Ing.

Silvestr Figalla

Ph.D.

FCH, ÚCHM – odborný asistent

+420 54114 9562
xcfigallas@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Silvestr Figalla, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  JAŠEK, V.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S. Isosorbide dimethacrylate synthesis’ study: Production and application of a high Tg crosslinker. Berlín, Germany: Sciencefora, 2024.
  Detail

 • 2023

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; KROBOT, Š.; PŘIKRYL, R. Synthesis of Bio-Based Thermoset Mixture Composed of Methacrylated Rapeseed Oil and Methacrylated Methyl Lactate: One-Pot Synthesis Using Formed Methacrylic Acid as a Continual Reactant. Polymers, 2023, roč. 15, č. 8, s. 1-21. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JAŠEK, V.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; FUČÍK, J.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Study of the Thermomechanical Properties of Photocured Resins Based on Curable Monomers from PLA and PHB for SLA 3D Printing. ACS APPLIED POLYMER MATERIALS, 2023, roč. 5, č. 12, s. 9909-9917. ISSN: 2637-6105.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JANČÍK PROCHÁZKOVÁ, A.; JAŠEK, V.; FIGALLA, S.; PUMERA, M. Photocatalytic Microplastics "On-The-fly" Degradation via Motile Quantum Materials-Based Microrobots. Advanced Optical Materials, 2023, roč. 11, č. 22, s. 1-9. ISSN: 2195-1071.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; KRHUT, J.; MRAVCOVÁ, L.; FIGALLA, S.; PŘIKRYL, R. A Study of Isosorbide Synthesis from Sorbitol for Material Applications Using Isosorbide Dimethacrylate for Enhancement of Bio-Based Resins. Polymers, 2023, roč. 15, č. 17, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  JAŠEK, V.; FIGALLA, S. Synthesis of novel bio source polymerizable coating precursors based on depolymerized poly lactic acid (PLA). Book of abstracts. Praha: Institut makromolekulární chemie AV, 2022. s. 47-47. ISBN: 978-80-85009-96-5.
  Detail

  KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; ŠKARPA, P.; KRIŠKA, T.; ANTOŠOVSKÝ, J.; GREGUŠKOVÁ, Z.; FIGALLA, S.; JAŠEK, V.; SEDLMAJER, M.; MENČÍK, P.; MIKOLAJOVÁ, M. Slow-Release Nitrogen Fertilizers with Biodegradable Poly(3-hydroxybutyrate) Coating: Their Effect on the Growth of Maize and the Dynamics of N Release in Soil. Polymers, 2022, roč. 14, č. 20, s. 1-20. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  JAŠEK, V.; FUČÍK, J.; IVANOVÁ, L.; VESELÝ, D.; FIGALLA, S.; MRAVCOVÁ, L.; SEDLÁČEK, P.; KRAJČOVIČ, J.; PŘIKRYL, R. High-Pressure Depolymerization of Poly(lactic acid) (PLA) and Poly(3-hydroxybutyrate) (PHB) Using Bio-Based Solvents: A Way to Produce Alkyl Esters Which Can Be Modified to Polymerizable Monomers. Polymers, 2022, roč. 14, č. 23, s. 1-18. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FOGAŠOVÁ, M.; FIGALLA, S.; DANIŠOVÁ, L.; MEDLENOVÁ, E.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; VANOVČANOVÁ, Z.; OMANÍKOVÁ, L.; BACO, A.; HORVÁTH, V.; MIKOLAJOVÁ, M.; FERANC, J.; BOČKAJ, J.; PLAVEC, R.; ALEXY, P.; REPISKÁ, M.; PŘIKRYL, R.; KONTÁROVÁ, S.; BÁREKOVÁ, A.; SLÁVIKOVÁ, M.; KOUTNÝ, M.; FAYYAZBAKHSH, A.; KADLEČKOVÁ, M. PLA/PHB-Based Materials Fully Biodegradable under Both Industrial and Home-Composting Conditions. Polymers, 2022, roč. 14, č. 19, s. 1-20. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  PLAVEC, R.; HORVÁTH, V.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; OMANÍKOVÁ, L.; REPISKÁ, M.; MEDLENOVÁ, E.; FERANC, J.; KRUŽELÁK, J.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S.; KONTÁROVÁ, S.; BACO, A.; DANIŠOVÁ, L.; VANOVČANOVÁ, Z.; ALEXY, P. Influence of Multiple Thermomechanical Processing of 3D Filaments Based on Polylactic Acid and Polyhydroxybutyrate on Their Rheological and Utility Properties. Polymers, 2022, roč. 14, č. 10, s. 1-24. ISSN: 2073-4360.
  Detail | WWW

 • 2021

  TOCHÁČEK, J.; PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. The chances of thermooxidation stabilization of poly(3-hydroxybutyrate) during processing - a critical evaluation. Journal of Applied Polymer Science, 2021, roč. 0, č. 0, s. 1-10. ISSN: 1097-4628.
  Detail | WWW

  POSPÍŠILOVÁ, A.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S.; MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R. Techniques for increasing the thermal stability of poly[(R)-3-hydroxybutyrate] recovered by digestion methods. POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, 2021, roč. 193, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0141-3910.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  PLAVEC, R.; HLAVÁČIKOVÁ, S.; OMANÍKOVÁ, L.; FERANC, J.; VANOVČANOVÁ, Z.; TOMANOVÁ, K.; BOČKAJ, J.; KRUŽELÁK, J.; MEDLENOVÁ, E.; GÁLISOVÁ, I.; DANIŠOVÁ, L.; PŘIKRYL, R.; FIGALLA, S.; MELČOVÁ, V.; ALEXY, P. Recycling possibilities of bioplastics based on PLA/PHB blends. POLYMER TESTING, 2020, roč. 92, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0142-9418.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KONTÁROVÁ, S.; PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; HORÁLEK, M.; FIGALLA, S.; PLAVEC, R.; FERANC, J.; SADÍLEK, J.; POSPÍŠILOVÁ, A. Printability, Mechanical and Thermal Properties of Poly(3-Hydroxybutyrate)-Poly(Lactic Acid)-Plasticizer Blends for Three-Dimensional (3D) Printing. Materials, 2020, roč. 13, č. 21, s. 1-27. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  PŘIKRYL, R.; MELČOVÁ, V.; MENČÍK, P.; FIGALLA, S. Zpráva Aktivita 2.4. 2018. s. 1-9.
  Detail

  FIGALLA, S.; PETRŮJ, J.; ŠVESTKOVÁ, T. Transesterification of Lactic Acid Oligomers with Ethanol, a Way to Anhydrous Ethyl Lactate: A Kinetic Study. MOLECULES, 2018, roč. 23, č. 8, s. 1-13. ISSN: 1420-3049.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIGALLA, S. Anhydrous ethyl lactate synthesis by transesterification of oligomeric lactic acid. 7th Meeting on Chemistry and Life 2018. Book of abstracts. Ing. Petr Dzik, Ph.D. Brno: 2018. s. 34-34. ISBN: 978-80-214-5488-0.
  Detail

  MENČÍK, P.; PŘIKRYL, R.; STEHNOVÁ, I.; MELČOVÁ, V.; KONTÁROVÁ, S.; FIGALLA, S.; ALEXY, P., BOČKAJ, J. Effect of Selected Commercial Plasticizers on Mechanical, Thermal, and Morphological Properties of Poly(3-hydroxybutyrate)/ Poly(lactic acid)/Plasticizer Biodegradable Blends for Three-Dimensional (3D) Print. Materials, 2018, roč. 11, č. 10, s. 1-20. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-8.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-11.
  Detail

  PŘIKRYL, R.; MENČÍK, P.; MELČOVÁ, V.; FIGALLA, S. Závěrečná odborná zpráva k smluvnímu výzkumu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 1-17.
  Detail

 • 2015

  OPRAVIL, T.; FIGALLA, S. Vývoj gelových souprav pro protipožární skla. 2015. s. 1-22.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.