Detail publikace

Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem

KLIKA, P. BRANDEJS, D. HLAVINKOVÁ, V. DOLEŽALOVÁ, M. VAŘECHOVÁ, M.

Originální název

Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem

Český název

Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou – tornádem

Typ

článek ve sborníku mimo WoS a Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla v červnu minulého roku Břeclavsko a Hodonínsko, bylo poškozeno nebo zcela zničeno více než tisíc domů, budov, hal a dalších staveb. Nemovité věci byli ve vlastnictví jak fyzických a právnických osob, stejně tak i ve vlastnictví měst, obcí a státních institucí. S finanční pomocí přišlo několik státních a nestátních, ziskových i neziskových organizací. Pro stanovení výše podpory, dotace či úvěru, bylo požadováno doložení odhadovaných nákladů na náhradu škod, Odhadované náklady byly stanovovány na základě několika metod, s ohledem na druh a typ nemovitosti, vlastnictví, a dle rozsahu poškození. Metody, které byly použité pro stanovení odhadovaných nákladů na náhradu škod, jsou popsány v následujícím textu.

Český abstrakt

V souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla v červnu minulého roku Břeclavsko a Hodonínsko, bylo poškozeno nebo zcela zničeno více než tisíc domů, budov, hal a dalších staveb. Nemovité věci byli ve vlastnictví jak fyzických a právnických osob, stejně tak i ve vlastnictví měst, obcí a státních institucí. S finanční pomocí přišlo několik státních a nestátních, ziskových i neziskových organizací. Pro stanovení výše podpory, dotace či úvěru, bylo požadováno doložení odhadovaných nákladů na náhradu škod, Odhadované náklady byly stanovovány na základě několika metod, s ohledem na druh a typ nemovitosti, vlastnictví, a dle rozsahu poškození. Metody, které byly použité pro stanovení odhadovaných nákladů na náhradu škod, jsou popsány v následujícím textu.

Klíčová slova

Živelní pohroma, tornádo, stavba, dotace, úvěr, metoda, ocenění, škoda

Vydáno

27.01.2022

Nakladatel

Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-6033-1

Kniha

ExFoS 2022, sborník příspěvků

Číslo vydání

první

Strany od

184

Strany do

196

Strany počet

13

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT176154,
 author="Pavel {Klika} and David {Brandejs} and Vítězslava {Hlavinková} and Monika {Doležalová} and Martina {Vařechová}",
 title="Metodiky oceňování staveb poškozených živelní pohromou –
tornádem",
 annote="V souvislosti s živelní pohromou, která zasáhla v červnu minulého roku Břeclavsko a 
Hodonínsko, bylo poškozeno nebo zcela zničeno více než tisíc domů, budov, hal a dalších 
staveb. Nemovité věci byli ve vlastnictví jak fyzických a právnických osob, stejně tak i ve 
vlastnictví měst, obcí a státních institucí. S finanční pomocí přišlo několik státních a nestátních, 
ziskových i neziskových organizací. Pro stanovení výše podpory, dotace či úvěru, bylo 
požadováno doložení odhadovaných nákladů na náhradu škod, Odhadované náklady byly 
stanovovány na základě několika metod, s ohledem na druh a typ nemovitosti, vlastnictví, a dle 
rozsahu poškození. Metody, které byly použité pro stanovení odhadovaných nákladů na 
náhradu škod, jsou popsány v následujícím textu.",
 address="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 booktitle="ExFoS 2022, sborník příspěvků",
 chapter="176154",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno",
 year="2022",
 month="january",
 pages="184--196",
 publisher="Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno"
}