Ing.

Petr Beneš

CSc.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7405
benes.p@fce.vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Beneš, CSc.

Fakulta stavební

Ústav pozemního stavitelství, odborný asistent

E-mailbenes.p@fce.vutbr.cz
Pracovní telefon+420 54114 7405
MístnostD/D319 (Veveří 512/95, Brno 602 00)

Akademický senát FAST, předseda akademického senátu

Komora akademických pracovníků AS FAST, člen

Kolegium děkana, člen

Vysoké učení technické v Brně

Akademičtí pracovníci pedagogické komise AS VUT, člen

Komora akademických pracovníků AS VUT, člen

Stavební komise VUT, člen

Akademičtí pracovníci ekonomické komise AS VUT, člen


Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.