doc. Ing.

Radomír Sokolář

Ph.D.

FAST, THD – docent

+420 54114 7510
radomir.sokolar@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

doc. Ing. Radomír Sokolář, Ph.D.

Tvůrčí aktivity

 • SOKOLÁŘ, R.: Pálená střešní krytina; Pálená střešní krytina. D235. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: mrazuvzdorná obkladačka; Mrazuvzdorná keramická pórovinová obkládačka skupiny B III. D235. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: Lehčený šamot; Lehčený šamot - tvarový žárovzdorný tepelně izolační materiál. D235. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: Keramický interiérový obklad; Keramické interiérová obkládačka skupiny BIII vyrobená rychlovýpalem. D235. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: taška; Pálená střešní taška - nová receptura. D235. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, počet stažení: 1
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: taška; Ražená střešní taška s využitím druhotné suroviny. cihelna Šlapanice. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, počet stažení: 1
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: obkládačka; Glazovaná keramická interiérová obkládačka na bázi kalu z praní kameniva. Veveří 95, brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • SOKOLÁŘ, R.: cihla; Lícová cihla klinker na bázi kalu z praní křemnného písku. Veveří 95, Brno. (funkční vzorek)
  Detail

 • ZACH, J.; SOKOLÁŘ, R.: Lehký střep; Lehčený cihelný střep pomocí alternativních lehčiv. VUT v Brně, Fakulta stavební. URL: http://www.fce.vutbr.cz/thd. (funkční vzorek)
  http://www.fce.vutbr.cz/thd, počet stažení: 1
  Detail

 • CIKRLE, P.; SOKOLÁŘ, R.; TOPOLÁŘ, L.; PAZDERA, L.; ANTON, O.: Metodika pro nedestr. diagnostiku zdících prvků; Komplexní metodika pro nedestruktivní a šetrnou semidestruktivní diagnostiku fyzikálně-mechanických vlastností historických pálených zdících prvků. Brno. URL: https://historickecihly.cz/projekt/metodika. (metodika certifikovaná uplatněná)
  https://historickecihly.cz/projekt/metodika, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.