Detail publikace

Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN

PTÁČEK, M. VYČÍTAL, V. TOPOLÁNEK, D. TOMAN, P. JURÁK, V. BLAŽEK, V. KUČERA, M.

Originální název

Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN

Český název

Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Aktuální stav a míra zmapování problematiky jalové energie v ČR ukazuje, že pro komplexní posouzení pře-toků jalové energie na DTS, je kromě detailního měření samotné DTS nezbytné provést i chybějící podrobné analýzy dlouhodobého chování odběratelů (MOO, MOP) a napříč jejich tarifními strukturami hodnotit časový vývoj výkonů/energií, najít extrémy vybraných veličin nebo vyhodnotit účiník aj. Cílem příspěvku je provedení základního statistického vyhodnocení velikostí odebíraného činného výkonu a odebíraného a dodávaného jalového výkonu na úrovni NN u vybraného vzorku distribučních transformátorů, MOP a MOO, a to i v kontextu případného nedodržení účiníku a nevyžádané dodávky jalové energie do DS. Předmětem analýzy jsou tak data pocházející z dlouhodobého měření prostřednictvím analyzátorů kvality (s modulem PQM), které byly instalovány v DTS na NN straně za účelem systematického monitoringu vybraných částí sítě NN. Dále byla analyzovaná data z elektroměrů s profilovým měřením spotřeby činného a jalového výkonu typu B u reprezentativní skupiny zákazníků MOP a MOO, a to napříč tarifními skupinami včetně různorodosti velikosti hlavních jističů.

Český abstrakt

Aktuální stav a míra zmapování problematiky jalové energie v ČR ukazuje, že pro komplexní posouzení pře-toků jalové energie na DTS, je kromě detailního měření samotné DTS nezbytné provést i chybějící podrobné analýzy dlouhodobého chování odběratelů (MOO, MOP) a napříč jejich tarifními strukturami hodnotit časový vývoj výkonů/energií, najít extrémy vybraných veličin nebo vyhodnotit účiník aj. Cílem příspěvku je provedení základního statistického vyhodnocení velikostí odebíraného činného výkonu a odebíraného a dodávaného jalového výkonu na úrovni NN u vybraného vzorku distribučních transformátorů, MOP a MOO, a to i v kontextu případného nedodržení účiníku a nevyžádané dodávky jalové energie do DS. Předmětem analýzy jsou tak data pocházející z dlouhodobého měření prostřednictvím analyzátorů kvality (s modulem PQM), které byly instalovány v DTS na NN straně za účelem systematického monitoringu vybraných částí sítě NN. Dále byla analyzovaná data z elektroměrů s profilovým měřením spotřeby činného a jalového výkonu typu B u reprezentativní skupiny zákazníků MOP a MOO, a to napříč tarifními skupinami včetně různorodosti velikosti hlavních jističů.

Klíčová slova

distrubuční síť; nízké napětí; toky výkonů; jalový výkon; nedodržení účiníku; nevyžádaná dodávka jalové energie; DTS; MOO; MOP

Vydáno

06.11.2019

Nakladatel

EGC České Budějovice

Místo

České Budějovice

ISBN

978-80-905014-8-5

Kniha

Sborník ČK CIRED 2019

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

17

Strany počet

17

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT159839,
 author="Michal {Ptáček} and Václav {Vyčítal} and David {Topolánek} and Petr {Toman} and Viktor {Jurák} and Viktor {Blažek} and Michal {Kučera}",
 title="Nedodržení účiníku a nevyžádaná dodávka jalové energie do DS na úrovni NN",
 annote="Aktuální stav a míra zmapování problematiky jalové energie v ČR ukazuje, že pro komplexní posouzení pře-toků jalové energie na DTS, je kromě detailního měření samotné DTS nezbytné provést i chybějící podrobné analýzy dlouhodobého chování odběratelů (MOO, MOP) a napříč jejich tarifními strukturami hodnotit časový vývoj výkonů/energií, najít extrémy vybraných veličin nebo vyhodnotit účiník aj. Cílem příspěvku je provedení základního statistického vyhodnocení velikostí odebíraného činného výkonu a odebíraného a dodávaného jalového výkonu na úrovni NN u vybraného vzorku distribučních transformátorů, MOP a MOO, a to i v kontextu případného nedodržení účiníku a nevyžádané dodávky jalové energie do DS. Předmětem analýzy jsou tak data pocházející z dlouhodobého měření prostřednictvím analyzátorů kvality (s modulem PQM), které byly instalovány v DTS na NN straně za účelem systematického monitoringu vybraných částí sítě NN. Dále byla analyzovaná data z elektroměrů s profilovým měřením spotřeby činného a jalového výkonu typu B u reprezentativní skupiny zákazníků MOP a MOO, a to napříč tarifními skupinami včetně různorodosti velikosti hlavních jističů.",
 address="EGC České Budějovice",
 booktitle="Sborník ČK CIRED 2019",
 chapter="159839",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="EGC České Budějovice",
 year="2019",
 month="november",
 pages="1--17",
 publisher="EGC České Budějovice",
 type="conference paper"
}