Ing.

Pavel Milčák

FSI, EÚ OEI – ost.pedag.prac.

+420 54114 2577
Pavel.Milcak@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Milčák

Projekty

 • 2023

  Optimalizace procesů a paliv pro nižší emise, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2019

  TK02020067, Energeticky nezávislý a soběstačný zdroj tepla z obnovitelných zdrojů pro obce a malé podniky, zahájení: 01.07.2019, ukončení: 31.05.2023
  Detail

 • 2018

  TK01020168, Výzkum a vývoj vodou chlazeného vibračního roštu, zahájení: 01.09.2018, ukončení: 31.08.2022
  Detail

  Centrum výzkumu nízkouhlíkových technologií, zahájení: 01.01.2018, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2017

  Test gasifikace pyrolýzního zbytku z agropelet ve fluidním zplyňovači s přídavkem páry, zahájení: 25.07.2017, ukončení: 20.10.2017
  Detail

 • 2016

  Vývoj a testování směšovací komory, zahájení: 16.09.2016, ukončení: 31.05.2017
  Detail