Ing.

Václav Vyčítal

Ph.D.

FEKT, UEEN – odborný asistent

+420 54114 6236
vycital@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Václav Vyčítal, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Software pro výpočet zemnících soustav ESsoft, zahájení: 01.05.2024, ukončení: 30.04.2026
  Detail

 • 2023

  DP002 -Řízení, chránění a efektivní provoz distribučních sítí a průmyslových energetických systémů, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2028
  Detail

 • 2022

  TK04020230, Vývoj systému pro autonomní analýzu poruchových záznamů v distribučních soustavách, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  TK04020187, Vývoj systému pro lokalizaci poruch Vdip 2. generace, zahájení: 01.01.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

 • 2020

  Autonomní řízení a regulace FV výroben v podmínkách VN , zahájení: 01.09.2020, ukončení: 23.12.2020
  Detail

 • 2019

  TK02030039, Chytrý systém pro řízení energie energetických sítí, zahájení: 01.05.2019, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Analýza provozních vlastností konvenčních PTP a PTN a proudových a napěťových senzorů, zahájení: 29.04.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

  Autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť - Etapa II terénní ověření, zahájení: 17.04.2019, ukončení: 30.05.2019
  Detail

  TJ02000006, Vývoj metod výběru charakteristických OPM reálně použitelných při postupném zavádění inteligentních sítí, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 31.12.2020
  Detail

  Analýza problematiky kompenzace zemních kapacitních proudů v sítích vysokého napětí, zahájení: 31.01.2019, ukončení: 30.11.2019
  Detail

 • 2018

  Zpracování posudku "Posudek přínosů - nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách", zahájení: 26.11.2018, ukončení: 30.11.2018
  Detail

  Analýza technických řešení pro kompenzaci přetoků Q výkonu do soustavy VN a jejich zhodnocení na základě simulace - příprava pro pilotní ověření, zahájení: 14.11.2018, ukončení: 31.05.2019
  Detail

  Analýza elektrických veličin při zemním spojení v síti vn, zahájení: 25.07.2018, ukončení: 02.11.2018
  Detail

  Seminář "Podmínky provozování aktivních distribučních sítí NN vs. přímé/polopřímé měření EE standard. statickými elektroměry", ČEZ Distribuce, a.s., zahájení: 11.06.2018, ukončení: 21.09.2018
  Detail

  Analýza autonomní regulace Q(U)/P(U) u FVE a její vliv na NN síť, zahájení: 09.02.2018, ukončení: 31.08.2018
  Detail

 • 2017

  Testování druhé generace monitorů s upravenou funkcí V-dip a první fáze přípravy experimentálního ověření v síti 22kV E.ON, zahájení: 06.12.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Analýza vlastností sestav monitorů napětí pro distribuční trafostanice, zahájení: 23.10.2017, ukončení: 19.12.2017
  Detail

  Smart Metering Data Analytics for Grid Monitoring and Automation, zahájení: 16.10.2017, ukončení: 29.12.2017
  Detail

  Analýza možností měření U měřidlem na OPM s vyhodnocením možnosti zpětné vazby pro řízení na OPM, zahájení: 11.09.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Analýza přesnosti koeficientů využití zemničů s využitím simulace pomocí metody konečných prvků, zahájení: 30.05.2017, ukončení: 15.08.2017
  Detail

  Návrh metodiky začlenění přizemňování postižené fáze při jednopólových poruchách do provozu distribučních sítí (1., 2., 3. etapa), zahájení: 19.04.2017, ukončení: 30.09.2018
  Detail

  Nové technologie pro udržitelnou energetiku II , zahájení: 01.03.2017, ukončení: 29.02.2020
  Detail