Ing.

Silvestr Figalla

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9562
xcfigallas@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Silvestr Figalla, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Recyklace odpadních polymerů z autobatérií pomocí mechanické a chemické recyklace (REPOBAT)., zahájení: 01.10.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Biopolymery pro agrochemické aplikace (BioAgro), zahájení: 01.06.2023, ukončení: 31.05.2026
  Detail

  Výzkum a vývoj pokročilých cirkulárních materiálů mikronizovaného ZnO pro kosmetické výrobky, včetně inovativních technologických produkčních postupů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2026
  Detail

  Technologie zpracování odpadních kalů z recyklace plastů, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Dekarbonizace kosmetiky a vývoj aplikací cirkulární kosmetiky, zahájení: 01.01.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

 • 2021

  Nové cirkulární biotechnologie a biomedicínské aplikace, zahájení: 01.05.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  Demonstrative process for the production and chemical recycling of environmentally safe, superior bio-based packaging by plasma integration in the value chain., zahájení: 01.05.2021, ukončení: 31.10.2024
  Detail

 • 2020

  Charakterizace PHB vyrobeného na bázi ostatních olejů a jejich aplikační testování, zahájení: 06.01.2020, ukončení: 31.08.2020
  Detail

 • 2017

  Deriváty PHB pro technologické zpracování plastů na bázi obnovitelných a/nebo biodegradabilních materiálů, zahájení: 18.04.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Funkční polymerní materiály, zahájení: 01.03.2017, ukončení: 28.02.2018
  Detail

  Průmyslový vývoj receptury pro vstřikování a termoforming – Experimentální vývoj, zahájení: 03.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

  Průmyslový vývoj receptury pro vstřikování a termoforming, zahájení: 03.01.2017, ukončení: 31.12.2017
  Detail

 • 2016

  Příprava funkčních polymerů a kompozitů inspirovaných přírodou, zahájení: 01.03.2016, ukončení: 28.02.2017
  Detail

 • 2015

  TH01011353, Vývoj nového výrobního postupu pro biotechnologii Hydal, zahájení: 01.02.2015, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Homogenní a heterogenní polymerní materiály, zahájení: 01.01.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2014

  Průmyslová receptura na vstřikování z biopolymeru PHA, zahájení: 01.10.2014, ukončení: 30.09.2016
  Detail

  Vývoj nadouvadel na bázi fluoru - 1. etapa, zahájení: 14.08.2014, ukončení: 25.11.2014
  Detail

  Optimalizace termoizolačních vlastností IPN pěn , zahájení: 21.03.2014, ukončení: 11.07.2014
  Detail

  Optimalizace recyklace PIR/PUR pěny , zahájení: 17.02.2014, ukončení: 23.05.2014
  Detail

  Vliv podmínek přípravy na strukturu, vlastnosti a funkce heterogenních polymerních materiálů, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail