Ing.

Róbert Šošovička

Ph.D.

FSI, LÚ OLT – odborný asistent

sosovicka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Róbert Šošovička, Ph.D.

Publikace

 • 2008

  ŠOŠOVIČKA, R. Letové výkony letounu VUT- 001 Marabu. Brno: Letecký ústav, FSI, VUT v Brně, 2008.
  Detail

 • 2007

  ŠOŠOVIČKA, R. Rozbor letových výkonů letounu VUT- 001 Marabu. Rozbor letových výkonů letounu VUT-001 Marabu, LU04-2007-001. PE. 1. Brno: LU, FSI VUT v Brně, 2007.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M. Determination of Aircraft Drag Polar. In Proceedings - 5th International PhD Conference on Mechanical Engineering PhD 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 255-258. ISBN: 978-80-7043-597- 7.
  Detail

 • 2006

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M.; FRIEDL, J. GROUND MOBILE LABORATORY FOR MEASUREMENT OF AIRFOIL AERODYNAMICS CHARACTERISTICS. In PROCEEDINGS ICAS 2006. The United Kingdom: 2006. s. 3 ( s.)ISBN: 0-9533991-7- 6.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Návrh metodiky měření letových výkonů kluzáku Glasflugel G 304S. Návrh metodiky měření letových výkonů kluzáku Glasflugel G 304S, LU 14/ 2006. 1. Brno: LU, FSI VUT v Brně, 2006.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Studie vlivu zvětšení rozpětí na letové výkony letounu. Studie vlivu zvětšení rozpětí na letové výkony letounu, LU 43/ 2006. 1. Brno: LU, FSI VUT v Brně, 2006.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Návrh pitot-statického systému letounu VUT- 001 Marabu. Návrh pitot-statického systému letounu VUT-001 Marabu, LU 55/ 2006. 1. Brno: LU, FSI VUT v Brně, 2006.
  Detail

  KOUŘIL, M.; DANĚK, V.; ŠOŠOVIČKA, R. Measurement of aerobatic flight characteristics. In 4th International PhD Conference on Mechanical Engineering - PhD2006. Plzeň: 2006. s. 41 ( s.)ISBN: 80-7043-486- 4.
  Detail

 • 2005

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M. Měření stoupacích rychlostí lehkého letounu. In FSI Junior konference 2004. Brno: FSI, VUT Brno, 2005. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Měření délek pozemní části vzletu a přistání. Měření délek pozemní části vzletu a přistání. 1. Brno: LU, FSI v Brně, 2005.
  Detail

  FRIEDL, J.; KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R. Airfoil Pressure Distribution Measurement on Ground Mobile Laboratory. Letecký zpravodaj, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 44 ( s.)ISSN: 1211- 877X.
  Detail

  KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.; FRIEDL, J. Measurement of Airfoil Aerodynamic Characteristics. In 3rd International PhD Confewrence on Mechanical Engineering - PhD2005. Plzeň: 2005. s. 91 ( s.)ISBN: 80-7043-414- 7.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Posouzení možností vlekání kluzáků ultralehkými letadly. Posouzení možností vlekání kluzáků ultralehkými letadly, LU 23/ 2005. 1. Brno: LU, FSI VUT v Brně, 2005.
  Detail

 • 2004

  ŠOŠOVIČKA, R.; FRIEDL, J. Pevnostní zkouška Kablo modelu. Brno: 2004.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R.; FORETNÍK, P. Ověřování funkce systému GPS v různých podmínkách pro využití v leteckých aplikacích II. 2004.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Metodika měření a vyhodnocování letových výkonů letounu. Vědecké spisy Vysokého učení technického v Brně , Edice PhD Thesis. Edice PhD Thesis, sv. 266. Brno: VUT Brno, 2004. ISBN: 80-214-2751- 5. ISSN: 1213- 4198.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M. The Usage of GPS at Flight Performance Measurements. In Book of Abstracts. Plzeň: ZČU v Plzni, 2004. s. 127 ( s.)ISBN: 80-7043-330- 2.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R.; FRIEDL, J. Aerodynamická měření Kablo- modelu na pozemním stendu. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R. Analýza letových vlastností letounu VUT 100 a VUT 200. neuvedeno. Brno: 2003.
  Detail

  KOUŘIL, M., ŠOŠOVIČKA, R. OPTICKÉ GYRO V APLIKACI PRO MĚŘENÍ DYNAMICKÉ STABILITY LETOUNU. In PhD 2003. Plzeň: Západočeská Univerzita v Plzni, 2003. s. 37 ( s.)ISBN: 80-7043-246- 2.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Polohová oprava pitot-statického systému motorového kluzáku L-13 SE Vivat, OK-8130, metodou létání na bázi. Polohová oprava pitot-statického systému motorového kluzáku L-13 SE Vivat, OK-8130, metodou létání na bázi. 1. Letecký ústav, FSI VUT v Brně: 2003.
  Detail

  KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R.; DANĚK, V.; JEBÁČEK, I. The Dynamic Measurement Unit Application for The Measurement of Light Aircraft Flight Characteristics. In Transport means- 2003. Kaunas, Litva: Kaunas University of Technology, 2003. s. 69 ( s.)ISBN: 9955-09-511- 3.
  Detail

 • 2002

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M. Kalibrace pitot- statického systému letounu různými metodami. In FSI Junior konference 2002. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2002. s. 232 ( s.)ISBN: 80-214-2290- 4.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R.; FORETNÍK, P. Využití GPS při měření hluku letadel. Letecký zpravodaj, 2002, roč. 2002, č. 3, s. 70 ( s.)ISSN: 1211- 877X.
  Detail

  ŠOŠOVIČKA, R. Létající laboratoř L-13 SE s kablo-modelem profilu MS- 0313. Létající laboratoř L-13 SE s kablo-modelem profilu MS- 0313. 1. Letecký ústav, FSI, VUT v Brně: Letecký ústav, FSI, VUT v Brně, 2002. s. 1 ( s.)
  Detail

 • 2000

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M. Konstrukční návrh nosné konstrukce kablo-modelu pro létající laboratoř L- 13 SE. neuvedeno. Neuvedeno: 2000.
  Detail

 • 1999

  ŠOŠOVIČKA, R.; KOUŘIL, M. Předběžný návrh metodiky letových měření stranových derivací na letounu KP- 2U Sova. BRNO: 1999. s. 1-50.
  Detail

  DANĚK, V.; KOUŘIL, M.; ŠOŠOVIČKA, R. Design of the Flying Airfoil Testbed. In Vedecko- technický rozvoj letectva a protivzdušnej obrany. Košice: Vojenský letecký technický skúšobný ústav Košice, 1999. s. 375 ( s.)ISBN: 80-7100-970- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.