP telefonu", 56 stran. neuvedeno. 2002.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Počítačové sítě. Počítačové sítě. ÚTKO, FEKT VUT Brno: FEKT VUT, 2002.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Filter design with current conveyors in relation to their real properties. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. s. 110 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., MACHYL, J., ŠPONAR, R. CEDIT – the Program for Linear Switched Circuit Model Simulation. In Telecommunications and Signal Processing 2002. Brno, Česká republika: VUT, 2002. s. 130 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ŠILHAVÝ, P. MODELLING OF COMMUNICATION CHANNELS IN MATLAB/ SIMULINK ENVIRONMENT. In Telecommunications and Signal Processing TSP- 2002. Brno, Česká republika: VUT Brno, 2002. s. 225 ( s.)ISBN: 80-214-2172- X.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Integrované sítě. Integrované sítě. ÚTKO FEKT VUT, Purkyňova 118, 612 00 Brno: FEKT VUT Brno, 2002. ISBN: 80-214-2254- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Emulace induktoru pro realizaci aktivních filtrů. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2002, roč. 2002, č. 12, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V.; VRBA, K. NOVEL VOLTAGE- AND CURRENT- MODE FILTER DESIGN. In Proceedings of Int. conf. Asia-Pacific Conference on Circuits And Systems, vol. 1. Singapore, Singaporská republika: IEEE, 2002. s. 229 ( s.)ISBN: 0-7803-7690- 0.
  Detail

 • 2001

  NOVOTNÝ, V., MACHYL, J., ŠPONAR, R. Závěrečná zpráva k projektu FRVŠ G1 - 0141: Zapojení studentů do problematiky analýzy a aplikací spínaných obvodů. FEI VUT Brno: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  HERMAN, I., NOVOTNÝ, V., KOMOSNÝ, D. Úvodní studie IP telefonie dostupné širokému okruhu zákazníků. 2001.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., MACHYL, J. Computer Methods for Linear Switched Network Analysis. In Proceedings of the Conference TSP' 2001. Brno, Czech Republic: 2001. s. 139 ( s.)ISBN: 80-214-1962- 8.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Sítě ISDN a koncová zařízení ISDN. In 2001.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Metody analýzy obvodů se spínanými kapacitory a nové aplikace. neuvedeno. 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠKORPIL, V.; NOVOTNÝ, V. Zvyšování efektivnosti přenosu po kabelových přenosových médiích v přístupových sítích. neuvedeno. Brno: 2001. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Transmission Efficiency Enhancements. In Proceedings of international conference RTT' 2001. Lednice, CR: 2001. s. 63 ( s.)ISBN: 80-214-1938- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V., ŠPONAR, R. Interface for Graphical Circuit Definition in Matlab Environment. In Proceedings of scientific international conference RTT' 2001. Lednice, CR: 2001. s. 177 ( s.)ISBN: 80-214-1938- 5.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Metody řešení časové analýzy idealizovaných modelů obvodů SC pomocí zákona zachování náboje. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2001, roč. 2001, č. 12, ISSN: 1213- 1539.
  Detail | WWW

  NOVOTNÝ, V., MACHYL, J., ŠPONAR, R. Studijní zpráva k řešení projektu FRVŠ “Zapojení studentů do problematiky analýzy a aplikací spínaných obvodů”, 0141, T.O. G1. 2001.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Modelling of Erroneous Telecommunication Circuits. In Proceedings of RTT' 2001. Lednice, CR: VUT FEI, 2001. s. 230 ( s.)ISBN: 80-214-1938- 5.
  Detail

 • 2000

  NOVOTNÝ, V.; ŠKORPIL, V. The Transmission Effectivity Enhancement in Access Networks. In Proceedings of the 23rd International Conference TELECOMMUNICATIONS AND SIGNAL PROCESSING TSP- 2000. Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 75-78. ISBN: 80-7204-161- 4.
  Detail

  NOVOTNÝ, V. Errors in the Telecommunication Networks. In Proceedings of 23rd the International Conference "Telecommunications and Signal Processing 2000". Brno: FEI VUT Brno, 2000. s. 179-182. ISBN: 80-7204-161- 4.
  Detail

 • 1997

  NOVOTNÝ, V.; PIROHOVIČ, P. Pobočkové ústředny. Systematický průvodce. 1. 1. Praha: WIRELESSCOM, Praha, 1997. 136 s. ISBN: 80-220021-.
  Detail

 • 1996

  RAMPL, I., NOVOTNÝ, V., KOŘÍZEK, K. Zvýraznění změn kmitočtové charakteristiky. Zvýraznění změn kmitočtové charakteristiky. Liptovský Mikuláš: VA SNP, Liptovský Mikuláš, 1996. s. 179 ( s.)ISBN: 80-245- 044.
  Detail

  RAMPL, I., NOVOTNÝ, V., KOŘÍZEK, K. Modification of discrete system frequency charakteristic. Modification of discrete system frequency charakteristic. Brno: AMSE, Brno, 1996. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214- 768.
  Detail

  RAMPL, I., NOVOTNÝ, V., KOŘÍZEK, K. Redukce počtu pólů přenosové funkce. Redukce počtu pólů přenosové funkce. Brno: VUT, Brno, 1996. s. 45 ( s.)ISBN: 80-214- 077.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.