Ing.

Pavel Milčák

FSI, EÚ OEI – ost.pedag.prac.

+420 54114 2577
Pavel.Milcak@vutbr.cz

Odeslat VUT zprávu

Ing. Pavel Milčák

Tvůrčí aktivity

 • LISÝ, M.; MILČÁK, P.; BARTOŠ, M.; PRAŽSKÝ, B.: Filtr TZL; Sekundární odlučovač TZL. Laboratoř spalování, Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, 61669 Brno. (prototyp)
  Detail

 • PRAŽSKÝ, B.; LISÝ, M.; MILČÁK, P.; BARTOŠ, M.: EKOGEM S; Spalovací technologie EKOGEM S pro spalování nedřevní biomasy, energetických kompostů a fermentačních zbytků. Společnost GEMOS CZ, Čelákovice. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (prototyp)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • MILČÁK, P.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H.; ELBL, P.; KALIVODOVÁ, M.; LACHMAN, J.: vysokoteplotní vyvíječ; Vysokoteplotní generátor zplyňovacích medií. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno - laboratoř C3/213. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

 • BALÁŠ, M.; MILČÁK, P.; LISÝ, M.; LACHMAN, J.; KALIVODOVÁ, M.; ELBL, P.; LISÁ, H.: Reformingový filtr; Testovací jednotka parního reformingu. Laboratoře EU OEI C3. (funkční vzorek)
  Detail

 • MILČÁK, P.; HONZÍČEK, Š.; LISÝ, M.; KRACÍK, P.; BALÁŠ, M.; LISÁ, H.; ELBL, P.; KALIVODOVÁ, M.; LACHMAN, J.: směšovací smyčka; Výzkumná smyčka pro spalování směsi vodíku a zemního plynu. Fakulta strojního inženýrství, Technická 2896/2, Brno - laboratoř C3/213. URL: http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx. (funkční vzorek)
  http://www.oei.fme.vutbr.cz/vysledky-vyzkumu.aspx, počet stažení: 0
  Detail

Pokud je v údajích nesrovnalost, podívejte se do častých otázek k vizitkám.