Mgr.

Petra Langerová

FEKT, UJAZ – asistent

+420 54114 6075
langera@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Mgr. Petra Langerová

Publikace

 • 2020

  Pilotáž českého překladu dotazníku stylů učení se cizímu jazyku. Výzkum v didaktice cizích jazyků III. 1. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020. s. 29-44. ISBN: 978-80-210-9821-3.
  Detail

 • 2019

  LANGEROVÁ, P. Understanding language learning acquisition based on research in language learning styles. 12th International Conference Innovation in Language Learning. Conference proceedings. Innovation in Language Learning. 12th Edition. 1. Itálie: Filodiritto Editore, 2019. s. 256-260. ISBN: 978-88-85813-80-9. ISSN: 2384-9509.
  Detail | WWW

  LANGEROVÁ, P. Přehledová kapitola výzkumů stylů učení se cizímu jazyku. Výzkum v didaktice cizích jazyků. II. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 75-92. ISBN: 978-80-210-9546-5.
  Detail

 • 2015

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Dictionary of mathematical terminology (Czech - English / English Czech) - Slovník matematické terminologie (Česko - anglický / anglicko - český). Edice - Slovník. Edice - Slovník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. 140 s. ISBN: 978-80-244-4743- 8.
  Detail

 • 2013

  LANGEROVÁ, P. Raising Students Motivation in General English Courses at the Faculty of Electrical Engineering and Communication. In English Studies, Department of Foreign Languages. B. Brno: Vutium, Brno, 2013. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-4837- 7.
  Detail

 • 2007

  LANGEROVÁ, P.; NOVÁK, M. Mathematical dictionary as a teaching material for computer- aided mathematical classes. In XXV International Colloquium on the Management of Educational Process (CD-ROM). Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-7231-228- 3.
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Ozvučený slovníček a fonetická cvičení. Brno: FEKT VUT, 2007. s. 1-62.
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Ozvučený slovníček a fonetická cvičení (internetová aplikace). Brno: FEKT VUT v Brně, 2007.
  WWW

  NOVÁK, M., LANGEROVÁ, P. Nový on- line matematický slovník. DIDZA 4. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 51 ( s.)ISBN: 978-80-8070-689- 0.
  Detail

  LANGEROVÁ, P.; NOVÁK, M. Mathematical dictionary as a teaching material for computer- aided mathematical classes. Brno: University of Defence, Faculty of Economics and Management, 2007. s. 42 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Nový on- line matematický slovník. In DIDZA 4. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 1 ( s.)ISBN: 978-80-8070-689- 0.
  Detail

 • 2006

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Elektronický anglicko-český / česko-anglický slovník matematické terminologie (internetová aplikace). 2006. s. 0 ( s.)
  WWW

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. English- Czech dictionary of mathematical terminology. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Česko- anglický slovník matematické terminologie. 1. Brno: FEKT VUT v Brně, 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  Novák, M. Tvorba korpusu anglicko- českého slovníku matematické terminologie. In Sborník 29. konference o matematice na VŠTEZ: Matematika v inženýrském vzdělávání. Mutěnice: UTB ve Zlíně, ČVUT v Praze, Komise JČMF pro matematiku na VŠTEZ, 2006. s. 146 ( s.)ISBN: 80-7318-450- 8.
  Detail

  NOVÁK, M., LANGEROVÁ, P. Raising efficiency in teaching mathematics in non-English speaking countries: an electronic bilingual dictionary of mathematical terminology. In Abstracts of the 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Istanbul: TMD (Turkish Mathematical Society), 2006. s. 269 ( s.)
  Detail

  NOVÁK, M.; LANGEROVÁ, P. Raising efficiency in teaching mathematics in non-English speaking countries: an electronic bilingual dictionary of mathematical terminology. In Proceedings of 3rd International Conference on the Teaching of Mathematics at the Undergraduate Level. Istanbul: TMD (Turkish Mathematical Society), 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 0471072709.
  Detail

  NOVÁK, M., LANGEROVÁ, P. MATLAB from the point of view of non-native speakers – students of technology. In XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
  Detail

  Novák, M., Langerová, P. MATLAB from the point of view of non-native speakers – students of technology. XXIV International Colloquium on the Acquisition Process Management. Brno: UNOB, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7231-139- 5.
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Mathematical terminology in English: its place at FEEC BUT and student' s knowledge. In 5. matematický workshop. Sborník, část A. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3289- 9.
  Detail

  LANGEROVÁ, P. Mathematical terminology in English: its place at FEEC BUT and student' s knowledge. 5. matematický workshop. Sborník, část A. Brno: FAST VUT, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3289- 9.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.