Detail publikace

Využití GPS při měření hluku letadel

ŠOŠOVIČKA, R. FORETNÍK, P.

Originální název

Využití GPS při měření hluku letadel

Anglický název

Use of GPS by Measurement of Aircraft Noise

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Každým dnem se předpisy pro hlukovou způsobilost letadel zpřísňují. Požaduje se stále nižší zatížení okolí jejich hlukem. Tento trend postihuje všechny kategorie letadel, až po ty nejmenší. Předpisy stanovují postupy průkazu splnění stanovených požadavků. Vždy je nutné dodržet stanovený režim letu a práce pohonné jednotky, konfiguraci letounu, letovou hmotnost a dráhu letu. Verifikace reálně prolétnuté dráhy je obsahem tohoto příspěvku. Je možné ji provádět několika způsoby, např. zaměřováním teodolity, fotografováním, radarem... Všechny metody jsou velice pracné a náročné na vybavení i obsluhu. S rozvojem družicové navigace se naskýtá možnost relativně levného, na obsluhu nenáročného prostředku monitorování dráhy letounu. Na tento způsob kontroly dráhy letu bude v dalším zaměřena pozornost.

Anglický abstrakt

Aircraft noise regulations are getting tougher every year, demanding lower noise pollution to the environment. This trend regards all aeroplane categories including the smallest ones. The regulations set procedures to meet the requirements in question. It is always necessary to observe the flight and power unit regime, plane's configuration and weight, and the flight path. The authors show how to verify the real path flown by the aircraft. The verification can be done by several methods e.g. theodolite measurement, photography, radars etc. All these methods demand much work, equipment and service. The GPS offers a relatively cheap and simple way of monitoring the flight path providing all the data needed.

Klíčová slova v angličtině

GPS, Aircraft noise, Flight Test

Autoři

ŠOŠOVIČKA, R.; FORETNÍK, P.

Rok RIV

2002

Vydáno

30. 11. 2002

Nakladatel

VZLÚ, a.s.

Místo

NEUVEDENO

ISSN

1211-877X

Periodikum

Letecký zpravodaj

Ročník

2002

Číslo

3

Stát

Česká republika

Strany od

70

Strany do

72

Strany počet

3

BibTex

@article{BUT41046,
  author="Róbert {Šošovička} and Pavel {Foretník}",
  title="Využití GPS při měření hluku letadel",
  journal="Letecký zpravodaj",
  year="2002",
  volume="2002",
  number="3",
  pages="3",
  issn="1211-877X"
}