Detail publikace

EERA a současný rozvoj výzkumu a výroby baterií v Evropě

CHLADIL, L. VANÝSEK, P.

Originální název

EERA a současný rozvoj výzkumu a výroby baterií v Evropě

Anglický název

EERA and the current development of battery research and production in Europe

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Článek popisuje evropské prostředí baterií, ve kterém se mohou setkávat soukromý i veřejný sektor zaměřený na výzkum a výrobu baterií. Toto prostředí je vytvořeno řadou aliancí, asociací a iniciativ, které spojují bateriovou komunitu dohromady a zajišťují dohled nad výzkumnými aktivitami v kontextu environmentálních cílů stanovených pro roky 2030 a 2050 a také posílily spolupráci a urychlily přenositelnost klíčového materiálu. a technologické průlomy směrem ke konečnému tržnímu produktu. Brzy také představíme Evropskou alianci pro energetický výzkum (EERA) a její význam v oblasti energetického výzkumu a vývoje. Hlásíme také vliv EBA na rostoucí konkurenční prostředí v oblasti masové výroby Li-ion baterií v rámci EU, která se postupně plní jak projekty, tak start-upy financovanými ze zahraničí a investory z EU.

Anglický abstrakt

The article describes the European battery environment in which both private and public sector-oriented on battery research and production can meet together. This environment is created by a number of alliances, associations, and initiatives that join the battery community together and provide the surveillance of the research activities in the context of environmental targets set for 2030 and 2050 and also strengthened collaboration and accelerate the transferability of key material and technological breakthroughs towards the final market product. We also shortly introduce the European Energy Research Alliance (EERA) and its importance in the field of energy research and development. We are also reporting the influence of EBA on the growing competitive environment in the field of mass production of Li-ion batteries within the EU, which is gradually being filled with both projects and start-ups financed from abroad and EU investors.

Klíčová slova

Skladování energie, elektrochemie, výzkumná aliance, vládní směrnice, tvorba politik

Klíčová slova v angličtině

Energy Storage, Electrochemistry, Research Alliance, Government Guidelines, Policy Forming

Autoři

CHLADIL, L.; VANÝSEK, P.

Vydáno

23. 6. 2021

Nakladatel

Tribun EU s.r.o.

Místo

Vémyslice

ISBN

978-80-02-02936-6

Kniha

42. Nekonvenční zdroje elektrické energie

Strany od

19

Strany do

23

Strany počet

5

URL

BibTex

@inproceedings{BUT172180,
  author="Ladislav {Chladil} and Petr {Vanýsek}",
  title="EERA a současný rozvoj výzkumu a výroby baterií v Evropě",
  booktitle="42. Nekonvenční zdroje elektrické energie",
  year="2021",
  pages="19--23",
  publisher="Tribun EU s.r.o.",
  address="Vémyslice",
  isbn="978-80-02-02936-6",
  url="http://www.nzee.cz/index.html"
}