Ing.

Petr Beneš

CSc.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7405
Petr.Benes@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Beneš, CSc.

Výuka

Konzultační hodiny

Garantované předměty

AH003Pozemní stavitelství 3
Česky, zimní, FAST, PST
BHA042Pozemní stavitelství 3 (APS)
Česky, zimní, FAST, PST
NHA063Požární bezpečnost při provozu objektu
Česky, letní, FAST, PST
BH011Požární bezpečnost staveb
Česky, zimní, FAST, PST
BHA009Požární bezpečnost staveb
Česky, zimní, FAST, PST
NHA068Požární bezpečnost staveb
Česky, zimní, FAST, PST
NHB048Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb
Česky, letní, FAST, PST
TH52Vybrané stati z požární bezpečnosti
Česky, zimní, FAST, PST
CH002Vybrané stati z požární bezpečnosti staveb
Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024

Vyučované předměty

BHB012Bakalářský seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
NHB043Diplomový seminář (S-PST)
Seminář, Česky, letní, FAST, PST
BHA042Pozemní stavitelství 3 (APS)
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
NHA068Požární bezpečnost staveb
Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BH011Požární bezpečnost staveb
Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BHA009Požární bezpečnost staveb
Cvičení, Přednáška, Česky, zimní, FAST, PST
BH009Projekt – Pozemní stavitelství
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHA010Projekt – Pozemní stavitelství (S)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
BHB014Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, letní, FAST, PST
NHB054Specializovaný projekt (S-PST)
Projekt, Česky, zimní, FAST, PST
NHB048Vybrané statě z požární bezpečnosti staveb
Cvičení, Přednáška, Česky, letní, FAST, PST

* Údaje platné pro aktuální akademický rok 2023/2024