Ing.

Václav Vyčítal

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6236
vycital@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Vyčítal, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  MUHAYIMANA, O.; TOMAN, P.; VYČÍTAL, V.; JURÁK, V. Design and Verification of a Phasor Measurement Unit Model Using Matlab. In Proceedings of the 2023 23rd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). first. Brno, Czech Republic: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. s. 1-6. ISBN: 979-8-3503-3593-4.
  Detail

  MUHAYIMANA, O.; TOMAN, P.; VYČÍTAL, V.; TUYISHIME, S. Test of a Phasor Measurement Unit Model in the System Fault Conditions. In Affordable and Clean Energy for Africa. Marrakesh, Morocco: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2023. s. 1-6. ISBN: 979-8-3503-3755-6.
  Detail | WWW

  MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; BÁTORA, B.; VYČÍTAL, V. Asymmetrical, Three-phase Power System Model: Design and Application. ACTA POLYTECH HUNG, 2023, roč. 20, č. 11, s. 9-27. ISSN: 1785-8860.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P. Přesnost a způsob výpočtu zemních odporů analytickým výpočtem v souladu s PNE 33 0000-4. Sborník 26. konference ČK CIRED 2023. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2023. s. 1-14. ISBN: 978-80-908793-1-7.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; KRČÁL, V.; GROSSMANN, J.; JURÍK, M. Pilot test of the method Vdip for an earth fault localization. In 27th International Conference on Electricity Distribution (CIRED 2023). IET conference proceedings. Institution of Engineering and Technology, 2023. s. 1-5. ISBN: 978-1-83953-855-1. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

 • 2022

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; KRČÁL, V.; GROSSMANN, J.; KRAUS, J.; JURÍK, M. Vyhodnocení funkce systému Vdip při poloprovozu v oblasti Vimperk. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-27.
  Detail

  MÁSLO, K.; KOUDELKA, J.; VYČÍTAL, V. Model of Unsymmetrical Three-Phase Power System. In Proceedings of the 11th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2022. First. Košice: Technical University of Košice, 2022. s. 115-119. ISBN: 978-80-553-4104-0.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VACULÍK, J.; VAVRUŠ, B. Parametrizace numerického modelu mřížové soustavy pro porovnání výsledků simulace s výsledky reálného měření vybraných nestandardních událostí. Sborník konference ČK CIRED 2022. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-11. ISBN: 978-80-908793-0-0.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Zkušenosti s metodami měření uzemnění - předběžné výsledky dotazníkového šetření. Sborník konference ČK CIRED 2022. 1. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-14. ISBN: 978-80-908793-0-0.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; JANÍK, D.; TOMAN, P. Voltage Based Phase Identification Method, Robustness and Validation. In Proceedings of the 2022 22nd International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. s. 104-109. ISBN: 978-1-6654-1056-4.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; JURÁK, V.; VYČÍTAL, V., FABIÁN, M. Experimentální ověření využití přizemnění postižené fáze jako alternativy k OZ. České Budějovice: EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o., 2022. s. 1-11.
  Detail

  BENEŠL, L.; MLÝNEK, P.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MIŠUREC, J.; SLÁČIK, J.; RUSZ, M.; MUSIL, P. Cable Monitoring Using Broadband Power Line Communication. SENSORS, 2022, roč. 22, č. 8, s. 1-20. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; KRČÁL, V.; TOMAN, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. The proposal for reduction of regularly monitored consumers in smart metering project Komorany. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. s. 2874-2878. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
  Detail | WWW

  KRČÁL, V.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Indication of Abnormal Operation Conditions in a Mesh Network Based on Data from Distributed Measurement. In CIRED 2021 - The 26th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. IET conference proceedings. United Kingdom: Institution of Engineering and Technology, 2021. s. 1567-1571. ISBN: 978-1-83953-591-8. ISSN: 2732-4494.
  Detail

 • 2020

  VRÁNA, M.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; JURÍK, M.; BLAHŮŠEK, R.; KURFIŘT, M. Battery Storage and Charging Systems Power Control Supporting Voltage in Charging Mode. In 2020 19th International Conference on Harmonics and Quality of Power (ICHQP). Dubai, United Arab Emirates: IEEE, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-1-7281-3697-4.
  Detail | WWW

 • 2019

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; JURÁK, V.; BLAŽEK, V.; KUČERA, M. Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-17. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V.; HÁLA, T.; JURÍK, M.; KURFIŘT, M.; BLAHŮŠEK, R. OVĚŘENÍ PŘÍNOSU FVE KE STABILIZACI NAPĚTÍ V MEZNÍCH PROVOZNÍCH PODMÍNKÁCH SOUSTAVY NÍZKÉHO NAPĚTÍ. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-21. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; VACULÍK, J. Analysis of Dense-Mesh Distribution Network Operation Using Long-Term Monitoring Data. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 22, s. 1-25. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. Optimisation of Earthing System Design through Touch Voltage Minimisation Using Ansys Maxwell. In Proceedings of the 10th International Scientific Symposium on Electrical Power Engineering ELEKTROENERGETIKA 2019. Stará Lesná: Technical University of Kosice, 2019. s. 562-566. ISBN: 9788055333243.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P. On Minimisation of Earthing System Touch Voltages. ENERGIES, 2019, roč. 12, č. 20, s. 1-15. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; HÁLA, T.; VRÁNA, M.; VYČÍTAL, V. Assessment of effectiveness of distributed generation support for voltage evulation by means of power control. In Proceedings of the 2019 20th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2019. s. 519-524. ISBN: 978-1-7281-1333-3.
  Detail | WWW

  PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; VACULÍK, J. Statistické hodnocení vybraných provozních veličin mřížové sítě NN. In Sborník ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-14. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M., BLAHŮŠEK, R, JURÍK. M. Optimalizace nastavení Q(U) a P(U) charakteristik FVE připojených do soustavy NN. In Sborník konference ČK CIRED 2019. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2019. s. 1-15. ISBN: 978-80-905014-8-5.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; ZAMPHIROPOLOS, J. Phase Identification In Smart Metering Pilot Project Komorany. CIRED - Open Access Proceedings Journal. CIRED, International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. 2019. Madrid: AIM, 2019. s. 1-5. ISBN: 978-2-9602415-0-1. ISSN: 2032-9644.
  Detail | WWW

 • 2018

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; CARMAN, B. Application of the probabilistic approach for earthing system evaluation in distribution network. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS, 2018, roč. 20, č. 110, s. 268-279. ISSN: 0142-0615.
  Detail | WWW

  TOMAN, P.; DRÁPELA, J.; TOPOLÁNEK, D.; PTÁČEK, M.; VYČÍTAL, V.; MLÝNEK, P.; ZAMPHIROPOLOS, J. Využití SMART METERING dat pro plánování, monitorování a řízení provozu sítí. In 22. Konference ČK CIRED. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2018. s. 1-18. ISBN: 978-80-905014-7-8.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. MODELLING OF ELECTRICAL INSTALLATIONS EARTHING SYSTEMS IN ANSOFT MAXWELL. In Proceedings of the 24 th Conference STUDENT EEICT 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2018. s. 487-491. ISBN: 978-80-214-5614-3.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; DRÁPELA, J.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Frequency Characteristics of Current Transducers in 0-100 kHz. In Buenos Aires, Argentina: ADEERA, 2018. s. 1-12.
  Detail

  CARMAN, B.; PALMER, S.; FICKERT, L.; CONNOR, T.; GRIFFITHS, H.; VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PARTAL, E.; CARDOSO, C.; DESCHANVRES, S.; GUO, D.; HANRATTY, B.; KONIG, P.; LOURO, M.; MOLLER, C.; STRELEC, G.; WAHLBERG, M. Substation earthing system design optimisation through the application of quantified risk analysis. Paris, France: CIGRE- INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS, 2018. 198 s. ISBN: 978-2-85873-451-1.
  Detail | WWW

 • 2017

  TOMAN, P.; VYČÍTAL, V. Analýza přesnosti koeficientů využití zemničů s využitím simulace pomocí metody konečných prvků. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; ORSÁGOVÁ, J. Analýza paralelního chodu sítí 22 kV. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Testování univerzálního monitoru NN. 2017.
  Detail

  TOMAN, P.; MLÝNEK, P.; TOPOLÁNEK, D.; DRÁPELA, J.; VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M. Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation. 2017.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V. Zhodnocení využívaných typů automatik pro přizemnění postižené fáze. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-12. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; ORSÁGOVÁ, J.; VYČÍTAL, V.; KOPIČKA, M. Analýza vlivu přizemnění postižené fáze na velikost dotykových a krokových napětí. 2017. s. 1-79.
  Detail

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice. 2017. s. 1-20.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; PTÁČEK, M.; TOMAN, P.; TOPOLÁNEK, D. Earthing System Resistance Calculation Using Analytical Approach with Mutual Coefficients. In Proceedings 2017 18th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Department of Electrical Power Engineering, 2017. s. 67-72. ISBN: 978-1-5090-6405-2.
  Detail

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Výpočet zemních odporů s koeficienty využití podle PNE 33-0000-4 a jejich správnost. In Sborník konference ČK CIRED 2017. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2017. s. 1-19. ISBN: 978-80-905014-6-1.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOPOLÁNEK, D.; TOMAN, P.; PTÁČEK, M. Sensitivity Analysis of Earthing System Impedance for Single and Multilayered Soil. In CIRED 2017, The 24th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution. CIRED – Open Access Proceedings Journal. Glasgow, UK: CIRED, 2017. s. 1-5. ISBN: 978-1-78561-483-5. ISSN: 2515-0855.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice. 2017.
  Detail

 • 2016

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P.; RAMPL, M. Load-flow and Short-circuit Calculation in Sokolnice Distribution Network over Reconstruction. In Proceedings 2016 17th International Scientific Conference on ELECTRIC POWER ENGINEERING (EPE). Praha: 2016. s. 36-40. ISBN: 978-1-5090-0907-7.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Pravděpodobnostní přístup pro hodnocení zemnících soustav distribučních sítí. In Sborník konference ČK CIRED 2016. 1. České Budějovice: EGC České Budějovice, 2016. s. 1-16. ISBN: 978-80-905014-5- 4.
  Detail | WWW

  VYČÍTAL, V.; TOMAN, P. Electricity Load Forecasting Using Autoregressive And Artificial Neural Network Model. In Proceedings of the 22nd conference Student EEICT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních, 2016. s. 472-476. ISBN: 978-80-214-5350- 0.
  Detail | WWW

  TOPOLÁNEK, D.; VYČÍTAL, V. Testování prototypu univerzálního monitoru NN. 2016. s. 1-68.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.