doc. Ing. et Ing.

Vilém Neděla

Ph.D., DSc.

FEKT, UETE – vědecký pracovník

nedela@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.

Tvůrčí aktivity

 • MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.: DČK; Samostatně čerpaná komora vakuového systému environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: Hydratační systém; Návrh a konstrukce hydratačního systému pro environmentální rastrovací elektronový mikroskop . Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; NEDĚLA, V.; JIRÁK, J.: Uchycení scintilátoru AQUASEM; Přípravek pro uchycení scintilátoru, světlovodů a oddělení samostatně čerpané komory od komory vzorku v EREM. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; NEDĚLA, V.: Speciální lisovací forma; Speciální lisovací forma pro tabletování práškových mikrovzorků. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno - Laboratoř LEM. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz/. (funkční vzorek)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz/, počet stažení: 2
  Detail

 • JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.; ČUDEK, P.; MAXA, J.: SD-EREM; Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM se dvěma tlak omezujícími clonami. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza DČK; Softwarová analýza proudění plynů diferenciálně čerpané komory odladěná na platformě solidworks. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza SDE; Softwarová analýza proudění plynů ve scintilačním detektoru sekundárních elektronů odladěná na platformě Solidworks. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: analýza SDE; Softwarová analýza srovnání proudění mezi clonkou s otvorem a clonkou tvaru síťky s ohledem pro potřeby detektoru elektronového mikroskopu. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; NEDĚLA, V.: analýza DČK; Softwarová analýza vlivu tvaru hrdla v diferenciálně čerpané komoře na čerpání plynu. VUT, FEKT, UETE, Údolní 53, Brno, 602 00. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (software)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 2
  Detail

 • MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: SD-V-EREM; Výměnné variabilní části scintilačního detektoru. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. (funkční vzorek)
  Detail

 • MAXA, J.; JIRÁK, J.; NEDĚLA, V.: SD-V-EREM; Funkční vzorek pro analýzy vlivů velikosti a tvarů otvorů clonek při čerpání plynů pro vytvoření vakua. Ústav Přístrojové techniky AV ČR; Královopolská 147; 612 64 Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • JIRÁK, J.; ČUDEK, P.; NEDĚLA, V.; MAXA, J.: SD pro VP-SEM; Modifikovaný scintilační detektor sekundárních elektronů pro VP-SEM se dvěma tlak omezujícími clonami a mřížkou odsávající SE od vzorku. EREM Aquasem, ÚPT AV ČR Královopolská 147, 612 64 Brno.. URL: http://www.uete.feec.vutbr.cz. (funkční vzorek)
  http://www.uete.feec.vutbr.cz, počet stažení: 1
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.