Detail publikace

VIZE EERA V OBLASTI ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE

VANÝSEK, P. CHLADIL, L.

Originální název

VIZE EERA V OBLASTI ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE

Anglický název

Expected role of EERA in Electrochemical Energy Storage

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje záměry, cíle a základní činnosti Evropské aliance pro energetický výzkum (EERA) a její možný význam v oblasti energetického výzkumu a vývoje. Tato stať popisuje složení a organizaci EERA, nastiňuje její hlavní oblasti výzkumu a podrobněji informuje o struktuře společného programu ukládání energie. Zatímco společný program Úložiště energie má šest podkategorií, zaměřujeme se především na cíle týkající se skladování elektrochemické energie.

Anglický abstrakt

The article describes the aims, goals and the basic activities of the European Energy Research Alliance (EERA) and its possible importance in the field of energy research and development. This account describes the composition and organization of EERA, outlines its main research fields and informs in a more detail about the structure of the Joint Programme Energy Storage. While the Joint Program Energy Storage has six subcategories, here we focus mostly on the goals dealing with electrochemical energy storage.

Klíčová slova

úložiště energie; elektrochemie; výzkumé společenství; vládní pokyny; tvorba řízení

Klíčová slova v angličtině

energy storage; electrochemistry; research alliance; government guidelines; policy forming

Autoři

VANÝSEK, P.; CHLADIL, L.

Vydáno

4. 12. 2019

Nakladatel

Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť

Místo

Liptovský Mikuláš

ISBN

978-80-89456-36-9

Kniha

Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019

Strany od

160

Strany do

164

Strany počet

5

BibTex

@inproceedings{BUT159166,
  author="Petr {Vanýsek} and Ladislav {Chladil}",
  title="VIZE EERA V OBLASTI ELEKTROCHEMICKÝCH ÚLOŽIŠŤ ENERGIE  
",
  booktitle="Zborník ALER Medzinárodnej vedecko-odborná konferencia ALTERNATÍVNE ZDROJE ENERGIE (ALTERNATIVE ENERGY RESOURCES) 2019",
  year="2019",
  pages="160--164",
  publisher="Inštitút Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši a Slovenská elektrotechnická spoločnosť",
  address="Liptovský Mikuláš",
  isbn="978-80-89456-36-9"
}