prof. RNDr.

Petr Vanýsek

CSc.

FEKT, UETE – profesor

+420 54114 6156, +420 54114 6121
vanysek@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. RNDr. Petr Vanýsek, CSc.

Publikace

 • 2024

  BAČA, P.; MAŠÁN, V.; VANÝSEK, P.; BURG, P.; BINAR, T.; SUCHÝ, P.; VAŇKOVÁ, L. Evaluation of the Thermal Energy Potential of Waste Products from Fruit Preparation and Processing Industry. Applied Sciences - Basel, 2024, roč. 14, č. 3, s. 1-14. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2023

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P.; MAULE, P. Chemical Delamination Applicable to a Low-Energy Recycling Process of Photovoltaic Modules. Processes, 2023, roč. 11, č. 11, s. 1-13. ISSN: 2227-9717.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VANÝSEK, P. Recyklace olova z olověných baterií. Dříve, dnes, doma a ve světě. 44. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2023. s. 122-126. ISBN: 978-80-02-03018-8.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P. Issues Concerning Manufacture and Recycling of Lead. ENERGIES, 2023, roč. 16, č. 11, s. 1-20. ISSN: 1996-1073.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2022

  VANÝSEK, P. (Invited) The Long Reach of Impedance Measurements - from Flow Cells and Dielectrics to Experimental Artifacts. In ECS Transactions. ECS Transactions. IOP Science, 2022. s. 157-164. ISBN: 9781607685395. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEACHING IN PHOTOVOLTAICS IWTPV'2: Proceedings. 10th INTERNATIONAL WORKSHOP ON TEACHING IN PHOTOVOLTAICS. Prague: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 94-97. ISBN: 978-80-01-07013-0.
  Detail | WWW

  GAVRANOVIĆ, S.; POSPÍŠIL, J.; ZMEŠKAL, O.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; ČÁSTKOVÁ, K.; CIHLÁŘ, J.; WEITER, M. Electrode Spacing as a Determinant of the Output Performance of Planar-Type Photodetectors Based on Methylammonium Lead Bromide Perovskite Single Crystals. ACS applied materials & interfaces, 2022, roč. 14, č. 17, s. 20159-20167. ISSN: 1944-8252.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Preface to the special issue on electrochemical energy storage discussed at the NZEE Conference 2020 in Czech Republic. Journal of Energy Storage. AMSTERDAM: ELSEVIER, 2022. s. 1 (1 s.). ISSN: 2352-152X.
  Detail

  VANÝSEK, P. G01-1108 (Invited) The Long Reach of Impedance Measurements: From Flow Cells and Dielectrics to Experimental Artifacts. 2022.
  Detail

  VANÝSEK, P. New and Old Types of Storage Batteries for Photovoltaics in Research and in College Curriculum. Proceedings of the 10th International Workshop on Teaching in Photovoltaics IWTPV’22. 1. Praha: Czech Technical University in Prague, 2022. s. 94-98. ISBN: 978-80-01-07014-7.
  Detail | WWW

 • 2021

  VANÝSEK, P. Visualizing Impedance Spectroscopy Response for Interpretation of Collected Data. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. ECS Transaction. Electrochemical Society, 2021. s. 109-118. ISBN: 978-80-214-5975-5. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  GAVRANOVIĆ, S.; POSPÍŠIL, J.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Perovskite Single Crystals for Energy Conversion of Solar Radiation. ECS Transaction, 2021, roč. 105, č. 1, s. 261-267. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Encountering Spurious Elements in Electrical Impedance Spectroscopy Data Fitting. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2021, roč. 168, č. 10, s. 1-12. ISSN: 1945-7111.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; KAZDA, T.; CHLADIL, L.; ČUDEK, P.; KAŠTYL, J.; JAŠŠO, K.; VANÝSEK, P.; BAČA, P. STRUKTURNÍ CHARAKTERIZACE MATERIÁLŮ PRO ELEKTRODY ELEKTROCHEMICKÝCH ZDROJŮ PROUDU. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2021. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Visualizing Impedance Spectroscopy Response for Interpretation of Collected Data. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 2021. s. 77-79. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  GAVRANOVIĆ, S.; POSPÍŠIL, J.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Perovskite Single Crystals for Energy Conversion of Solar Radiation. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. 2021. s. 148-151. ISBN: 978-80-214-5975-5.
  Detail

  VANÝSEK, P. DATA Z IMPEDANČNÍ SPEKTROSKOPIE A JEJICH ZNÁZORNĚNÍ A INTERPRETACE. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2021. s. 104-108. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail

  VANÝSEK, P. ANOMÁLIE PŘI VYHODNOCOVÁNÍ IMPEDANČNÍCH MĚŘENÍ (HLAVNĚ V ELEKTROCHEMII). Medzinárodná vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES ALER 2021. 2021. ISBN: 978-80-972992-7-9.
  Detail

  VANÝSEK, P.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J. In-Situ Atomic Force Microscopy Observations of the Effect of Addition of Graphite and Titanium Dioxide on Performance of the Negative Active Mass of a Lead-Acid Battery. Journal of Energy Storage, 2021, roč. 44, č. A, s. 1-12. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  STARÝ, J.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Electromigration and Flux Residues. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 22nd ABAF. ECS Transaction. Electrochemical Society, 2021. s. 401-409. ISBN: 978-80-214-5975-5. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. INTERPRETING IMPEDANCE SPECTROSCOPY: MORE IS SOMETIMES NOT BETTER. Brno: MUNI Press, 2021. s. 41-43.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P. EERA a současný rozvoj výzkumu a výroby baterií v Evropě. 42. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Vémyslice: Tribun EU s.r.o., 2021. s. 19-23. ISBN: 978-80-02-02936-6.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; KUNICKÝ, D.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; BAČA, P. In-situ XRD study of a Chromium doped LiNi0.5Mn1.5O4 cathode for Li-ion battery. Journal of Energy Storage, 2021, roč. 41, č. 9, s. 1-15. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  HRBÁČ, J.; PAVELKA, V.; CRASSOUS, J.; ŽÁDNÝ, J.; FEKETE, L.; POKORNÝ, J.; VANÝSEK, P.; STORCH, J.; VACEK, J. Redox and optically active carbohelicene layers prepared by potentiodynamic polymerization. ELECTROCHEMISTRY COMMUNICATIONS, 2020, roč. 113, č. 4, s. 1-5. ISSN: 1388-2481.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Historic and Suppressed Technologies for Energetics. Journal of Energy Storage, 2020, roč. 27, č. 2, s. 1-7. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Jak může elektrochemie přispět k udržení životního standardu na naší planetě. BOOK OF ABSTRACTS: AUTUMN ELECTROCHEMICAL MEETING. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2020. s. 6-8. ISBN: 978-80-8152-934-4.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; KUNICKÝ, D. Recent Progress in High-Voltage Cathode Materials for Lithium-ion Batteries. In ECS Transaction. ECS Transactions. 2020. s. 17-23. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  HOVANCOVÁ, J.; IVANA, Š.; VANÝSEK, P.; ORINAKOVÁ, R.; SHEPA, I.; KAŇUCHOVÁ, M.; KIRÁLY, N.; VOJTKO, M.; ČUDEK, P.; ORIŇAK, A. Ligand-to-metal charge transfer (LMCT) complex: New approach to non- enzymatic glucose sensors based on TiO2. J ELECTROANAL CHEM, 2020, roč. 878, č. 1 December, s. 1-8. ISSN: 1572-6657.
  Detail | WWW

  SHEPA, J.; IVANA, Š.; VANÝSEK, P.; ORINAKOVÁ, R. Nový prístup k vývoju glukózových senzorov. BOOK OF ABSTRACTS: AUTUMN ELECTROCHEMICAL MEETING. Košice: Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2020. s. 24-25. ISBN: 978-80-8152-934-4.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P. Výzvy a příležitosti pro výzkum elektrochemických úložišť energie z pohledu plánu evropské aliance pro energetický výzkum. 41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vémyslice: 2020. s. 45-49. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

  VANÝSEK, P. Nový pohled na impedanční spektroskopii: DRT - Distribuce relaxačních časů. 41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Brno: 2020. s. 123-128. ISBN: 978-80-02-02900-7.
  Detail

 • 2019

  VANÝSEK, P. Preface to the special issue on electrochemical energy storage discussed at the NZEE conference 2018 in Czech Republic. Amsterdam: ELSEVIER, 2019. s. 354-354.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. HISTORICKÁ PERSPEKTIVA NEDOVOLENÝCH, OPUŠTĚNÝCH A OPOUŠTĚNÝCH ENERGETICKÝCH TECHNIK A TECHNOLOGIÍ. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. s. 155-159. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  VANÝSEK, P.; CHLADIL, L. VIZE EERA V OBLASTI ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. s. 160-164. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  ČECH, O.; KLVAČ, O.; BENEŠOVÁ, P.; MÁCA, J.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. Synthesizing a LiFePO4/graphene composite with electrochemically prepared few-layer graphene. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 22, č. 4, s. 373-377. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  HOVANCOVÁ, J.; IVANA, Š.; VANÝSEK, P.; ORINAKOVÁ, R.; SHEPA, I.; VOJTKO, M.; ORIŇAK, A. Nanostructured Gold Microelectrodes for Non-Enzymatic Glucose Sensor. Electroanalysis, 2019, roč. 31, č. 1, s. 1-11. ISSN: 1521-4109.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; KAZDA, T.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. SMĚRY VÝVOJE ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE. In Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019. Liptovský Mikuláš: Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť, 2019. s. 115-121. ISBN: 978-80-89456-36-9.
  Detail

  VANĚK, J.; JANDOVÁ, K.; VANÝSEK, P. SEKUNDÁRNÍ VYUŽITÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VE ZDROJÍCH SUROVIN A ENERGIE. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. 1. 2019. s. 80-86. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. HISTORICKÁ PERSPEKTIVA NEDOVOLENÝCH, OPUŠTĚNÝCH A OPOUŠTĚNÝCH ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ. In 40. nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Brno: ČESKÁ ELEKTROTECHNICKÁ SPOLEČNOST, 2019. s. 109-112. ISBN: 978-80-02-02858-1.
  Detail

  LACINA, K.; KAZDA, T.; SYROVÝ, T.; TRNKOVÁ, L.; VANÝSEK, P.; SKLÁDAL, P. Asymmetric bipolar electrochemistry: Detailed empirical description and determination of output characteristics of a galvanic system with multiple short-circuited cells in one electrolyte. Electrochimica Acta, 2019, roč. 1, č. 207, s. 269-274. ISSN: 0013-4686.
  Detail

  VANÝSEK, P.; BAČA, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BOUŠKA, M. In-situ AFM observations of the effect of addition of glass fibers and lignosulfonates on performance of the negative active mass of a lead-acid storage battery. Journal of Energy Storage, 2019, roč. 22, č. 4, s. 1-28. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  BAČA, P.; KAZDA, T.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. ELEKTROCHEMICKÁ ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE – SOUČASNÝ STAV A VÝHLEDY. In 51. Seminář Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. Praha: Česká elektrotechnická společnost, z. s., ÚOS Mikrovlnná technika, 2019. s. 45-48. ISBN: 978-80-02-02879-6.
  Detail

  VANÝSEK, P.; BAČA, P. Otázky zpracování a recyklace olova. In ZBORNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE RESpect 2019. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 87-95. ISBN: 978-80-553-3308-3.
  Detail

 • 2018

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. IMPEDANČNÍ A OPTICKÁ SPEKTROSKOPIE. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 115-118. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; SMEJKAL, J.; VANÝSEK, P. Study of Zinc Deposited in the Presence of Organic Additives for Zinc-based Secondary Batteries. Journal of Energy Storage, 2018, roč. 21, č. 2, s. 295-300. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LACINA, K.; SOPOUŠEK, J.; SKLÁDAL, P.; VANÝSEK, P. Boosting of the output voltage of a galvanic cell. Electrochimica Acta, 2018, roč. 282, č. 1, s. 331-335. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  HAVEROVÁ, L.; ORINAKOVÁ, R.; ORIŇAK, A.; GOREJOVÁ, R.; BALÁŽ, M.; VANÝSEK, P.; KUPKOVÁ, M.; HRUBOVČÁKOVÁ, M.; MUDROŇ, P.; RADOŇÁK, J.; ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Z.; MOROVSKÁ TUROŇOVÁ, A. An In Vitro Corrosion Study of Open Cell Iron Structures with PEG Coating for Bone Replacement Applications. Metals, 2018, roč. 8, č. 7, s. 1-21. ISSN: 2075-4701.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  LACINA, K.; KUBESA, O.; HORÁČKOVÁ, V.; MORAVEC, Z.; KUTA, J.; VANÝSEK, P.; SKLÁDAL, P. Graphene Oxide from Improved Hummers’ Method: Is This Material Suitable for Reproducible Electrochemical (Bio)Sensing?. ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2018, roč. 7, č. 10, s. M166 (M171 s.)ISSN: 2162-8769.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; WEITER, M. Photoelectric Properties of Solar Cells Based on Perovskites. In Proceedings of the 9th International Workshop on Teaching in Photovoltaic. Praha: Czech Technical University in Prague, 2018. s. 12-14. ISBN: 978-80-01-06402-3.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VANÝSEK, P. Impedanční měření v elektrochemii – zajímavá úskalí. In Alternatívne zdroje energie - ALER 2018. Zborník príspevkov a vystúpení na 14. ročníku konferencie. Liptovský Mikuláš: SES – pobočka v Liptovskom Mikuláši, 2018. s. 160-166. ISBN: 978-80-89456-33-8.
  Detail

  VANÝSEK, P. Preface to the special issue on electrochemical energy storage discussed at the NZEE conference 2017 in Czech Republic. Journal of Energy Storage. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2018. s. 266-266. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; DVOŘÁK, T. Problematika fotoimpedančních měření solárních článků. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2018. s. 79-82. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  CHLADIL, L.; KUNICKÝ, D.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. In-situ X-ray study of carbon coated LiFePO4 for Li-ion Battery in Different State of Charge. In ECS Transaction. ECS Transactions. 19th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2018). Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2018. s. 1-7. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; VANÝSEK, P.; KLVAČ, O.; CHLADIL, L.; LIBICH, J. Rentgenová difrakční spektroskopie pro studium interkalace. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 135-138. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  ČECH, O.; KADLEC, J.; ŽITNÍK, P.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P. Fibrous Materials Prepared by Centrifugal Force Spinning. In ECS Transactions. ECS Transactions. 2018. s. 50-61. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; BENEŠOVÁ, P.; VANÝSEK, P. Pokrok v oblasti hliníko-iontových akumulátorů. In 39. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2018. s. 135-138. ISBN: 978-80-02-02786-7.
  Detail

  HYLSKÝ, J.; STRACHALA, D.; VYROUBAL, P.; ČUDEK, P.; VANĚK, J.; VANÝSEK, P. Effect of negative potential on the extent of PID degradation in photovoltaic power plant in a real operation mode. Microelectronics Reliability, 2018, č. 85, s. 12-18. ISSN: 0026-2714.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Availability of Suitable Raw Materials Determining the Prospect for Energy Storage Systems Based on Redox Flow Batteries. Acta Montanistica Slovaca, 2018, roč. 23, č. 1, s. 90-99. ISSN: 1335-1788.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2017

  VANÝSEK, P. Acheson, Silicon Carbide, and the Electric Arc. Electrochemical Society Interface, 2017, roč. 26, č. 1, s. 36-39. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 2: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. s. 1-56.
  Detail

  VANÝSEK, P. Weston, The Weston Cell, and the Volt. Electrochemical Society Interface, 2017, roč. 26, č. 3, s. 36-38. ISSN: 1064-8208.
  Detail

  VANÝSEK, P. 1917. Electrochemical Society Interface, 2017, roč. 26, č. 2, s. 3-3. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Use What You Need, but Need What You Use. Electrochemical Society Interface. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2017. s. 6-6. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. Interface at Twenty-Five: The Editors of Interface—The First Twenty- Five Years. Electrochemical Society Interface, 2017, roč. 25, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1064-8208.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Redox Flow Batteries as the Means for Energy Storage. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 13, č. N/ A, s. 435-441. ISSN: 2352-152X.
  Detail

  VANÝSEK, P. ARTEFAKTY V IMPEDANČNÍCH MĚŘENÍCH: PROČ NEVĚŘIT SLEPĚ PŘÍSTROJŮ. In 38. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2017. s. 123-126. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Palivové články. Electro, 2017, roč. 2017, č. 8-9, s. 54-59. ISSN: 1210-0889.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; BAČA, P. Preface to the special issue on electrochemical energy storage discussed at the NZEE conference 2016 in Czech Republic. Journal of Energy Storage. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2017. s. 363-363. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. XRD Characterization of Negative Electrode Mass of Lead Acid Batteries. In 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LEAD-ACID BATTERIES (LABAT'2017). 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 99-102. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. COMBINED EFFECT OF FIBROUS STRUCTURES AND OTHER ADDITIVES IN NAM. In 10th INTERNATIONAL CONFERENCEON LEAD-ACID BATTERIES. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 95-98. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; BAČA, P. IN-SITU X-RAY STUDY OF LEAD SULFATION IN SULFURIC ACID ENVIROMENT. In 1Oth International Conference on Lead-Acid Batteries. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 87-90. ISSN: 2367-4881.
  Detail

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; BAČA, P.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. POSSIBILITIES OF USING GLASS FIBER IN NEGATIVE ACTIVE MASS. In 1Oth International Conference on Lead-Acid Batteries. 9 th International conference on lead-acid batteries - LABAT 2014 PROCEEDINGS. Sofia, Bulgaria: Bulgarian Academy of Sciences, 2017. s. 103-106. ISSN: 2367-4881.
  Detail | WWW

  LACINA, K.; KUBESA, O.; VANÝSEK, P.; HORÁČKOVÁ, V.; MORAVEC, Z.; SKLÁDAL, P. Selective electrocatalysis of reduced graphene oxide towards hydrogen peroxide aiming oxidases-based biosensing: Caution while interpreting. Electrochimica Acta, 2017, roč. 223, č. 1, s. 1-7. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; ČÁSTKOVÁ, K.; CHLADIL, L.; DOHNAL, P.; ČUDEK, P.; LIBICH, J.; VANÝSEK, P. Synthesis and Characterization of Na2Ti6O13 and Na2Ti6O13/Na2Ti3O7 Sodium Titanates with Nanorod-like Structure as Negative Electrode Materials for Sodium-ion Batteries. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-8. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; ČUDEK, P.; BAČA, P.; VANÝSEK, P. In-situ Observations of Lead Sulfate Crystal Growth on the Surface of a Negative Electrode. In ECS transaction. ECS Transactions. 81. USA: Electrochemical Society Inc., 2017. s. 145-150. ISBN: 9781607688297. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ZIMÁKOVÁ, J.; KŘIVÍK, P.; VACULÍK, S.; BAČA, P. The Effect of Post-Treatment on the Composition of Formed Negative Electrode Mass in Lead Acid Batteries Studied by XRD. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 1, č. 1, s. 1-5. ISSN: 2352-152X.
  Detail | WWW

  KŘIVÍK, P.; VANÝSEK, P. Changes of temperature during pulse charging of lead acid battery cell in a flooded state. Journal of Energy Storage, 2017, roč. 2017, č. 14, s. 364-371. ISSN: 2352-152X.
  Detail

  CHLADIL, L.; MACHÁČ, M.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. In-situ pozorování růstu krystalů síranu olovnatého s využitím techniky XRD. In 38. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 1. Hustopeče: Česká elektrotechnická společnost, 2017. s. 23-26. ISBN: 978-80-02-02725-6.
  Detail

  BAČA, P.; VANÝSEK, P.; KŘIVÍK, P.; ČECH, O.; CHLADIL, L.; VACULÍK, S.; ZIMÁKOVÁ, J. Semiannual Report No. 1: INVESTIGATION OF THE MUTUAL INTERACTION OF CARBON AND OTHER ADDITIVES ON THE PERFORMANCE OF NEGATIVE LEAD ACCUMULATOR ELECTRODES DURING PSoC OPERATION. 2017. s. 1-42.
  Detail

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; STRACHALA, D. MĚŘENÍ FOTOELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ PEROVSKITOVÝCH SOLÁRNÍCH CLÁNKU. In Zborník medzinárodnej kenferencie RESpect 2017. 2017. s. 130-133. ISBN: 978-80-553-3147- 8.
  Detail | WWW

 • 2016

  VANÝSEK, P. Industry 4. 0. Pennington: The Electrochemical Society, 2016. s. 3-4.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Pulse Deposition of Zinc in Electrolytes with Reduced Zinc Oxide Solubility. In Transactions of the Electrochemical Society. ECS Transactions. 74. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. s. 137-146. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V. Using of Finite Elements Modeling Computer Simulation in Impedance Prediction and Data, Evaluation. ECS Meeting Abstracts. ISSN 2151- 20141. Pennignton: The Electrochemical Society, 2016.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. Průtokové redoxní baterie (Redox Flow Battery). Electro, 2016, roč. 2016, č. 6, s. 6-10. ISSN: 1210-0889.
  Detail

  VANÝSEK, P. Characterization of electrochemically significant materials at the Brno University of Technology. 2016.
  Detail

  VANÝSEK, P. The many opportunities in electrochemistry: From polarography to energy storage and generation. Kniha neexistuje. Toto byla přednáška. 2016.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P. What can we learn from Impedance Spectroscopy?. NEW TRENDS IN CHEMISTRY, Trends in chemistry, research and education at Faculty of Sciences of P.J. Šafárik University Košice. Košice, Slovensko: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. s. 9-9. ISBN: 978-80-8152-457- 8.
  Detail | WWW

  LACINA, K.; VANÝSEK, P.; BEDNÁŘ, P.; TRNKOVÁ, L.; SKLÁDAL, P. Redox-Pair-Defined Electrochemical Measurements: Biamperometric Setup for Elimination of Interferent Effects and for Sensing of Unstable Redox Systems. ChemElectroChem, 2016, roč. 3, č. 6, s. 877-882. ISSN: 2196-0216.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V. PRŮTOKOVÉ ČLÁNKY JAKO ÚLOŽIŠTĚ ENERGIE. In 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. Vyškov: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 90-93. ISBN: 978-80-02-02653- 2.
  Detail

  VANÝSEK, P. How to write successfully Grant Proposals. 2016.
  Detail

  CHLADIL, L.; KAZDA, T.; VANÝSEK, P.; ČECH, O.; LIBICH, J. Lithium Batteries Summer School: Book of Manuals for Laboratory Experiments. 1. 1. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. 51 s. ISBN: 978-80-214-5394- 4.
  Detail

  ČÁSTKOVÁ, K.; MATOUŠEK, A.; BARTONÍČKOVÁ, E.; CIHLÁŘ, J.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. Sintering of Ce, Sm, and Pr Oxide Nanorods. Journal of the American Ceramic Society, 2016, roč. 99, č. 4, s. 1155-1163. ISSN: 0002-7820.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Sdílení aktivit Vysokého učení technického v Brně v oblasti ukládání energie. In Elektrotechnologie 2016. Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 48-52. ISBN: 978-80-214-5352- 4.
  Detail

  ČECH, O.; ZIMÁKOVÁ, J.; VACULÍK, S.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; KŘIVÍK, P.; ČUDEK, P.; BAČA, P. Curing of Positive Electrode Mass for Lead Acid Battery studied by XRD. In ECS Transactions. ECS Transaction. Brno, Česká republika: Brno University of Technology, 2016. s. 131-136. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. XRD Study of Lead Sulfate Crystal Growth in Sulfuric Acid Solution. In Transactions of the Electrochemical Society. ECS Transactions. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. s. 147-155. ISSN: 1938-5862.
  Detail

  ČECH, O.; VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; ČÁSTKOVÁ, K. Mixed Sodium Titanate as an Anode for Sodium-Ion Battery. In ECS Transactions. ECS Transaction. Pennington, NJ, USA: The Electrochemical Society, 2016. s. 331-337. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  KAZDA, T.; VANÝSEK, P. The Chalkboard: Lithium Batteries as Electrochemical Sources of Energy. Electrochemical Society Interface, 2016, roč. 2016, č. 3, s. 47-49. ISSN: 1064-8208.
  Detail

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P; WITZANYOVÁ, N.; ŠTRIC, D. Zapojení Vysokéhu učení technického v Brně do Evropské aliance pro energetický výzkum. 37. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE. 2016. s. 48-52. ISBN: 978-80-02-02653-2.
  Detail

  VANÝSEK, P. The Fall of the Falling Mercury. Pennignton: ELECTROCHEMICAL SOC INC, 65 SOUTH MAIN STREET, PENNINGTON, NJ 08534 USA, 2016. s. 3-3.
  Detail | WWW

 • 2015

  CHLADIL, L.; NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and, Electrochemical Impedance Spectroscopy. In 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 99-101. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VANÝSEK, P. Co jsem se přiučil o impedanční spektroskopii. 2015.
  Detail

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; NOVÁK, V.; HAŇKA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Transactions, 2015, roč. 69, č. 41, s. 11-17. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid by Voltammetry and Electrochemical Impedance Spectroscopy. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. s. 13-20. ISBN: 978-80-214-5109-4. ISSN: 1938-5862.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; ČECH, O. Effect of Zinc Ions on the Second Voltage Plateau of Non-Sintered Ni(OH) 2 Electrodes. In ECS Transactions. ECS Transactions. Pennington: The Electrochemical Society, 2015. s. 53-57. ISSN: 1938- 5862.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; NOVÁK, V.; CHLADIL, L. Voltammetric and Impedance Investigation of Vanadium Oxidation States in Sulfuric Acid. ECS Meeting Abstracts. MA2015-01 May 24-28, 2015. 2015.
  Detail | WWW

  HOU, B.; BU, W.; LUO, G.; VANÝSEK, P.; SCHLOSSMAN, M. Ion Distributions at ElectrifiedWater-Organic Interfaces: PB-PMF Calculations and Impedance Spectroscopy Measurements. JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, 2015, roč. 162, č. 12, s. H890 (H897 s.)ISSN: 0013-4651.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  CHLADIL, L.; MÁCA, J.; ČECH, O.; VANÝSEK, P. Precipitation of a Supersaturated Zincate Solution in Electrolytes with Reduced, Zinc Solubility. In Advanced Batteries Accumulators and Fuel Cells – 16th ABAF. Brno: Brno University of Technology, 2015. s. 134-136. ISBN: 978-80-214-5109- 4.
  Detail

  VANÝSEK, P.; VYROUBAL, P.; HAŇKA, J.; NOVÁK, V.; MAXA, J. Finite Elements Approach to Predicting Impedance Response of Geometrically Convoluted Samples. ECS Meeting Abstracts, 228th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.; MÁCA, J.; ČECH, O. Effect of Additives Reducing Solubility of ZnO on the Decomposition Kinetics of a Supersaturated Zincate Solution. ECS Meeting Abstracts, 227th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  ČECH, O.; CHLADIL, L.; KAZDA, T.; KAŠPÁREK, V.; ČUDEK, P.; VANÝSEK, P. Monoclinic TiO2 As Active Anode Material for Li- Ion Batteries. ECS Meeting Abstracts, 227th ECS Meeting. Pennington, NJ USA: The Electrochemical Society, 2015. ISSN: 2151- 2043.
  Detail | WWW

  CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P.; VANÝSEK, P. Porovnání metod a systémů uchovávání energie z hlediska dostupnosti materiálů a schůdnosti realizace. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. Česká elektrochemická společnost, 2015. s. 144-147. ISBN: 978-80-02-02593- 1.
  Detail

  VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.; DVOŘÁK, P. Velké srovnání metod a systémů uchovávání energie. Dostupně a schůdně. HW server s.r. o, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 1-8. ISSN: 1803-6392.
  Detail | WWW

 • 2014

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P. Dynamic Collection of Electrochemical Impedance Data During a Voltammetric Sweep. Book of Abstracts - CEITEC Annual Conference “Frontiers in Material and Life Sciences”. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 239-239. ISBN: 978-80-210-7159- 9.
  Detail

  Hao Yu, Irena Yzeiri, Binyang Hou, Chiu-Hao Chen, Wei Bu, Petr Vanysek, Yu-Sheng Chen, Binhua Lin, Petr Král, Mark L. Schlossman. Electric Field Effect on Phospholipid Monolayers at an Aqueous−Organic Liquid−Liquid Interface. JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, 2014, roč. 119, č. 29, s. 9319-9334. ISSN: 1089-5647.
  Detail | WWW

  VANÝSEK, P.; TAVASSOL, H.; PILSON, K. Electrochemistry in the Electrochemical Cells: There is More than Just the Working Electrode. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transaction. Pennington, NJ: The Electrochemical Society, 2014. s. 145-155. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

  NOVÁK, V.; VANÝSEK, P.; CIHLÁŘ, J. New Electrochemistry for New Materials at CEITEC. In 15th International Conference on Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells (ABAF 2014). ECS Transaction. 63. Pennington, NJ: The Electrochemical Society, 2014. s. 307-313. ISBN: 978-1-62332-230-4. ISSN: 1938-6737.
  Detail | WWW

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.