Ing.

Štěpán Miklánek

FEKT, UTKO – vědecký pracovník

+420 54114 6968
xmikla12@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Štěpán Miklánek

Publikace

 • 2023

  IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š. Beat Tracking: Is 44.1 kHz Really Needed?. In Proceedings II of the 29th Conference STUDENT EEICT 2023 Selected Papers. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Elektronic Engineering and Communication, 2023. s. 227-231. ISBN: 978-80-214-6154-3.
  Detail | WWW

  IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š.; SPURNÝ, L. Classification of Interpretation Differences in String Quartets Based on the Origin of Performers. Applied Sciences - Basel, 2023, roč. 13, č. 6, s. 1-20. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š. MemoVision: a tool for feature selection and visualization of performance data. Milán, Itálie: Rozšířený abstrakt pro Late-Breaking Demo Session, konference International Society for Music Information Retrieval (ISMIR 2023), 2023.
  Detail | WWW

  IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š.; MÜHLOVÁ, K.; SPURNÝ, L.; SMÉKAL, Z. Application of Computational Methods for Comparative Music Analysis. In Proceedings of the 4th International Symposium on the Internet of Sounds 2023. Pisa, Itálie: IEEE, 2023. s. 1-6. ISBN: 979-8-3503-8254-9.
  Detail | WWW

  MIKLÁNEK, Š.; WRIGHT, A.; VÄLIMÄKI, V.; SCHIMMEL, J. Neural Grey-Box Guitar Amplifier Modelling with Limited Data. In Proceedings of the 25th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx23). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Kodaň: Aalborg University of Copenhagen, 2023. ISSN: 2413-6689.
  Detail

 • 2022

  IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š. Exploring the Possibilities of Automated Annotation of Classical Music with Abrupt Tempo Changes. In Proceedings II of the 28th Conference STUDENT EEICT 2022 Selected Papers. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2022. s. 286-290. ISBN: 978-80-214-6030-0.
  Detail | WWW

  SIKORA, P.; HORÁKOVÁ, J.; MIKLÁNEK, Š. The New Archivist. In The Black Box Book. Brno: Masaryk University Press, 2022. s. 90-112. ISBN: 978-80-280-0225-1.
  Detail | WWW

  IŠTVÁNEK, M.; MIKLÁNEK, Š. Towards Automatic Measure-Wise Feature Extraction Pipeline for Music Performance Analysis. In 45th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). IEEE, 2022. s. 192-195. ISBN: 978-1-6654-6948-7.
  Detail | WWW

  MIKLÁNEK, Š.; SCHIMMEL, J. Fast Temporal Convolutions for Real-Time Audio Signal Processing. In Proceedings of the 25th International Conference on Digital Audio Effects (DAFx20in22). Proceedings of the International Conference on Digital Audio Effects (DAFx). Vídeň: DAFx, 2022. s. 115-121. ISBN: 978-3-200-08599-2. ISSN: 2413-6689.
  Detail

 • 2021

  MIKLÁNEK, Š. Neural Networks with Dilated Convolutions for Sound Event Recognition. Proceedings I of the 27th Conference STUDENT EEICT 2021. 1. Brno: 2021. ISBN: 978-80-214-5942-7.
  Detail

 • 2019

  MIKLÁNEK, Š. Klasifikace interpretací české klasické hudby za použití dynamického borcení časové osy a strojového učení. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2019, roč. 21, č. 5, s. 131-138. ISSN: 1213-1539.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.