Ing.

Róbert Šošovička

Ph.D.

FSI, LÚ OLT – odborný asistent

sosovicka@fme.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Róbert Šošovička, Ph.D.

Životopis

Vzdělání a akademická kvalifikace

 • 2004, Ph.D., FSI VUT v Brně, obor Konstrukční a procesní inženýrství, specializace Stavba letadel
 • 1997, Ing., FSI VUT v Brně, obor Letadlová technika, specializace Stavba letadel
 • 1992, SOU Letecko-opravárske Trenčín, Letecký mechanik

Přehled zaměstnání

 • 1992, letecký mechanik, ZVL Považská Bystrica
 • 2000-2011, technický pracovník, VUT v Brně
 • 2012 -       , Research and developement scientist, Honeywell International, Brno

Pedagogická činnost

 • 1998-2006, Mechanika letu I, Letové výkony, Cvičení, (obor Stavba letadel)
 • 2005, Mechanika letu II, Letové vlastnosti, Cvičení, (obor Stavba letadel)
 • 2006 - 2007, Aerodynamika a mechanika letu - část mech. letu, Přednášky a cvičení
 • 2008 - 2011, Aerodynamika a mechanika letu, Přednášky a cvičení, (obor Provoz letadel)
 • 2009 -         , Výkonnost, Garant předmetu, přednášky, cvičeni,  (obor Profesionální pilot)

Vědeckovýzkumná činnost

 • 1998, spoluřešitel grantového úkolu, FV 380019/98, Řešení neustálených případů obtékání těles a zobrazení výsledků
 • 1998, spoluřešitel grantového úkolu č.FV 380009/98, Letová měření pevnostních veličin, letových výkonů a vlastností malých letadel
 • 1998-2004, účast na výzkumném záměru Experimentální výzkum aerodynamických charakteristik na létajících laboratoří, č.MSM 262 100005
 • 2000, účast na projektu Podpora vývoje letounu nové generace, studie letounu VUT 100, Projekt výzkumu a vývoje programu MPO ČR, Rozvoj center špičkových průmyslových výrobků a technologii, CVVL
 • 2002, řešitel grantového úkolu č.FP 320054, Kalibrace pitot-statického systému letounu různými metodami
 • 2003, spoluřešitel grantového úkolu č.FP 330056, Experimentální určování polohových úhlů letounu v prostoru
 • 2004, řešitel grantového úkolu č.BD 134 3068, Měření stoupacích rychlostí lehkého letounu
 • |2005, řešitel grantového úkolu č.BD 135 3055, Měření délek vyletů a přistání