Ing.

Petr Šimůnek

Ph.D.

FAST, BZK – odborný asistent

+420 54114 7859
simunek.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.

Publikace

 • 2021

  ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování konstrukčních systému při tornádu. Sborník konference STATIKA STAVEB. Praha: Informační centrum ČKAIT, s. r. o., Sokolská 15, Praha 2, 2021. s. 22-27.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNKOVÁ, H.; LEDNICKÝ, T.; WHITEHEAD, A.; KALINA, L.; ŠIMŮNEK, P.; HUBÁLEK, J. Tantalum-based nanotube arrays via porous-alumina-assisted electrodeposition from ionic liquid: Formation and electrical characterization. Applied Surface Science, 2021, roč. 548, č. 149264, s. 149264-149274. ISSN: 0169-4332.
  Detail | WWW

  ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování vybraných konstrukčních systémů budov při tornádu. TZB-info, 2021, roč. 21, č. 51, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  TERZIJSKI, I.; KOCÁB, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; STRNAD, J.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Development of Variants of High-Performance Self-Compacting Concrete with Improved Resistance to the Attack of Sulfates. Applied Sciences - Basel, 2021, roč. 11, č. 13, s. 1-22. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2020

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. In MATEC Web of Conferences,4th International Scientific Conference Structural and Physical Aspects of Construction Engineering (SPACE 2019). MATEC Web of Conferences. France: EDP Sciences, 2020. s. 1-7. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; JENEŠ, R. Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech. In Sborník recenzovaných přednášek 28. mezinárodního sympozia SANACE 2019. Brno: SSBK, VUT FAST, 2019. s. 85-94. ISBN: 978-80-214-5749-2.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. In Sborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 620-627. ISBN: 978-80-214-5708-9.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠVAŘÍČKOVÁ, I.; PROKEŠ, J.; LANÍKOVÁ, I.; ŽÍTT, P.; MIRANDA MENDES, J. Influence of an Acidic Environment on a Glass Fibre Reinforced Polymer Grid. SPACE 2019. first. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 27-27. ISBN: 978-80-553-3413-4.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; JENEŠ, R. Vybrané vady a poruchy zjištěné při projektování zásahů do panelových domů a při průzkumech. TZB-info, 2019, roč. 2019, č. 11, s. 1-10. ISSN: 1801-4399.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; VENCLOVSKÝ, J.; JUNEK, L. Numerické zpracování výsledků expertních analýz pomocí matice rizik. Soudní inženýrství, 2019, roč. 30, č. 3, s. 46-50. ISSN: 1211-443X.
  Detail | WWW

 • 2017

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Stropní konstrukce s keramickými vložkami - havárie, průzkum a sanace. In Zborník úríspevkov z 10. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratislava: IRIS, 2017. s. 27-32. ISBN: 978-80-8200-014-9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠULÁK, P. The Strengthening of Reinforced Concrete Structures. In Static and Dynamic Analysis of Reinforced Concrete Structures. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. s. 238-248. ISBN: 978-3-0357-1114-1. ISSN: 1013-9826.
  Detail | WWW

 • 2015

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Probability- Based Design and Life Cycle Assessment of a Spun Concrete Pole. In Proceedings of the 2015 International Conference on Structural, Mechanical and Material Engineering. Advances in Engineering Research. Paris, France: Atlantis Press, 2015. s. 76-81. ISBN: 978-94-6252-144- 5. ISSN: 2352-5401.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠULÁK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KOSTIHA, V.; ČAIROVIĆ, D. Zesílení železobetonové desky pomocí výztuže FRP. In Sborník príspevkov z 9. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Brno: Tribun EU, 2015. s. 131-136. ISBN: 978-80-263-0882- 9.
  Detail

 • 2014

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING, 2014, roč. 14, č. 4, s. 495-511. ISSN: 1369-4332.
  Detail | WWW

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Reliability Based Structural Optimization For Concrete Structures Including Environmental Aspects. In The Fourth International fib Congress 2014, Mumbai. Improving Performance of Concrete Structures. Mumbai: IMC- fib, 2014. s. 918-929. ISBN: 978-81-7371-919- 6.
  Detail

 • 2013

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of Concrete Structures Design with Environmental Aspects Inclusion. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. s. 643-650. ISBN: 978-4-86384-041- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Alternatívny návrh realizácie sanácie železobetonového skeletu. Stavebné materiály, 2013, roč. IX. (2013), č. 2, s. 16-19. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. RC frame structure strengthening by reason of insufficient concrete strength. In Structural Studies, Repairs and Maintenance of Heritage Architecture XIII. WIT Transactions on the Built Environment. Southampton: Wit Press, 2013. s. 135-146. ISBN: 978-1-84564-730- 8. ISSN: 1743- 3509.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Strengthening of an RC Frame Structure – Design Alternatives and Final Solution. In Proceedings of IX International Congress on Pathology and Repair of Structures - Cinpar 2013. 1. Joao Pessoa, Brazil: IFPB, GMAT, 2013. s. 1-14. ISBN: 978-85-63406-30-9.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIMIZED DESIGN OF CONCRETE STRUCTURES WITH REGARD TO ENVIRONMENTAL ASPECTS. In CESB 2013 - CENTRAL EUROPE TOWARDS SUSTAINABLE BUILDING 2013. 1. Praha: Grada Publication, 2013. s. 473-476. ISBN: 978-80-247-5018- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Deterministic And Probabilistic Design Of Concrete Structures - Environmental Aspects. In First International Conference on Concrete Sustainability, ICCS13. Tokyo: Japan Concrete Institute, 2013. s. 637-642. ISBN: 978-4-86384-041- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Strengthening of an RC Frame Structure with Insufficient Concrete Strength. In Advances in Cement and Concrete Technology in Africa. Berlin: BAM Federal Institute for Materials Research and Testing, 2013. s. 1-8. ISBN: 978-3-9815360-3- 4.
  Detail

 • 2012

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probability based optimized design of concrete structures. In Life- Cycle and Sustainability of Civil Infrastructure System. London: Taylor & Francis Group, London, 2012. s. 2345-2350. ISBN: 978-0-415-62126- 7.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Zesílení betonové konstrukce - analýza, varianty návrhu a realizace. Beton TKS, 2012, roč. 2012, č. 3, s. 20-24. ISSN: 1213- 3116.
  Detail

  GIRGLE, F.; HORÁK, D.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Kotvení předpjaté FRP výtuže pro betonové konstrukce. In ExFosS 2012 (Expert Forensis Science) XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství, sborník příspěvků. Brno: VUT v Brně, 2012. s. 159-264. ISBN: 978-80-214-4412- 6.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized design of concrete structures considering environmental aspects and life time assessment. In 18th International Conference of Soft Computing, MENDEL 2012 (id 20379). Mendel Journal series. 2012. Brno: VUT, 2012. s. 138-143. ISBN: 978-80-214-4540- 6. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Comparison of Deterministic and Probabilistic Design (environmental aspects). In Numerical Modeling Strategies for Sustainable Concrete Structures. Aix-en-Provence, France: AFGC, 2012. s. 1-8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Environmental aspects of optimized design of concrete structures. In Concrete in the Low Carbon Era. 1. Dundee, UK: University of Dundee – Concrete Technology Unit, 2012. s. 122-133. ISBN: 978-0-9573263-0- 9.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. s. 1-14. ISBN: 0-947644-71- 7.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F.; HORÁK, D. Problémy s optimalizací sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. Soudní inženýrství, 2012, roč. 2012 (23), č. 3, s. 176-179. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu. Sanace betonových konstrukcí, 2012, roč. 2012, č. 1, s. 45-52. ISSN: 1211- 3700.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Sanace železobetonového skeletu budovy univerzity v Olomouci. In 19th Czech Concrete day 2012/ 19. Betonářské dny 2012. Proceedings / Sborník příspěvků. Praha: ČBS Servis, 2012. s. 273-278. ISBN: 978-80-87158-32- 6.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh a realizace sanace železobetonového skeletu. In Betonárské dni 2012, Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2012. s. 331-336. ISBN: 978-80-8076-104- 2.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Optimized Design of Concrete Structures Considering Environmental Aspects. In Proceedings of the First International Conference on Performance-based and Life-cycle Structural Engineering (PLSE 2012). 1. Hong Kong, China: The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong, China, 2012. s. 1793-1801. ISBN: 978-988-15439-3- 6.
  Detail

  ZLÁMAL, M.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Approaches to the design of masonry vaults strengthened by additionally inserted reinforcement. In Structural Faults and Repair - 2012. 1. Edinburgh, UK: Engineering Technics Press, 2012. s. 93-94. ISBN: 0-947644-59- 8.
  Detail | WWW

  ŠIMŮNEK, P.; ZLÁMAL, M.; LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P. OPTIONS FOR THE STRENGTHENING OF AN RC FRAME STRUCTURE WITH INSUFFICIENT CONCRETE STRENGTH. In Strucrural faults and repair 2012 - 14th International Conference and exhibition - CD Book. Edinburgh, UK: Engineering technic press, 2012. s. 1-8. ISBN: 0-947644-71- 7.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I. Problémy hurdiskových stropov. Stavebné materiály, 2012, roč. 8, č. 2, s. 12-14. ISSN: 1336- 7617.
  Detail

 • 2011

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D.; ZLÁMAL, M. Fully probabilistic design – the way for optimising of concrete structures. IBRACON Structures and Materials Journal, 2011, roč. 4, č. 2, s. 173-178. ISSN: 1983- 4195.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. Varianty sanace železobetonového skeletu budovy z 50. let. In Zborník prednášok zo 7. seminára Sanácia betónových konštrukcií. 1. Bratislava: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI, 2011. s. 111-116. ISBN: 978-80-8076-095- 3.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; DANĚK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ZLÁMAL, M. Experimentální ověření chování předpjatých sloupů z odstřeďovaného betonu. In Sborník recenzovaných příspěvků konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví. 1. Brno: VUT v Brně, 2011. s. 401-410. ISBN: 978-80-214-4338- 9.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; PLŠEK, J.; ŠIMŮNEK, P. Life Time Assesment and Deterministic Based Optimization of Concrete Structure Design. In Mendel 2011 -17th. International Conference of Soft Computing. Mendel Journal series. 1. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2011. s. 301-306. ISBN: 978-80-214-4302- 0. ISSN: 1803- 3814.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Probabilistic and Optimized Design of Concrete Structures. In fib Symposium Prague 2011 Concrete engineering for excellence and efficiency. Praha: CBS Servis, 2011. s. 1033-1036. ISBN: 978-80-87158-29- 6.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. In Sborník XX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství 2011. Brno: VUT Brno, 2011. s. 456-462. ISBN: 978-80-214-4238- 2.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Návrh stavebních konstrukcí s použitím simulačních metod. Informacní Bulletin Ceské Statistické spolecnosti, 2011, roč. 22, č. 2, s. 146-155. ISSN: 1210- 8022.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F. Problémy a současná situace hurdiskových stropů. Soudní inženýrství, 2011, roč. 22, č. 2- 3, s. 99-103. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. A probabilistic approach to the environmental evaluation of concrete structures. In Design of Concrete Structures and Bridges Using Eurocodes, Proccedings of Workshop. Bratislava: STU Bratislava, 2011. s. 29-36. ISBN: 978-80-8076-094- 6.
  Detail

 • 2010

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; HORÁK, D. Teoretické základy pro optimalizovaný návrh výztuže železobetonových rámových konstrukcí. Stavební obzor, 2010, roč. 19, č. 7, s. 193-196. ISSN: 1210- 4027.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 6, s. 305-310. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Úsporný návrh betonových konstrukcí pomocí plně pravděpodobnostního přístupu. Soudní inženýrství, 2010, roč. 21, č. 1, s. 48-55. ISSN: 1211- 443X.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; PLŠEK, J.; LANÍKOVÁ, I.; GIRGLE, F.; ŠIMŮNEK, P. Optimization of concrete structures design. In Mendel 2010 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT FSI Brno, 2010. s. 434-440. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Fully probabilistic design of concrete structures. In Mendel 2010, 16th International Conference on Soft Computing. Mendel Journal series. Brno: VUT v Brně, FSI, 2010. s. 426-433. ISBN: 978-80-214-4120- 0. ISSN: 1803-3814.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P. The Way for Optimising of Concrete Structures: Fully Probabilistic Design. In Design of Concrete Structures Using EN 1992-1- 1. Praha: CTU Prague, 2010. s. 291-298. ISBN: 978-80-01-04581- 7.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; GIRGLE, F. Moderní navrhování stavebních konstrukcí na bázi plně pravděpodobnostního přístupu. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 206-217. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; LANÍKOVÁ, I.; ŠIMŮNEK, P.; ŠVAŘÍČEK, L. Navrhování kompozitních konstrukcí pozemních staveb. In Sborník příspěvků XIX. mezinárodní vědecké konference soudního inženýrství. Brno: VUT v Brně, 2010. s. 197-205. ISBN: 978-80-214-4037- 1.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; KARPÍŠEK, Z.; POPELA, P.; GIRGLE, F. Srovnání návrhu betonových konstrukcí pravděpodobnostní metodou a metodou dílčích součinitelů spolehlivosti. In Betonárske dni 2010 Zborník prednášok. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 257-262. ISBN: 978-80-8076-089- 2.
  Detail

  LANÍKOVÁ, I.; ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P.; POPELA, P. Návrh betonových konstrukcí pravdpodobnostní metodou. In 17. Betonářské dny 2010, Sborník ke konferenci. Praha: ČBS, 2010. s. 79-84. ISBN: 978-80-87158-28- 9.
  Detail

 • 2009

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Havárie hurdiskových stropů. In Zborník príspevkov zo 6. seminára Sanácia betónových konštrukcií. Bratistava: Združenie pro sanáciu betónových konštrukcíí pri SZSI, 2009. s. 17-22. ISBN: 978-80-227-3215- 4.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poznatky z havárií stropních konstrukcí z desek Hurdis. In XII. Mezinárodná vědecká konference, Inženýrské konstrukce. Brno: CERM, 2009. s. 99-102. ISBN: 978-80-7204-629- 4.
  Detail

 • 2008

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Některé poznatky z havárií hurdiskových stropů. In 5. konference Zděné a smíšené konstrukce 2008. Praha: ČBS Srvis, s.r.o., 2008. s. 105-110. ISBN: 978-80-87158-10- 4.
  Detail

 • 2007

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi. In Brno: CERM, 2007. s. 449-454.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Poruchy hurdisek při experimentu a v praxi. In Sborník z Česko- Slovenské konference EXPERIMENT O7. 2007. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. s. 449-454. ISBN: 978-80-7204-543- 3.
  Detail

 • 2006

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P. Zvýšení únosnosti a zbytkové životnosti existujících nosných konstrukcí pozemního i dopravního stavitelství. In Technické listy 2005, Díl 1: Soubor úvodních technických listů. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03486- 0.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ZLÁMAL, M.; FOJTL, J.; HORÁK, D.; KRŮPA, P.; ŠVAŘÍČEK, L.; ŠIMŮNEK, P. Improvement of load bearing capacity and residual life- cycles of existing load bearing structures in structural and transport engineering. In Technical Sheets 2005 Volume 1: Initial Technical Sheets. CIDEAS. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. s. 133-134. ISBN: 80-01-03630- 8.
  Detail

 • 2005

  ŠIMŮNEK, P.; ŠTĚPÁNEK, P. Vady a poruchy stropních konstrukcí z desek Hurdis. In Sborník příspěvků 12. Betonářské dny 2005. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2005. s. 277-282. ISBN: 80-903502-2- 4.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P.; ŠIMŮNEK, P. Stropní konstrukce z hurdisek. Stavitel, 2005, roč. XIII, č. 7, s. 36-38. ISSN: 1210- 4825.
  Detail

 • 2004

  ŠIMŮNEK, P. Negativní vlivy na stropní konstrukce z desek hurdis. In VI konference se zahraničnou „Staticko – konštrukčné a stavebno- fyzikálne problémy stavebných konštrukcií“. Košice: 2004. s. 343 ( s.)ISBN: 80-232-0230- 8.
  Detail

  ŠTĚPÁNEK, P., HIRŠ, J., MARKOVÁ, L., VLČEK, M., KORYTÁROVÁ, J., HROMÁDKA, V., TICHÁ, A., VOJTĚCH, D., MOUDRÝ, I., KOZUBÍKOVÁ, I., KLÍMOVÁ, S., KLOUDA, J., TICHAVSKÁ, R., GEBAUER, G., ČUPR, K., BÁRTA, L., HORKÁ, H., TREUOVÁ, L., MUDRÁKOVÁ, A., MIKOLÁŠEK, M., ZMEK, B., ŠIMŮNEK, P. STAVEBNĚ TECHNICKÁ A ENERGETICKÁ ANALÝZA PANELOVÉHO BYTOVÉHO FONDU ANALÝZA PILOTNÍCH SOUBORŮ VYBRANÝCH PANELOVÝCH SOUSTAV V REGIONU ÚMČ BRNO SLATINA A MĚSTA SVITAVY. Brno: 2004.
  Detail

 • 2003

  ŠIMŮNEK, P. Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí. In 5. Odborná konference doktorského studia, díl 3. - Konstrukce a dopravní stavby. Brno: 2003. s. 57-62. ISBN: 80-7204-265- 3.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P., ŠTĚPÁNEK, P. The Hazardous Factors of HURDIS Ceiling Structures. In Proceedings of III. International Scientific Conference - Quality and Reliability in Building Industry. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2003. s. 511-516. ISBN: 80-7099-746- X.
  Detail

  ŠIMŮNEK, P., SALAJKA, V., HRADIL, P. Rizikové faktory hurdiskových stropních konstrukcí. In Sborník z konference " Mezinárodní konference zastřešení budov. Brno: Vysoké učení technické - Stavební fakulta, 2003. s. 217-222. ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

 • 2002

  ŠTĚPÁNEK, P., ŠIMŮNEK, P. Porovnání vlivů zatěžovacích stavů na stropní keramickou desku HURDIS II CSD. In Sborník 4. Celostátní odborná konference doktorského studia. Brno: na CD- ROM, 2002. s. 12 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.