Detail publikace

Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí

BRANDEJS, D. KLIKA, P.

Originální název

Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí

Anglický název

Evaluation of the impact of tourism on the market value of real estate in the valuation of real estate with a residential function

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

čeština

Originální abstrakt

Při zpracování znaleckého posudku, odhadu nebo ocenění jakékoliv nemovitosti by mělo být přihlédnuto nejen k typu nemovitosti a účelu ocenění, ale také ke všem faktorům, které více či méně jejich hodnotu ovlivňují, anebo mohou ovlivňovat, a to takovým způsobem, aby byl sebemenší vliv zakomponován ve výsledku ocenění. Jedním z těchto vlivů je i cestovní ruch, z hlediska množství turistů, kteří tuto lokalitu navštíví. Vliv turistiky na tržní hodnotu rekreačních objektů, nemovitostí určených k ubytování a dalším komerčním účelům, již byl částečně zmapován. Ovšem vliv turistiky na tržní hodnotu nemovitostí s rezidenční funkcí dosud zmapován nebyl a v současné době pro oceňování neexistují relevantní postupy, které by tento vliv dokázaly vyhodnotit a zohlednit. Následující text obsahuje vyhodnocení jednoho, dosud velmi málo prozkoumaného, nemateriálního faktoru, který může ovlivňovat hodnotu nemovitostí.

Anglický abstrakt

When preparing an expert opinion, estimate or valuation of any real estate, consideration should be given not only to the type of real estate and the purpose of the valuation, but also to all factors that more or less influence their value, or may influence it, in such a way that the smallest influence is incorporated as a result of the award. One of these influences is tourism, in terms of the number of tourists who visit this location. The impact of tourism on the market value of recreational facilities, real estate intended for accommodation and other commercial purposes has already been partially mapped. However, the impact of tourism on the market value of real estate with a residential function has not yet been mapped, and currently there are no relevant valuation procedures that would be able to evaluate and take this impact into account. The following text contains an evaluation of one, so far very little researched, intangible factor that can affect the value of real estate.

Klíčová slova

Cestovní ruch, tržní hodnota, rezidenční nemovitosti

Klíčová slova v angličtině

Tourism, market value, residential real estate

Autoři

BRANDEJS, D.; KLIKA, P.

Vydáno

11. 7. 2022

Nakladatel

TZB-info

Místo

Praha

ISSN

1801-4399

Periodikum

TZB-info

Ročník

1

Číslo

1

Stát

Česká republika

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

URL

BibTex

@article{BUT178487,
  author="David {Brandejs} and Pavel {Klika}",
  title="Vyhodnocení vlivu cestovního ruchu na tržní hodnotu nemovitých věcí při oceňování nemovitostí s rezidenční funkcí",
  journal="TZB-info",
  year="2022",
  volume="1",
  number="1",
  pages="1--5",
  issn="1801-4399",
  url="https://stavba.tzb-info.cz/24071-vyhodnoceni-vlivu-cestovniho-ruchu-na-trzni-hodnotu-nemovitych-veci-pri-ocenovani-nemovitosti-s-rezidencni-funkci"
}