Detail publikace

OPTICKÉ GYRO V APLIKACI PRO MĚŘENÍ DYNAMICKÉ STABILITY LETOUNU

KOUŘIL, M., ŠOŠOVIČKA, R.

Originální název

OPTICKÉ GYRO V APLIKACI PRO MĚŘENÍ DYNAMICKÉ STABILITY LETOUNU

Anglický název

Optical Gyro in Aplication for Measurement of Aircraft Dynamic Stability

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Předkládaný článek nastiňuje možnosti využití moderních přístrojů (optické gyro) pro letová měření dynamické stability lehkých letadel. Kontrola dynamické stability představuje jednu z důležitých součástí rozborů letových vlastností atmosférických letadel. Výpočty dynamické stability „doprovází“ letoun od jeho prvotních návrhů a podstatnou měrou ovlivňují jeho konečný vzhled. Avšak až po letových zkouškách lze s určitostí stanovit letové vlastnosti letounu. Je to způsobeno množstvím vzájemně se ovlivňujících faktorů, které nelze teoreticky uspokojivě vyřešit. Pro úřady schvalující provoz letadel, jsou výsledky letových zkoušek jediným akceptovatelným průkazem letových vlastností.

Anglický abstrakt

This paper presents an application of modern equipment (optical gyro) for the light aircraft dynamic stability flight measurements. Dynamic stability control is an important issue in the analysis of atmospheric aircraft flight characteristics. The calculations of dynamic stability ‘accompany’ the aircraft from its primary design stage and have a great influence the aircraft’s final shape. The suitability of the proposed aircraft design will be validated just after the completion of flight tests. It is caused by the presence of many interfering factors; we are unable to estimate theoretically. The results of flight tests are worldwide the only acceptable data for the certification purposes at civil aviation authorities.

Klíčová slova v angličtině

Aerodynamics – flight mechanics – flight measurement – aircraft dynamic stability

Autoři

KOUŘIL, M., ŠOŠOVIČKA, R.

Rok RIV

2003

Vydáno

10. 11. 2003

Nakladatel

Západočeská Univerzita v Plzni

Místo

Plzeň

ISBN

80-7043-246-2

Kniha

PhD 2003

Strany od

37

Strany do

41

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT13310,
  author="Martin {Kouřil} and Róbert {Šošovička}",
  title="OPTICKÉ GYRO V APLIKACI PRO MĚŘENÍ DYNAMICKÉ STABILITY LETOUNU",
  booktitle="PhD 2003",
  year="2003",
  pages="5",
  publisher="Západočeská Univerzita v Plzni",
  address="Plzeň",
  isbn="80-7043-246-2"
}