Ing.

Pavel Milčák

FSI, EÚ OEI – ost.pedag.prac.

+420 54114 2577
Pavel.Milcak@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Milčák

Publikace

 • 2021

  LACHMAN, J.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; MILČÁK, P.; ELBL, P. An overview of slagging and fouling indicators and their applicability to biomass fuels. FUEL PROCESSING TECHNOLOGY, 2021, roč. 217, č. 1, s. 106804-106804. ISSN: 0378-3820.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  VAVŘÍKOVÁ, P.; BALÁŠ, M.; ELBL, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; KRACÍK, P.; SITEK, T. Syngas Cleaning Using Wet Scrubber with Water and Organic Liquid. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2019. s. 881-887. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  ELBL, P.; BALÁŠ, M.; VAVŘÍKOVÁ, P.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Gaseous Emissions and Solid Particles from the Combustion of Biomass Pellets in 25kW Automatic Boiler. In 27th European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florenc, 2019. s. 742-748. ISBN: 978-88-89407-19-6. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P. Properties of Particles Emitted when Combusting Wood Chips and Agro-materials. In 38TH MEETING OF DEPARTMENTS OF FLUID MECHANICS AND THERMODYNAMICS. AIP Conference Proceedings. AIP Conference Proceedings, 2019. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1858-5. ISSN: 1551-7616.
  Detail | WWW

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; LISÁ, H.; VAVŘÍKOVÁ, P.; MILČÁK, P.; ELBL, P. Spalné teplo a složení biopaliv a bioodpadů. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 6-10.
  Detail

  LISÝ, M.; MILČÁK, P. Studie spalování energetického kompostu. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 57-64.
  Detail

 • 2018

  ELBL, P.; LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P. Gasification of Biodegradable Wastes. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. s. 8-8. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P. Design of Syngas Cleaning by Wet Scrubber. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRTUM STU, 2018. s. 35-35. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  LISÝ, M.; BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; JECHA, D.; POSPÍŠIL, J. Emissions of particulate matter from agropellets combustion. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. EUROPEAN BIOMASS CONFERENCE AND EXHIBITION PROCEEDINGS. ETA Florence, 2018. s. 610-615. ISSN: 2282-5819.
  Detail | WWW

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; VAVŘÍKOVÁ, P.; ELBL, P. The Gasification of the Mixture of Digestate and wood in an Atmospheric Fluidized Gasifier. TOP2018, 24th annual International Scientific Conference. M. Horvát. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2018. s. 21-21. ISBN: 978-80-227-4835-3.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. The Infuence of the Combustion of Digestate Fuels for Solid Pollutants Emissions. ERIN2018, 12th International Conference for Young Researchers and Ph.D. Students. Oliver Macho. Bratislava: Faculty of Mechanical Engineering, Slovak University of Technology, 2018. s. 46-46. ISBN: 978-80-8106-073-1.
  Detail

  MILČÁK, P.; LISÁ, H.; BALÁŠ, M. Termické zpracování biologicky rozložitelných odpadů a zbytků z fermentačních procesů. In VYKUROVANIE 2018, 26. medzinárodná vedecko-odborná konferencia na tému: Nové trendy v zásobovaní budov teplom. prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Mgr. Zuzana Švecová. Bratislava: SSTP Bratislava, 2018. s. 225-228. ISBN: 978-80-89878-20-8.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Assessment of four ways of gas purification by biomass gasification. In European Biomass Conference and Exhibition Proceedings. 2018. ETA-Florence Renewable Energies, 2018. s. 688-693. ISBN: 978-88-89407-18-9.
  Detail

  BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; POSPÍŠIL, J. Influence of steam temperature on biomass gasification process. Waste forum, 2018, č. 5, s. 372-378. ISSN: 1804-0195.
  Detail | WWW

  BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M. Porovnání paliv pro fluidní zplyňování. In Energie z biomasy XIX. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 5-13. ISBN: 978-80-214-5702-7.
  Detail

  PRAŽSKÝ, B.; MILČÁK, P. Výsledky měření pilotní jednotky a optimalizace konstrukce- výzkumná zpráva 2018V007. 2018. s. 1-17.
  Detail

 • 2017

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M.; POSPÍŠIL, J. The membrane separation at real conditions of a biogas station. In TOP 2017 – PROCEEDINGS OF ABSTRACTS. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave vo vydavateľstve SPEKTRUM STU, 2017. s. 42-42. ISBN: 978-80-227-4731-8.
  Detail

  MILČÁK, P.; BALÁŠ, M.; LISÝ, M. Příspěvek vyčištěného bioplynu ke snížení emisí CO2. In Ochrana ovzdušia - Air protection 2017. Bratislava: Kongres STUDIO, spol. s.r.o., 2017. s. 199-205. ISBN: 978-80-89565-30-6.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.