Detail publikace

Výzvy a příležitosti pro výzkum elektrochemických úložišť energie z pohledu plánu evropské aliance pro energetický výzkum

CHLADIL, L. VANÝSEK, P.

Originální název

Výzvy a příležitosti pro výzkum elektrochemických úložišť energie z pohledu plánu evropské aliance pro energetický výzkum

Anglický název

Challenges and opportunities for electrochemical energy storage research from the perspective of the European Energy Research Alliance Plan

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje záměry, cíle a základní činnosti Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) a její možný význam v oblasti energetického výzkumu a vývoje. Zaměřujeme se také na vliv Evropské aliance baterií na rostoucí konkurenční prostředí v oblasti masové produkce Li-ion baterií v rámci EU, které je postupně zaplňováno jak různými projekty, tak start-upy financovanými ze zahraničí či investory z EU. I přes zahájení výraznějšího posunu ve financování výzkumu a vývoje v oblasti lithium-iontových baterií směrem k soukromým výrobcům baterií, stanovuje EERA výzkumné priority pro nadcházející období, které by měly být předmětem národních a nadnárodních projektových výzev a jsou shrnuty v závěrečná část článku.

Anglický abstrakt

The article describes the aims, goals and the basic activities of the European Energy Research Alliance (EERA) and its possible importance in the field of energy research and development. We are also reporting the influence of the European Battery Alliance on the growing competitive environment in the field of mass production of Li-ion batteries within the EU, which is gradually being filled with both projects and start-ups financed from abroad and EU investors. Despite the start of a more significant shift in research and development in the field of Li-ion batteries towards these private battery manufacturers, EERA sets research priorities for the coming period, which should be the subject of national and transnational project calls and are summarized in the final part of the article.

Klíčová slova

skladování energie, elektrochemie, výzkumné aliance, vládní směrnice, výzkumné priority

Klíčová slova v angličtině

Energy storage, Electrochemistry, Research alliance, Government guidelines,Research priorities

Autoři

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.

Vydáno

6. 8. 2020

Místo

Vémyslice

ISBN

978-80-02-02900-7

Kniha

41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE

Číslo edice

1

Strany od

45

Strany do

49

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT165992,
  author="Ladislav {Chladil} and Petr {Vanýsek}",
  title="Výzvy a příležitosti pro výzkum elektrochemických úložišť energie z pohledu plánu evropské aliance pro energetický výzkum",
  booktitle="41. NEKONVENČNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE",
  year="2020",
  number="1",
  pages="45--49",
  address="Vémyslice",
  isbn="978-80-02-02900-7"
}