doc. Ing.

Radomír Sokolář

Ph.D.

FAST, THD – docent

+420 54114 7510
radomir.sokolar@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Projekty

 • 2024

  Rozvoj znalostí v oblasti termomechaniky hornin s důrazem na jejich praktické využití a digitální model terénu pro geotechnické aplikace , zahájení: 01.03.2024, ukončení: 28.02.2025
  Detail

 • 2023

  SS06020263, Vývoj nových, environmentálně úsporných technologií pro významné snížení emisí CO2 v rámci cihlářské výroby, zahájení: 01.04.2023, ukončení: 31.12.2025
  Detail

  Vliv teploty na mechanické vlastnosti hornin, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2024
  Detail

 • 2022

  Transformace formy a obsahu vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, zahájení: 01.04.2022, ukončení: 31.12.2024
  Detail

  Vliv mechanické aktivace na syntézu nanokrystalické forsterit-spinelové keramiky s využitím druhotných surovin, zahájení: 01.03.2022, ukončení: 28.02.2023
  Detail

 • 2021

  Využití odpadní křemeliny jako sekundární suroviny pro výrobu moderních anorganických izolačních materiálů, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

  Vliv mikrostruktury žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky na její vysokoteplotní chování a fyzikálně-mechanické vlastnosti, zahájení: 01.03.2021, ukončení: 28.02.2022
  Detail

 • 2020

  Vývoj žárovzdorných materiálů na bázi forsterit-spinel-magnezit s ohledem na odolnost proti korozi různými korozivními médii, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2021
  Detail

  Řízená modifikace mineralogického složení keramického střepu za účelem zlepšení jeho užitných vlastností, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2019

  Vliv akcesorických oxidů ve vstupních surovinách na vlastnosti a syntézu forsteritové keramiky, zahájení: 01.03.2019, ukončení: 28.02.2020
  Detail

  TH04020378, Vývoj nových technologií a výrobků pro udržitelnou výstavbu v oblasti zděných konstrukcí, zahájení: 01.01.2019, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  DG18P02OVV068, Komplexní diagnostika pálených zdících prvků historických objektů z pohledu stáří, původu a fyzikálně-mechanických vlastností v závislosti na vlhkosti, a jejich náhrada v historických objektech, zahájení: 01.03.2018, ukončení: 31.12.2021
  Detail

  Eliminace emisí oxidu siřičitého při výpalu keramického střepu na bázi fluidních elektrárenských popílků, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2017

  TH02020321, Výroba mullitových ostřiv v šachtové peci, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2020
  Detail

 • 2013

  GA13-23051S, Anortitický porcelánový střep na bázi hlinitanového cementu, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2015
  Detail

 • 2012

  TA02010084, Vývoj dinasu s optimalizovanými vlastnostmi s důrazem na odolnost proti korozi, zahájení: 02.01.2012, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Využití fluidního popílku v keramické technologii, zahájení: 01.01.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  EE2.3.20.0111, SUPMAT - Podpora vzdělávání pracovníků center pokročilých stavebních materiálů, zahájení: 01.09.2011, ukončení: 30.06.2014
  Detail

 • 2010

  Technologické vlastnosti žárovzdorných jílů v České republice, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  MEB0810008, Studium procesu výpalu keramického střepu na bázi popílkojílové surovinové směsi, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2011
  Detail

  GAP104/10/0885, Analýza vlivu kamenných odprašků a kalů na vlastnosti keramického střepu a jeho mikrostrukturu, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2012
  Detail