doc. Ing.

Radomír Sokolář

Ph.D.

FAST, THD – docent

+420 54114 7510
radomir.sokolar@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Publikace

 • 2024

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Anorthite Ceramics: Grog and Clay Selection for Lowering the Sintering Temperature. Journal of Asian Ceramic Societies, 2024, č. 2024, ISSN: 2187-0764.
  Detail | WWW

 • 2023

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Reduction of Firing Temperature by Utilization of Secondary Materials for the Synthesis of Forsterite Ceramics. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 351. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2023. s. 21-26. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

 • 2022

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. A Novel Process for the Containment of SO2 Emissions from Class C Fly Ash in the Fired Materials by Haüyne Formation. Materials, 2022, roč. 15, č. 19, ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Sintering of anorthite ceramic body based on interstratified illite-smectite clay. Ceramics International, 2022, roč. 48, č. 21, s. 31783-31789. ISSN: 0272-8842.
  Detail | WWW

  SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Foam Glass Preparation from Waste Diatomite: Assessment of High Temperature Behaviour and Foaming Ability. In Construction and Bio-Based Materials: Properties and Technologies. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2022. s. 235-240. ISBN: 978-3-0364-1186-6. ISSN: 1662-9752.
  Detail

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Korozní odolnost a mikrostruktura žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 519-524. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail | WWW

  SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Utilization of waste diatomaceous earth for cellular glass fabrication. Ceramics in Europe 2022 - abstract book. Krakow: 2022. s. 248-248. ISBN: 978-83-942760-9-6.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Microstructure on Physico–Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Refractory Forsterite–Spinel Ceramics. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2022. s. 229-234. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SEDLAČÍK, M.; SOKOLÁŘ, R.; OPRAVIL, T. Preparation of Inorganic Foam Glass-Ceramic with Utilization of Waste Diatomite as a Raw Material. In Materials Science Forum. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2022. s. 222-228. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Corrosion Resistance of Novel Fly Ash–Based Forsterite–Spinel Refractory Ceramics. Materials, 2022, roč. 15, č. 4, s. 1-18. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SEDLAČÍK, M.; NGUYEN, M.; OPRAVIL, T.; SOKOLÁŘ, R. Preparation and Characterization of Glass-Ceramic Foam from Clay-Rich Waste Diatomaceous Earth. Materials, 2022, roč. 15, č. 4, s. 1-13. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NGUYEN, M.; SEDLAČÍK, M.; SOKOLÁŘ, R.; OPRAVIL, T. Vliv odpadní křemeliny jako vstupní suroviny na vlastnosti anorganického pěnového skla. Juniorstav 2022 – sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2022. s. 533-538. ISBN: 978-80-86433-76-9.
  Detail | WWW

 • 2021

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M.; PAVELKA, O. The effect of class c fly ash on the water impermeability of brick body. In Solid state Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2021. s. 141-147. ISBN: 978-3-03571-728-0. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. The Effect of Class C Fly Ash on the Plasticity and Ageing of Ceramic Mixtures Based on Kaolin. Materials, 2021, roč. 14, č. 11, s. 1-9. ISSN: 1996-1944.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Utilization of Fly Ash in the Synthesis of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 131-140. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Thermal and Thermomechanical Properties of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics. In 19th International Conference on Silicate Binders, ICBM 2020. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 174-180. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Syntéza žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky. TZB-info, 2021, č. 22645, s. 1-6. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Žárovzdorné vlastnosti a korozní odolnost forsterit-spinelové keramiky s využitím vysokoteplotního popílku. Czech Journal of Civil Engineering, 2021, roč. 7, č. 1, s. 35-43. ISSN: 2336-7148.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Fly Ash on Corrosion Resistance of Refractory Forsterite Spinel Ceramics. In 19th International Conference on Silicate Binders, ICBM 2020. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2021. s. 181-187. ISBN: 9783035718706. ISSN: 1662-9779.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Syntéza žárovzdorné forsterit-spinelové keramiky z různých vstupních surovin. JUNIORSTAV 2021 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: 2021. ISBN: 978-80-86433-75-2.
  Detail | WWW

 • 2020

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Influence of Class C Fly Ash on the Properties of Plastic Clay and Fired Brick Body. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 1, s. 107-111. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Impact of Fly Ash as a Raw Material on the Properties of Refractory Forsterite–Spinel Ceramics. Minerals, 2020, roč. 10, č. 9, s. 1-12. ISSN: 2075-163X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vylepšení vlastností forsteritové keramiky přidáním elektrárenského popílku. Juniorstav 2020 Sborník příspěvků. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2020. s. 632-638. ISBN: 978-80-86433-73-8.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Formation and Influence of Magnesium-Alumina Spinel on the Properties of Refractory Forsterite-Spinel Ceramics. Materiali in tehnologije, 2020, roč. 54, č. 1, s. 135-141. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

 • 2019

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Sulphur Dioxide Emissions during the Firing of Ceramic Bodies Based on Class C Fly Ash. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 149-154. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Presence of magnesium-alumina spinel in forsterite ceramics and its influence during sintering and on resulting properties of fired body. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2019. United Kingdom: IOP Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Different Raw Material Mixtures with Olivines on Synthesis and Properties of Forsterite Ceramics. In THERMOPHYSICS 2019: 24th International Meeting of Thermophysics and 20th Conference REFRA. AIP conference proceedings. 2170. United States of America: AIP Conference Proceedings, 2019. s. 020012-1 (020012-7 s.)ISBN: 978-0-7354-1917-9. ISSN: 0094-243X.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Influence of Fly Ash Addition in the Raw Mixture on Synthesis and Properties of Forsterite. In Solid State Phenomena 17th International Conference Silicate Binders, ICBM 2018. Solid State Phenomena. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd., 2019. s. 180-185. ISBN: 978-3-0357-1550-7. ISSN: 1012-0394.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Syntéza forsteritové keramiky s využitím popílku jako suroviny a jeho vliv na výsledné vlastnosti vypáleného keramického střepu. In Sborník recenzovaných přednášek 4. mezinárodní konference POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ. 2019. Brno: Asociace pro využití energetických produktů a Fakulta stavební VUT v Brně, 2019. s. 65-75. ISBN: 978-80-214-5751-5.
  Detail | WWW

 • 2018

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. Perspektivy a úskalí využití fluidních popílků v keramické technologii. In Sborník abstraktů SUROVINY 2018. 2018. Praha: Silikátová společnost České republiky z.s., 2018. s. 1-7. ISBN: 978-80-02-02812-3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; NGUYEN, M. The fly ash of class C for ceramic technology. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-6. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. The influence of the raw materials mixture on the properties of forsterite ceramics. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2018. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. s. 1-7. ISSN: 1757-8981.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vlastnosti fluidních elektrárenských popílků s ohledem na jejich použitelnost ve výrobě pálených staviv. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  NGUYEN, M.; SOKOLÁŘ, R. Vliv surovinového složení na syntézu forsteritu. In Suroviny 2018. 2018. Praha: Silikátová společnost České republiky z.s., 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-02-02812-3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Alternativní živcové tavivo pro keramickou technologii. TZB-info, 2018, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1801-4399.
  Detail

 • 2017

  SOKOLÁŘ, R. Sintering of whiteware body depending on different fluxing agents and binders - chapter 2: Sintering of whiteware body depending on fluxing agent (feldspar rocks, bone ash, zeolite). In SINTERING OF FUNCTIONAL MATERIALS. 1. Rijeka: Intech, 2017. s. 100-19. ISBN: 978-953-51-5313- 9.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Sintering of Whiteware Body Depending on Different Fluxing Agents and Binders - Chapter 3: The effect of calcium aluminate cement as a binder for the sintering of whiteware bodies. In Sintering of functional materials. 1. Rijeka: Intech, 2017. s. 112-118. ISBN: 978-953-51-5313- 9.
  Detail

  ŠVEDA, M.; SOKOLÁŘ, R. Reducing CO2 Emissions in the Production of Porous Fired Clay Bricks. Materials Science, 2017, roč. 23, č. 2, s. 139-143. ISSN: 1392-1320.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; KERŠNEROVÁ, L.; ŠVEDA, M. The effect of different fluxing agents on the sintering of dry pressed porcelain bodies. Journal of Asian Ceramic Societies, 2017, roč. 5, č. 3, s. 290-294. ISSN: 2187-0764.
  Detail | WWW

  SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; PAVLÍK, V. Pore-size distribution effects on the thermal conductivity of the fired clay body from lightweight bricks. Journal of Building Physics, 2017, roč. 41, č. 1, s. 78-94. ISSN: 1744-2591.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. The Effect of Microspheres on the Properties of Thermal Insulating Refractory Materials. INTERCERAM, 2017, roč. 66, č. 6, s. 18-23. ISSN: 0020-5214.
  Detail

 • 2016

  SOKOLÁŘ, R. Non-traditional whiteware based on calcium aluminate cement. Materiali in tehnologije, 2016, roč. 50, č. 6, s. 885-889. ISSN: 1580-2949.
  Detail | WWW

  SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M. Utilization of Nanofibers in Sintered Ceramic Body Based on Calcium Aluminous Cement. In Materials Science Forum. Materials Science Forum. 865. Zurrich, Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. s. 62-66. ISBN: 9783038357407. ISSN: 1662-9752.
  Detail | WWW

  HORSKÝ, A.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M. TA04020920- 2016V006 etapa 7. 2016. s. 1-37.
  Detail

  ZACH, J.; HORSKÝ, A.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; NOVÁK, V.; REIF, M.; KOPECKÝ, V. TA04020920- 2016V001 Odborná zpráva. 2016. s. 1-22.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M. The Use of Zeolite as Fluxing Agent for Whitewares. In Procedia Engineering. Procedia Engineering. Elsevier, 2016. s. 229-235. ISSN: 1877-7058.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2015

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Sintering of feldspar rocks from czech quarries. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2015, roč. 123, č. 1, s. 62-67. ISSN: 1882- 0743.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; ŠVEDA, M.; KERESTUR, M.; NEVŘIVOVÁ, L.; UNČÍK, S. Determination of suitable raw materials for preparation of frost resistant brick body and its evaluation according to pore size distribution. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2015, roč. 123, č. 7, s. 1-6. ISSN: 1882-0743.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SEDLÁČEK, D. Perspektiva využití nanovláken v keramickém střepu. In Suroviny 2015. 1. Praha: 2015. s. 10-16. ISBN: 978-80-02-02610- 5.
  Detail

  STANČÍK, H.; ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R. Dílčí zpráva IČ TA04020920- 2015V008. 2015. s. 1-26.
  Detail

  ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A.; NOVÁK, V. Průběžná zpráva IČ TA04020920- 2014V001. 2015. s. 1-11.
  Detail

  STANČÍK, H.; ZACH, J.; NOVÁK, V.; HROUDOVÁ, J.; SEDLMAJER, M.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M.; HORSKÝ, A. Průběžná zpráva IČ TA04020920- 2015V001. 2015. s. 1-27.
  Detail

  STANČÍK, H.; ZACH, J.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLÁŘ, R. Dílčí zpráva IČ TA04020920- 2015V002. 2015. s. 1-17.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. The Difference between Traditional and Bone Porcelain Body. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research, (online). 1100. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2015. s. 87-90. ISSN: 1662-8985.
  Detail | WWW

 • 2014

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Sintering behavior of feldspar rocks. Research Inventy, 2014, roč. 4, č. 10, s. 49-55. ISSN: 2319- 6483.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Hlinitanový cement v porcelánovém střepu. In Construmat 2014. conference about Structural Materials. Construmat 2014. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 315-318. ISBN: 978-80-248-3381- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; ŠVEDA, M. Limestone sludge in the brick body. In Advanced Materials Research. Advanced Materials Research (online). 1. Zurrich, Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. s. 158-161. ISBN: 978-3-03835-188-7. ISSN: 1662-8985.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Whiteware Bodies without Kaolin. INTERCERAM, 2014, roč. 63, č. 1- 2, s. 19-21. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  ZACH, J.; STANČÍK, H.; SOKOLÁŘ, R.; REIF, M. Dílčí zpráva IČ TA04020920- 2014V008. 2014. s. 1-12.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Determination of Sintering Activity of Sodium-Potassium Feldspar. In Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 4: Silicate Materials. Advanced Materials Research. Zurrich, Switzerland: 2014. s. 109-112. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R.; HROUDOVÁ, J. The Effect of CaO Addition on Mechanical Properties of Ceramic Tiles. International Science Index, 2014, roč. 8, č. 6, s. 699-702. ISSN: 1307- 6892.
  Detail

  VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Behavior of Class C Fly Ash during Firing at High Temperatures. In Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2014. s. 162-165. ISSN: 1022-6680.
  Detail

  ZACH, J.; STANČÍK, H.; HROUDOVÁ, J.; SOKOLÁŘ, R. Dílčí zpráva IČ TA04020920- 2014V002. 2014. s. 1-21.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Sodium Hexametaphosphate as Deflocculation Agent for Calcium Aluminate Cements in Porcelain Body. In Advanced Materials Research. Binders and Materials XI. Chapter 1: Cement and Binders Based on Cement. Advanced Materials Research. Zurrich, Switzerland: 2014. s. 30-33. ISSN: 1022-6680.
  Detail

 • 2013

  SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S. Utilization of waste quarry washing sludge for the production of dry pressed ceramic bodies. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2013, roč. 121, č. 1409, s. 120-122. ISSN: 1882- 0743.
  Detail

  VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Vliv zdroje CaO na vlastnosti vypáleného keramického střepu. Keramický zpravodaj, 2013, roč. 28, č. 6, s. 5-10. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití hlinitanového cementu v porcelánovém střepu. Keramický zpravodaj, 2013, roč. 29, č. 5, s. 5-8. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S.; ŠVEDA, M. Dry Pressed Ceramic Body Based on Limestone Sludge and Granite Dust. INTERCERAM, 2013, roč. 62, č. 2, s. 95-99. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  ŠTUBŇA, I.; SOKOLÁŘ, R. Use of fly ash in ceramic tiles: elastic properties during firing. JOURNAL OF THE CERAMIC SOCIETY OF JAPAN, 2013, roč. 121, č. 11, s. 925-929. ISSN: 1882- 0743.
  Detail

  VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Aplikace nanovláken v cihelném střepu za účelem zlepšení mechanických vlastností. In 17. Mezinárodní konference EKOLOGIE A NOVÉ STAVEBNÍ HMOTY A VÝROBKY. 2013. s. 165-168. ISBN: 978-80-87397-14- 5.
  Detail

  VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Posouzení vhodnosti kalu z praní křemenného písku pro výrobu lícových cihel. Waste forum, 2013, roč. 2013, č. 4, s. 240-247. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  ŠVEDA, M.; SOKOLÁŘ, R. The Effect of Firing Temperature on the Irreversible Expansion, Water Absorption and Pore Structure of a Brick Body During Freeze- Thaw Cycles. Materials Science, 2013, roč. 19, č. 4, s. 465-470. ISSN: 1392- 1320.
  Detail

  VODOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Možnosti snižování množství oxidu siřičitého ve spalinách při výpalu fluidního popílku. In Popílky ve stavebnictví 2013. Brno: Asociace pro využití energetických produktů, 2013. s. 168-173. ISBN: 978-80-87342-17- 6.
  Detail

 • 2012

  SOKOLÁŘ, R.; GRYGAROVÁ, S.; VODOVÁ, L. Za sucha lisovaný keramický střep s obsahem fluidního popílku a lomových odprašků. Waste forum, 2012, roč. 2, č. 2, s. 85-90. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Mechanical properties of ceramic bodies based on calcite waste. Ceramics International, 2012, roč. 38, č. 8, s. 6607-6612. ISSN: 0272- 8842.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. THE EFFECT OF SHAPING AND FIRING TECHNOLOGY ON THE PROPERTIES OF CERAMIC TILES BASED ON TWO DIFFERENT KAOLINIC CLAYS. Materiali in tehnologije, 2012, roč. 46, č. 6, s. 689-694. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 1: za sucha lisovaný střep. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 2, s. 5-9. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv lomových odprašků a kalů na slínavost keramického střepu – část 2: střep z plastického těsta. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 4, s. 5-9. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  NAVRÁTILOVÁ, E.; ROVNANÍKOVÁ, P.; SOKOLÁŘ, R.; KOSÍKOVÁ, J. POSOUZENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY CIHELNÉHO STŘEPU V ZÁVISLOSTI NA TEPLOPTĚ VÝPALU A DRUHU CIHLÁŘSKÉ ZEMINY. Keramický zpravodaj, 2012, roč. 28, č. 6, s. 11-18. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Mrazuvzdornosť pálených krytín. In IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering. 1. Košice: TUKE, Civil Engineering Faculty, 2012. s. 1-8. ISBN: 978-80-553-0905- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; NEVŘIVOVÁ, L.; VODOVÁ, L.; GRYGAROVÁ, S. Žárovzdorné jíly v ČR a metodika posuzování jejich vlastností. 1. 1. Brno: CERM Akademické nakladatelství, 2012. 184 s. ISBN: 978-80-7204-817- 5.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Porcelánová střep na bázi hlinitanového cementu. In Maltoviny 2012. 1. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 89-95. ISBN: 978-80-214-4657- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. VYUŽITÍ ODPRAŠKŮ Z DRCENÍ AMFIBOLITICKÉHO KAMENIVA V KERAMICKÉM STŘEPU. In Construmat 2012. 1. Žilina: TU Žilina, 2012. s. 81-84. ISBN: 978-80-554-0528- 5.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv kalu z praní křemenného písku na slínavost za sucha lisovaného keramického střepu. Sklář a keramik, 2012, roč. 62, č. 5- 6, s. 117-122. ISSN: 0037- 637X.
  Detail

 • 2011

  SOKOLÁŘ, R. Posouzení lomových odprašků jako taviva pro keramickou technologii. Stavební obzor, 2011, roč. 20, č. 9, s. 283-287. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Slínavost a žárovzdornost odpadních kalů z praní kameniva. In Zborník príspevkov zo XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou CONSTRUMAT 2011. 1. Košice: TU v Košiciach, 2011. s. 172-177. ISBN: 978-80-553-0685- 8.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Relationship between mechanical strength and Youngs modulus in traditional ceramics. Materiali in tehnologije, 2011, roč. 45, č. 4, s. 375-378. ISSN: 1580- 2949.
  Detail

  GRYGAROVÁ, S.; SOKOLÁŘ, R. Za sucha lisovaný keramický střep na bázi kalu z praní kameniva. Keramický zpravodaj, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Keramicko technologické vlastnosti kal vznikajících při praní přírodního kameniva. Keramický zpravodaj, 2011, roč. 27, č. 4, s. 5-13. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. The effect of fluidized fly ash on the properties of dry pressed ceramic tiles based on fly ash - clay body. Ceramics International, 2011, roč. 27, č. 7, s. 2879-2885. ISSN: 0272- 8842.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Characterization of stone sludges for their utilization in ceramic bodies. INTERCERAM, 2011, roč. 60, č. 1, s. 57-62. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

 • 2010

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Dry pressed ceramic tiles based on fly ash-clay body: influence of fly ash granulometry and pentasodium triphosphate addition. Ceramics International, 2010, roč. 38, č. 1, s. 215-221. ISSN: 0272- 8842.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vedlejší energetické produkty ve výrobě stavební keramiky. Odpadové fórum, 2010, roč. 11, č. 4, s. 16-17. ISSN: 1212- 7779.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Papírenský kal jako lehčivo cihlářského střepu. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 10, s. 299-203. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; VODOVÁ, L. Ztekucovadla v cihlářské technologii a jejich vliv na vlastnosti výrobní směsi. Keramický zpravodaj, 2010, roč. 26, č. 6, s. 18-22. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Kamenné odprašky jako alternativní surovina v keramickém střepu. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 3, s. 223-227. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Metodika posuzování ekvivalence provozního a laboratorního výpalu. Keramický zpravodaj, 2010, roč. 26, č. 4, s. 5-9. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Obkládání schodiště keramickými dlaždicemi. Obklady dlažba sanita, 2010, roč. 3, č. 2, s. 23-25. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Effect of calcite on the Brick Body Closing. INTERCERAM, 2010, roč. 59, č. 2, s. 123-127. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Uplatnění kalů z úpravy kameniva v cihlářském střepu. Waste forum, 2010, roč. 2010, č. 2, s. 126-132. ISSN: 1804- 0195.
  Detail

 • 2009

  SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A. Využití čistírenského kalu při lehčení cihelného střepu. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 9, s. 266-269. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Ekologické aspekty využití elektrárenských popílků v keramické technologii. Stavební obzor, 2009, roč. 18, č. 6, s. 161-167. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Utilization of steel dust for clay roofing tile body coloration. Tile & Brick, 2009, roč. 1, č. 1, s. 25-29. ISSN: 0938- 9806.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. SPÁROVACÍ HMOTY PRO KERAMICKÉ OBKLADOVÉ PRVKY A JEJICH POUŽITÍ. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 6, s. 10-11. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv kalcitu na zatažení a nevratnou vlhkostní roztažnost cihlářského střepu (díl 2.). Keramický zpravodaj, 2009, roč. 25, č. 2, s. 10-15. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Lícové cihly, klinkery a jejich vlastnosti a využití. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 3, s. 22-25. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Rovinnost dlažby versus rovinnost dlaždic. Obklady dlažba sanita, 2009, roč. 2, č. 2, s. 24-25. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv kalcitu na zatažení a nevratnou vlhkostní roztažnost cihlářského střepu (díl 1.). Keramický zpravodaj, 2009, roč. 25, č. 1, s. 6-12. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

 • 2008

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Popílkojílový střep keramických obkladaček BIII - vliv typu jílu. Keramický zpravodaj, 2008, roč. 08, č. 3, s. 4-8. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (3. část). Silika, 2008, roč. 18, č. 5- 6, s. 45-47. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Provádění obkladů a dlažeb - technika tenkovrstvého obkládání versus minulost. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 6, s. 22-24. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Aspekty správného provádění obkladů a dlažeb - posouzení kvality podkladu. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 1, s. 20-23. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Výběr keramických obkladů z technického hlediska. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 2, s. 22-23. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Modernizace keramické laboratoře v ÚTSHD. Zpravodaj Silikátového svazu, 2008, roč. 14, č. 1, s. 23-27. ISSN: 1801- 7053.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (část 2). Silika, 2008, roč. 18, č. 3- 4, s. 96-99. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv tripolyfosfátu sodného na vlastnosti střepu pálených tašek (část 1). Silika, 2008, roč. 18, č. 1- 2, s. 35-37. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Pálená nebo betonová?. Silikátový zpravodaj, 2008, roč. 20, č. 1, s. 17-21. ISSN: 1212- 3188.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Keramické dlažby. Vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 4, s. 24-27. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Výběr keramických obkladů z technického hlediska. Vybrané vlastnosti keramických obkladových prvků. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 3, s. 30-31. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Lepicí hmoty pro keramické obkladové prvky. Obklady dlažba sanita, 2008, roč. 1, č. 5, s. 24-25. ISSN: 1802- 9035.
  Detail

 • 2007

  SOKOLÁŘ, R. Speciální keramika - cihlářství. Speciální keramika - Cihlářství. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-76.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J.; SOKOLÁŘ, R. Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of ceramic tiles. In MATBUD 2007. Krakow, Polsko: Politechnika Krakowska, 2007. s. 253-259. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Speciální keramika-povrchové úpravy keramiky, porcelán, zdravotnická keramika, hořečnatá keramika. Speciální keramika-povrchové úpravy keramiky, porcelán, zdravotnická keramika, hořečnatá keramika. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-76.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Keramika- laboratoře. Keramika- laboratoře. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-124.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Dry Pressed Ceramic Tiles on the Basis of Fly Ash. INTERCERAM, 2007, roč. 56, č. 1, s. 30-35. ISSN: 0020- 5214.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vliv ztekucovadel na vlastnosti popílkojílových střepů. Keramický zpravodaj, 2007, roč. 23, č. 4, s. 8-12. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vliv jemnosti mletí popílku na vlastnosti popílkojílových střepů. Keramický zpravodaj, 2007, roč. 23/ 2007, č. 2, s. 4-8. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Železité odpady ve střepu pálené střešní krytiny. Zpravodaj Silikátového svazu, 2007, roč. 13, č. 1, s. 16-19. ISSN: 1801- 7053.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv lisovací vlhkosti na vlastnosti za sucha lisovaného popílkojílového střepu. Zpravodaj Silikátového svazu, 2007, roč. 13, č. 2, s. 28-33. ISSN: 1801- 7053.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Moulding moisture influence on properties of ceramic tiles fly ash - clay body. In PREPARATION OF CERAMIC MATERIALS VII. th International Conference. Katedra keramiky Košice: Košice, 2007. s. 73-77. ISBN: 978-80-8073-806- 8.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vývoj norem a kvality pálených střešních tašek. Silika, 2007, roč. 17, č. 1- 2, s. 36-40. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Zajištění a zkoušení mrazuvzdornosti keramických střepů. Sklář a keramik, 2007, roč. 57, č. 1- 2, s. 5-9. ISSN: 0037- 637X.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. WASTE MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF DRY PRESSED CERAMIC TILES. In MATBUD 2007. 1. Poland: Polytechnika Krakowska, 2007. s. 487-494. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití hutních železitých odpadů v keramickém střepu. In Odpadové fórum 2007. 1. Praha: Odpady, 2007. s. 3270-3276. ISBN: 978-80-02-01894- 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. VYUŽITÍ ODPADŮ Z TĚŽBY A ÚPRAVY KAMENIVA V KERAMICE. In Recycling 2007. 1. Brno: ARSM, 2007. s. 29-34. ISBN: 978-80-214-3381- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. EFFECT OF SODIUM PHOSPHATES FOR THE FLY ASH- CLAY BODY MICROSTRUCTURE FORMATION. In Silichem 2007. 1. Brno: Silichem, 2007. s. 58-59. ISBN: 978-80-214-3475- 2.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007. 1. Praha: Betonconsult, 2007. s. 73-80. ISBN: 978-80-01-03794- 2.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Irreversible moisture expansivity and enclosure of brickmaking body. In 11th INTERNATIONAL CONFERENCE Ecology and new building materials and products. 1. Brno: VUSTAH, 2007. s. 131-135. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. ZÁVISLOST MEZI VLHKOSTÍ GRANULÁTU A PÓROVITOSTÍ ZA SUCHA LISOVANÝCH STŘEPŮ NA BÁZI ELEKTRÁRENSKÉHO POPÍLKU. In XIII. International Conference about Structural Materials. Construmat 2007. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2007. s. 129-131. ISBN: 978-80-248-1536- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Nejčastější vady keramických dlažeb v praxi. In Podlahy 2007. 1. Praha: Betonconsult, 2007. s. 223-228. ISBN: 978-80-254-0144- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Výběr keramických obkladových prvků z hlediska mrazuvzdornosti. ERA 21, 2007, roč. 7, č. 4, s. 104-106. ISSN: 1801- 089X.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Effect of moulding humidity on the properties of dry pressed ceramic tiles. In International Symposium Computation Civil Engineering 2007. 1. Romania: Editora Societami Academice, 2007. s. 437-441. ISBN: 978-973-8955-14- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Klinker- lícové zdivo a obkladové pásky. Praha: SiliS, 2007.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R.; ĎURICA, T. Rizika v pokládce obkladů a dlažeb. Stavitel, 2007, roč. 10, č. 9, s. 42-44. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Porous ceramic tiles from fly ash. In The Fifth Conference on Material problems in civil engineering - Matbud´ 2007. první. Krakow, Polsko: Sekcja Poligrafii Politechniki Krakowskiej, 2007. s. 480-486. ISBN: 978-83-7242-429- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Speciální keramika - keramické obkladové prvky, kamenina. Speciální keramika-keramické obkladové prvky, kamenina. Brno: VUT v Brně, 2007. s. 1-76.
  Detail

 • 2006

  SOKOLÁŘ, R. Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu keramických obkladů (I). Silika, 2006, roč. 15, č. 7- 8, s. 184-188. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Pálená střešní krytina dříve a dnes. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 22, č. 1, s. 14-17. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Zužitkování přírodních odpadních surovin pro výrobu za sucha lisovaných keramických obkladových prvků (část I). Silika, 2006, roč. 15, č. 7- 8, s. 184-188. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Dry Pressed Ceramic Tiles on the basis of Fly Ash. Tile & Brick, 2006, roč. 1, č. 1, s. 4-9. ISSN: 0938- 9806.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Dlažby z klinkerů v exteriéru. ERA 21, 2006, roč. 6, č. 4, s. 102-103. ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Keramické obkladové prvky - požadavky, zkoušení a sortiment v souvislosti se zavedením nových norem. In Stavební ročenka 2006. 2006. Bratislava: Jaga group, s.r.o., 2006. s. 64-68. ISBN: 80-8076-024- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Výzkum v keramice na Ústavu technologie stavebních hmot a dílců v Brně. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 42-45. ISSN: 1801- 7053.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Utilization of Fly ash fot the production of Ceramic Tiles. In 10th Conference on Environmental and Mineral Processing. Part 1. Ostrava: VŠB- Technical University of ostrava, 2006. s. 17-22. ISBN: 80-248-1088- 3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití odpadních látek při zvyšování užitných vlastností střepu pálené střešní krytiny. In Ekologie a nové stavební hmoty a výrobky. 1. Telč: VUSTAH Brno, 2006. s. 131-135. ISBN: 80-239-7146- 8.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Utilization of the Statistical Method of Planned Experiment (PLANEX) for Research of Building Materials Properties. In Computational Civil Engineering 2006. 1. Iasi: Editura societatii akademice, 2006. s. 295-300. ISBN: 973-7962-89- 3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. PROTISKLUZNOST KERAMICKÝCH DLAŽEB. In Podlahy 2006. 1. Praha: Česká zemědělská univerzita V Praze, 2006. s. 251-258. ISBN: 80-213-1537- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. PERSPEKTIVY VYUŽITÍ ŽELEZITÝCH ODPADŮ PŘI VÝROBĚ PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. In Recycling 2006. 1. Brno: VUT Brno, 2006. s. 40-46. ISBN: 80-214-3142- 3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramických obkladových prvků. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1801- 7053.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. ŽELEZITÉ ODPADY JAKO PŘÍMĚS CIHLÁŘSKÝCH ZEMIN PRO VÝROBU PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. In Recyklace odpadů X. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2006. s. 135-140. ISBN: 80-248-1214- 2.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. MOŽNOSTI PROBARVOVÁNÍ STŘEPU PÁLENÉ STŘEŠNÍ KRYTINY. In Construmat 2006. Račková dolina: SPU Nitra, 2006. s. 72-74. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A. Emise oxidu siřičitého a uhelnatého při výpalu cihlářských zemin. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 22, č. 3, s. 4-9. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  STROUHAL, T.; KOVÁŘ, P.; SOKOLÁŘ, R. Nová generace izolačních žárobetonů. Silika, 2006, roč. 16, č. 5- 6, s. 159-163. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  STROUHAL, T.; KOVÁŘ, P.; SOKOLÁŘ, R. Nová generace izolačních žárobetonů. In Konference žárovzdorné materiály. 1. Praha: Silikátová společnost České republiky, 2006. s. 56-64. ISBN: 80-02-01846- X.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; PETRŮ, A. Vliv lehčiv na vlastnosti keramického střepu a emise CO a SO2 při výpalu. Keramický zpravodaj, 2006, roč. 22, č. 6, s. 4-10. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. KERAMIKA - LABORATOŘE MODUL BJ02_ M01. Brno: 2006. s. 1-120.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; DROCHYTKA, R. Správná montáž keramických obkladů a dlažeb a nejčastější chyby při montáži. Realizace staveb, 2006, roč. 1, č. 1, s. 102-103. ISSN: 1802- 0631.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Ovlivnění reologie popílkojílových směsí pro výrobu keramickéch obkladových prvků. Zpravodaj Silikátového svazu, 2006, roč. 12, č. 2, s. 29-34. ISSN: 1210- 2521.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. PODLAHY V EXTERIERU - MRAZUVZDORNOST KERAMICKÝCH DLAŽDIC. In konference Podlahy 2006. 1. Praha: Praha, 2006. s. 241-250. ISBN: 80-213-1537- 7.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Pórovitost a mrazuvzdornost popílkového střepu. In Zborník přednášok XII. Ráčková dolina: Banská bystrica, 2006. s. 105-107. ISBN: 80-8069-747- 7.
  Detail

  SMETANOVÁ, L.; SOKOLÁŘ, R. Technologické aspekty výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. In Recyklace odpadu X. 1. Ostrava - Poruba: VŠU Ostrava, 2006. s. 77-81. ISBN: 80-248-1214- 2.
  Detail

  DROCHYTKA, R.; SOKOLÁŘ, R. Správna montáž keramických obkladov a dlažieb a najčastějšie chyby pri montáži. Stavebné materiály, 2006, roč. 2, č. 11- 12, s. 20-21. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; MARTINEK, J. Frequency inspection as an assessment tool for the frost resistance of fired roof tiles. Ceramics- Silikáty, 2006, roč. 50, č. 3, s. 185-192. ISSN: 0862- 5468.
  Detail

  KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z.; SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; MARTINEK, J. Frequency inspection as an assessment tool the resistance of ceramic tiles. NDT Welding Bulletin, 2006, roč. 16, č. Special Issue, s. 22-27. ISSN: 1213- 3825.
  Detail

 • 2005

  SMETANOVÁ, L., PETRŮ, A., SOKOLÁŘ, R. MOŽNOSTI VYUŽITÍ ORGANICKÝCH A ANORGANICKÝCH POJIV, PŘI VÝROBĚ OBKLADOVÝCH PRVKŮ Z ODPADNÍCH SUROVIN. In Maltoviny 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 126-131. ISBN: 80-214-3081- 8.
  Detail

  SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. Za sucha lisované obkladové prvky s využitím druhotných surovin. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 9, s. 270-273. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; PLŠKOVÁ, I.; CHOBOLA, Z. Ceramic Tiles Frost Resistance Assessment Taking Acount of Porosity. In Proc. of Workshop NDT 2005. Brno: Brno University of Technology, 2005. s. 185-188. ISBN: 80-7204-420- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Pálená střešní krytina dříve a dnes. In Construmat 2005. 1. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta, 2005. s. 1-3. ISBN: 80-8070-451- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Lehčení cihlářských střepů odpadními látkami (2. díl). Silika, 2005, roč. 15, č. 1- 2, s. 30-35. ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Uplatnění lomových odprašků jako taviva v páleném popílkovém střepu. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 4, s. 5-8. ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SMETANOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. PÁLENÝ POPÍLKOVÝ STŘEP - CHEMICKÁ ODOLNOST. Stavební obzor, 2005, roč. 14, č. 9, s. 270-273. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  Sokolář, R., Smetanová, L. Pálený popílkový střep - vlastnosti, možnosti, využití. Keramický zpravodaj, 2005, roč. 21, č. 2, s. 6 ( s.)ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R., SMETANOVÁ, L. Elektrárenské popílky jako základní surovina páleného popílkového střepu. In Recycling 2005. Brno: ARSM, 2005. s. 138-144. ISBN: 80-214-2875- 9.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technológia obkladania III - Obkladanie v exteriéri. 1. 1. Praha: Silikátový svaz, 2005. 60 s. ISBN: 80-86821-10- 2.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technológia obkladania II - Obkladanie v interiéri. 1. 1. Praha: Silikátový svaz, 2005. 60 s. ISBN: 80-86821-09- 9.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technológia obkladania I - Príprava a realizácia podkladu. 1. 1. Praha: Silikátový svaz, 2005. 60 s. ISBN: 80-86821-08- 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Možnosti využití odpadů z těžby a úpravy přírodních silikátových surovin při výrobě za sucha lisovaných keramických střepů. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2005, roč. 7, č. 3, s. 10-15. ISSN: 1212- 7248.
  Detail

 • 2004

  SOKOLÁŘ, R. Zásady správného výběru keramických obkladových prvků pro různé podmínky použití. ERA 21, 2004, roč. 4., č. 3, s. 95 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Porosity. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 197 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Concrete Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capilarity, of Water Absorption Cappacity and of Porosity. In Workshop NDT 2004. Brno: 2004. s. 192 ( s.)ISBN: 80-7204-371- 4.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Capillarity. In Proceeding of International Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 173 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; TREBULÁKOVÁ, P.; PLŠKOVÁ, I.; KOŘENSKÁ, M.; CHOBOLA, Z. Roof Tile Frost Resistance Assessment Taking Account of Water Absorbing Capacity. In Proceeding of INternational Workshop Cikhaj 2004. 2004. s. 168 ( s.)ISBN: 80-7204-353- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Vodní sklo jako pojivo popílkových zrn ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků. In XI. SILICHEM sborník příspěvků. Brno: Kongresové centrum Brno, a. s., 2004. s. 162 ( s.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R.; SMETANOVÁ, L. Využití anorganických pojiv při výrobě obkladových prvků z odpadních surovin. In Maltoviny 2004 sborník. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2004. s. 202 ( s.)ISBN: 80-214-2806- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv cementotřískového odpadu na emise oxidu siřičitého při výpalu cihlářského střepu. In Construmat 2004. Lesnica: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2004. s. 40 ( s.)ISBN: 80-8073-175- 6.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Možnosti uplatnění elektrárenských popílků při tvorbě keramického střepu. In Recyklace odpadů VIII. Ostrava: VŠB- TU, 2004. s. 257 ( s.)ISBN: 80-248-0560- X.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Lehčení cihlářských střepů odpadními látkami (část 1). Silika, 2004, roč. 14, č. 5- 6, s. 139 ( s.)ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití vodního skla ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 3 - 4, s. 7 ( s.)ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vodní sklo jako pojivo popílkových zrn ve střepu za sucha lisovaných obkladových prvků. In XI. Silichem 2004. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 162 ( s.)ISBN: 80-86607-10- 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Posuzování pórovité struktury keramických střepů metodou vysotlaké rtuťové porozimetrie. Keramický zpravodaj, 2004, roč. 20, č. 2, s. 4 ( s.)ISSN: 1210- 2520.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Možnosti uplatnění odpadních látek ve výrobě stavební keramiky. Zpravodaj Silikátového svazu, 2004, roč. 10., č. 2, s. 34 ( s.)ISSN: 1210- 2521.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technologie výroby obkladových prvků na bázi elektrárenského popílku. Silika, 2004, roč. 14, č. 1- 2, s. 11 ( s.)ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Recyklace odpadu z výroby cementotřískových desek v cihlářském střepu. In Recycling 2004- Možnosti a perspektivy recyklace stavebních odpadů jako zdroje plnohodnotných surovin. Brno: ARSM, 2004. s. 13 ( s.)ISBN: 80-214-2583- 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technologie obkládání III - Obkládání v exteriéru. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Praha: Silikátový svaz, 2004. 65 s. ISBN: 80-86821-02- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technologie obkládání II - Obkládání v interiéru. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Praha: Silikátový svaz, 2004. 78 s. ISBN: 80-86821-01- 3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technologie obkládání I - Příprava a provádění podkladu. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Učebnice pro učební obor obkladač 1. Praha: Silikátový svaz, 2004. 63 s. ISBN: 80-86821-00- 5.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití elektrárenských popílků ve výrobě stavební keramiky. Minerální suroviny - Surovce mineralne, 2004, roč. 6, č. 1, s. 24 ( s.)ISSN: 1212- 7248.
  Detail

 • 2003

  SOKOLÁŘ, R. Zajištění vyšší trvanlivosti střepů pálených lícových cihel. In Stavebné materiály a skúšobníctvo. Štrbské Pleso: Orgware Slovakia, 2003. s. 36 ( s.)ISBN: 80-7099-991- 8.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Možnosti snižování emisí SO2 úpravou cihlářských zemin. In Mineral raw materials and mining activity of the 21-st century - part 1. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Faculty of mininf and geology, 2003. s. 145 ( s.)ISBN: 80-248-0246- 5.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití popílků ve výrobě stavební keramiky. Praha: Pražská teplárenská, 2003.
  Detail

  NEVŘIVOVÁ, L., SOKOLÁŘ, R., MEDVECOVÁ, J. Mikrostruktura lehčeného dinasového střepu. In XIV. konference o žárovzdorných materiálech. Praha: SSČR, 2003. s. 86 ( s.)ISBN: 80-02-15-52- 5.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Rozlišovanie druhov keramických prvkov podla požadovaných vlastností. ASB, 2003, roč. 10., č. 8, s. 93 ( s.)ISSN: 1335- 1230.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Trendy ve výrobě keramických obkladových prvků v České republice. ERA 21, 2003, roč. 3., č. 3, s. 63 ( s.)ISSN: 1213- 6212.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R., BENDA, J. Úprava surovinové směsi pro v ýrobu cihelných tepelně- izolačních tvarovek. In Construmat 2003. Štúrovo: Stavebná fakulta STU v Bratislave, 2003. s. 171 ( s.)ISBN: 80-227-1926- 9.
  Detail

 • 2002

  SOKOLÁŘ, R. Využití železitých konvertorových kalů v cihlářském průmyslu. Silika, 2002, roč. 12, č. 3- 4, s. 100 ( s.)ISSN: 1213- 3930.
  Detail

  DOHNAL, J., SOKOLÁŘ, R. Možnosti výroby lícových cihel v České republice. In Construmat 2002. Praha: ČVUT Praha, 2002. s. 30 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Vliv přídavku stavební sutě a skelných střepů na vlastnosti cihlářského střepu. In Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin II. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2002. s. 99 ( s.)ISBN: 80-248-0081- 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití surovin pro výrobu klinkeru v České republice. In Stavební ročenka 2002. 1. vydání. Bratislava: Jaga group, v.o.s., Starohorská 2, 810 05 Bratislava, 2002. s. 230 ( s.)ISBN: 80-88905-59- 1.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R., DOHNAL, J. Fasády z lícových cihel. Střechy, fasády, izolace, 2002, roč. 9, č. 5, s. 38 ( s.)ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Recyklace odpadu z cementotřískových desek Cetris v cihlářském střepu. In Construmat 2002 - Conference about structural materials. Černická obora: ČVUT v Praze, 2002. s. 129 ( s.)ISBN: 80-01-02571- 3.
  Detail

 • 2001

  SOKOLÁŘ, R. Mikrostruktura klinkerů importovaných na náš trh. Střechy, fasády, izolace, 2001, roč. 8, č. 8, s. 52 ( s.)ISSN: 1212- 0111.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Možnosti výroby kabřinců s využitím odpadních látek. In 3. odborný seminář doktorského studia. Brno: VUT FAST, 2001. s. 101 ( s.)ISBN: 1212- 9275.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Mineralogické složení střepu klinkeru. In Construmat 2001. Conference about structural materials. Brno: VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, 2001. s. 142 ( s.)ISBN: 80-214-1936- 9.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem. 2001.
  Detail

  STANCIK, H., SOKOLÁŘ, R. Vlastnosti zdících materiálů. Sklář a keramik, 2001, roč. 7, č. 4, ISSN: 0037- 637X.
  Detail

  PYTLÍK, P., BECKEROVÁ, L., SOKOLÁŘ, R. DT 4: Recyklace stavebních sutí. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 1 ( s.)ISBN: 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Studium mikrostruktury hutných keramických střepů vzhledem k jejich užitným vlastnostem. 2001.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Technologie klinkerů s využitím odpadů. In VVZ CEZ MSM 261100008 Výzkum a vývoj nových materiálů z odpadních surovin a zajištění jejich vyšší trvanlivosti ve stavebních konstrukcích. DT 4. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců, Veveří 95, 662 37 Brno, 2001. s. 241 ( s.)ISBN: 0.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Mikrostruktura klinkerů importovaných na náš trh. In Klinker 2001 Ostrava. Ostrava: Ostravské výstavy, a.s., 2001. s. 44 ( s.)
  Detail

 • 2000

  SOKOLÁŘ, R., STANCIK, H. Vlastnosti zdících materiálů. 2000, roč. 18, č. říjen, s. 2 ( s.)
  Detail

  SOKOLÁŘ, R., STANCIK, H. Možnosti výroby lícových cihel typu klinker s  využitím odpadních látek. In Recyklace odpadů IV. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2000. s. Neuveden ( s.)
  Detail

  STANCIK, H., SOKOLÁŘ, R. Možnosti využití kalu z ČOV v  cihlářském průmyslu. In Recyklace odpadů IV. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2000. s. Neuveden ( s.)
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Keramické obklady a dlažby. první vydání. první vydání. Hradec Králové: VEGA s.r.o., 2000. 187 s. ISBN: 80-900860-5- 5.
  Detail

  SOKOLÁŘ, R. Využití stavební sutě v  cihlářském průmyslu. In Construmat 2000. Nitra: SPU Nitra, 2000. s. Neuveden ( s.)ISBN: 80-7137-739- 2.
  Detail

 • 1999

  SOKOLÁŘ, R. Využití metody akustické emise při sledování vlivu různých druhů ostřiv na průběh chlazení cihlářského střepu po jeho výpalu. In Construmat 99. 1. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1999. s. 195-201. ISBN: 80-7078- 64.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.