Ing.

Petr Beneš

CSc.

FAST, PST – odborný asistent

+420 54114 7405
Petr.Benes@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Petr Beneš, CSc.

Publikace

 • 2023

  HOBZOVÁ, K.; PILINSZKI, M.; SKŘEK, D.; BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R. Flame spreading across the green roof. In The 15th International Scientific Conference of Civil and Environmental Engineering for the PhD. Students and Young Scientists – Young Scientist 2023 (YS23). MATEC Web of Conferences. Paris, France: EDP Sciences, 2023. s. 52-58. ISSN: 2261-236X.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2021

  BENEŠ, P.; SEDLÁKOVÁ, M.; RUSINOVÁ, M.; BENEŠOVÁ, R.; ŠVECOVÁ, T. Požární bezpečnost staveb. Požární bezpečnost staveb. Brno, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o. Brno, 2021. s. 3-239. ISBN: 978-80-7623-070-5.
  Detail

 • 2019

  DUFEK, Z.; POSPÍŠIL, J.; BENEŠ, P. Využití LNG v dopravě. Konference dopravní infrastruktura 2019. Praha: Agentura VIACO, 2019. s. 86-89.
  Detail

  DUFEK, Z.; BENEŠ, P.; POSPÍŠIL, J.; ŠKORPÍK, J.; ŽIVEC, V.; MARTINKA, M. Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2019, 2019. 88 s. ISBN: 978-80-7623-016-3.
  Detail

 • 2018

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Užití numerických modelů v dopravním systému pražského metra D. In Sborník příspěvků - JUNIORSTAV 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018. s. 1-10. ISBN: 978-80-86433-69-1.
  Detail

 • 2017

  OKŘINOVÁ, P.; APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Model evakuace tunelu metra I.D. In Sborník abstraktů při 19. odborné konference doktorského studia, Juniorstav 2017. JUNIORSTAV. Brno: 2017. s. 1-14. ISBN: 978-80-214-5473-6. ISSN: 1190-1535.
  Detail

  TOMANDL, V.; FELGR, P.; APELTAUER, T.; REMEŠ, J.; BENEŠ, P. Výstavba a rekonstrukce výpravních budov s ohledem na interoperabilitu a bezpečnost. Vědeckotechnický sborník Českých drah, 2017, roč. 2017, č. 44, s. 1-11. ISSN: 1214-9047.
  Detail | WWW

 • 2016

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Model evakuace osob ze železničního tunelu. Silnice a železnice, 2016, roč. 2016, č. 4, s. 20-23. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

  BENEŠ, P.; BENEŠOVÁ, R.; DUFEK, Z.; APELTAUER, T. Požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic. In Bezpečnost regionů. Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 33-40. ISBN: 978-80-86710-87- 7.
  Detail

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Modelování pěší dopravy a příklady z praxe. In Zklidnění dopravy ve městech a obcích. Brno: Brněnské komunikace, a.s., 2016. s. 1-8. ISBN: 978-80-260-9662- 7.
  Detail

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P. Demografické změny a jejich vliv na modely evakuace a pohybu osob. In Bezpečnost regionů. Brno: Vysoká škola Karla Engliše, a.s., 2016. s. 24-32. ISBN: 9788086710877.
  Detail

 • 2015

  APELTAUER, T.; BENEŠ, P.; OKŘINOVÁ, P. Vysoká hustota osob při hromadných akcích jako rizikový faktor. Silnice a železnice, 2015, roč. 2015, č. 5, s. 138-139. ISSN: 1801-822X.
  Detail | WWW

 • 2006

  VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V. Poruchy a rekonstrukce staveb - 3. vydání. Brno: ERA group . s.r.o., 2006. s. 59 ( s.)ISBN: 80-7366-073- 3.
  Detail

  VLČEK, M.; BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce. Modul 2.3. 2006.
  Detail

  VLČEK, M.; BENEŠ, P. Navrhování bezbariérových staveb. Modul 1. 6. Brno: FAST, 2006. s. 1-64.
  Detail

  DOHNAL, R.; BENEŠ, P. Globalizace a současná společnost. In Globalizácia a jej sociálno- ekonomické dosledky. Žilina: Žilinská univerzita, 2006. s. 43-46. ISBN: 80-8070-597- 6.
  Detail

 • 2003

  BENEŠ, P. Sanace a rekonstrukce staveb 2003. In Brno: VUT Brno, 2003. s. 93- 97 ( s.)ISBN: 80-2157261- 4.
  Detail

  BENEŠ, P. Budova a energia. In TU Košice. 2003. s. 67- 70 ( s.)ISBN: 80-2361752- 1.
  Detail

  BENEŠ, P. Mezinárodní konference ústavů a kateder pozemního stavitelství SR a ČR. In Ostrava: 2003. s. 41- 45 ( s.)ISBN: 80-248-0467- 0.
  Detail

  BENEŠ, P. Zatřešení budov Zkušenosti s výměnou plochého střešního pláště. In Brno: CERM Brno, 2003. s. 11- 13 ( s.)ISBN: 80-214-2328- 5.
  Detail

  BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce staveb. In Brno: ERA Brno, 2003. s. 159- 212 ( s.)ISBN: 80-86617-56- X.
  Detail

  VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V. Poruchy a rekonstrukce staveb. Brno: ERA group . s.r.o., 2003. s. 59 ( s.)ISBN: 80-86517-56- X.
  Detail

 • 2002

  BENEŠ, P. Drevené srubové stavby pro bydlení. In TU Košice. Košice: 2002. s. 87- 90 ( s.)ISBN: 80-214-2067- 7.
  Detail

  MAZAL, P.; BENEŠ, P. Acoustic Emission Laboratories at Brno University of Technology. In proc. of 25th European Conference on Acoustic Emission Testing. Praha: CNDT, 2002. s. 27 ( s.)ISBN: 80-214-2174- 6.
  Detail

 • 2001

  VLČEK, M.; MOUDRÝ, I.; NOVOTNÝ, M.; BENEŠ, P.; MACEKOVÁ, V. Poruchy a rekonstrukce staveb. 2001.
  Detail

  BENEŠ, P. Sanace dřevěných konstrukcí ve stavebních objektech. In 2001.
  Detail

  BENEŠ, P. Praktická příručka technických požadavků na výstavbu. In 2001.
  Detail

  BENEŠ, P. Poruchy a rekonstrukce staveb. 2001.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.