Ing.

Štěpán Miklánek

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6968
xmikla12@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Štěpán Miklánek

Projekty

 • 2023

  Techniky strojového zpracování a statistické analýzy signálů, obrazů a dat napříč vědními obory , zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  TL05000527, Paměť zvuku: Evoluční principy interpretační tradice české hudby na příkladu děl Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany, zahájení: 01.06.2021, ukončení: 31.12.2023
  Detail

  Identification of the Czech origin of digital music recordings using machine learning, zahájení: 01.02.2021, ukončení: 31.01.2023
  Detail

 • 2020

  Multidisciplinární analýza zvukových a obrazových signálů s použitím moderních technik číslicového zpracování signálů a strojového učení, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail