prof. Ing.

Pavel Fiala

Ph.D.

FEKT, UTEE – vedoucí ústavu

+420 54114 6280
fialap@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Projekty

 • 2023

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2023, ukončení: 28.02.2026
  Detail

 • 2021

  Vývoj nových zkušeben zařízení pro měření průtoku vody a tepla , zahájení: 30.07.2021, ukončení: 31.05.2023
  Detail

  VI04000071, Systém pro vzorkování a detekci koronaviru a dalších původců respiračních onemocnění ze vzduchu, zahájení: 01.01.2021, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2020

  Expertní a softwarové služby pro komplexní analýzu napětí s proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení, zahájení: 20.10.2020, ukončení: 30.11.2020
  Detail

  Vývoj zařízení pro ohřev kapaliny, zahájení: 01.04.2020, ukončení: 30.09.2021
  Detail

  Podpora VaV činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.03.2020, ukončení: 28.02.2023
  Detail

  Výzkum atmosférické plazmové štěrbinové trysky s komplexním elektromagnetickým buzením a plazmovou chemií, zahájení: 01.01.2020, ukončení: 31.12.2022
  Detail

 • 2018

  Návrh a realizace měření elektromagnetických vlastností materiálů IV, zahájení: 16.11.2018, ukončení: 21.11.2018
  Detail

  Zábleskový zdroj pro výbojku XBO, zahájení: 09.11.2018, ukončení: 06.12.2018
  Detail

  Návrh a realizace měření elektromagnetických vlastností materiálů III, zahájení: 12.10.2018, ukončení: 19.10.2018
  Detail

  Návrh a realizace měření elektromagnetických vlastností materiálů II, zahájení: 05.10.2018, ukončení: 09.10.2018
  Detail

  Vývoj zařízení pro dálkový přenos dat a jejich zpracování v oblasti měření průtoků vody, tepla a dalších energií s využitím sítě LPWAN, zahájení: 01.10.2018, ukončení: 30.06.2020
  Detail

  Návrh a realizace měření elektromagnetických vlastností materiálů, zahájení: 10.09.2018, ukončení: 10.10.2018
  Detail

  Vývoj senzorů částečných výbojů v pásmu UHF, zahájení: 17.05.2018, ukončení: 12.11.2018
  Detail

  Měření rozptylových parametrů, zahájení: 01.05.2018, ukončení: 31.10.2018
  Detail

  Zpracování analýzy a posudku EMC vícečlánkové nízkopodlažní tramvaje 35T – Chemnitz, zahájení: 26.03.2018, ukončení: 14.12.2018
  Detail

  Měření a vyhodnocení magnetických vlastností vzorků materiálů, zahájení: 17.01.2018, ukončení: 13.02.2018
  Detail

 • 2017

  Výzkumné práce v oblasti měření částečných výbojů,směřujících k nalezení zpřesněné metody pro snímání a následné zpracování naměřených dat, zahájení: 09.10.2017, ukončení: 27.11.2017
  Detail

  Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat, zahájení: 12.05.2017, ukončení: 16.03.2018
  Detail

  Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat - fáze II, zahájení: 12.05.2017, ukončení: 16.03.2018
  Detail

  Vývoj fantomové struktury rezonátorů pro následné využití v solárním článku, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Vývoj fantomové struktury rezonátorů pro následné využití v solárním článku _SMAZAT, zahájení: 01.05.2017, ukončení: 30.04.2020
  Detail

  Analýza stavu asynchronních motorů na základě měření statorových veličin, zahájení: 10.04.2017, ukončení: 27.11.2017
  Detail

  GA17-00607S, Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury, zahájení: 01.01.2017, ukončení: 31.12.2019
  Detail

 • 2016

  Plazmová tryska s integrovaným RF generátorem, zahájení: 29.11.2016, ukončení: 13.12.2016
  Detail

  Metody zpracování naměřených dat z poruch na točivých strojích, zahájení: 10.11.2016, ukončení: 15.12.2016
  Detail

  Model indukčního průtokoměru Badger Meter, zahájení: 25.07.2016, ukončení: 09.12.2016
  Detail

  Koncepce a konstrukce lineárního pohonu (LINPO), zahájení: 08.06.2016, ukončení: 15.06.2016
  Detail

  Výzkum a aplikace nových metod analýzy signálů, se zaměřením na identifikaci a kvantifikace poruch elektrických motorů, zahájení: 11.03.2016, ukončení: 25.10.2016
  Detail

 • 2015

  Návrh numerického modelu a analýz „sheet metal senzor“, zahájení: 06.10.2015, ukončení: 15.12.2015
  Detail

  Výzkum a návrh metody zpracování signálů., zahájení: 24.09.2015, ukončení: 15.12.2015
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce v oblasti numerického modelování a analýzy, zahájení: 07.08.2015, ukončení: 30.09.2015
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce spojené s návrhem a realizací modelu indukčního průtokoměru Badger Meter., zahájení: 12.07.2015, ukončení: 31.12.2015
  Detail

  Vypracování odborného posudku, výpočtová studie k vlastnostem přípojnicového systému, zahájení: 22.06.2015, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Promoakce IMI Norgren, zahájení: 12.06.2015, ukončení: 12.06.2015
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce v oblasti numerického modelování a analýzy, zahájení: 28.04.2015, ukončení: 30.06.2015
  Detail

  Metody vyhodnocování nežádoucích jevů v uzavřených prostorách zařízení VVN, zahájení: 28.01.2015, ukončení: 10.12.2015
  Detail

 • 2014

  Posouzení funkčnosti komponentů vybraných přístrojů a zařízení, zahájení: 24.10.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

  Návrh modelu indukčního průtokoměru, provedení magnetických měření , zahájení: 12.06.2014, ukončení: 31.12.2014
  Detail

  Identifikace částečných výbojů v uzavřeném prostoru při eliminaci vnějších rušivých vlivů, zahájení: 10.06.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

  Výzkumné práce v oblasti nedestruktivní diagnostiky materiálu z dřevěných prvků ve stavebnictví, zahájení: 10.03.2014, ukončení: 15.12.2014
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce, spojené s návrhem numerického modelu pro analýzu magnetického a teplotního pole , zahájení: 30.01.2014, ukončení: 19.02.2014
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti doktorandů a mladých vědeckých pracovníků UTEE, zahájení: 01.01.2014, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2013

  Rizika použití elektromagnetických zbraní proti současným infomačním a komunikačním technologiím ve státní správě, zahájení: 11.10.2013, ukončení: 10.12.2013
  Detail

  Návrh a sestavení měřicího systému rušivých jevů - částečných výbojů, na základě vyhodnocení vysokofrekvenčních elektromagnetických signálů, zahájení: 23.09.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Vytvoření návrhu a inovací výrobků sortimentu aktuátorů , zahájení: 20.06.2013, ukončení: 31.03.2014
  Detail

  7H13014, Devices for Neurocontrol and Neurorehabilitation DeNeCoR , zahájení: 01.06.2013, ukončení: 31.05.2016
  Detail

  Návrh reflektoru infrazářiče novorozeneckého lůžka, zahájení: 30.05.2013, ukončení: 28.02.2014
  Detail

  Řešení problémů výzkumu v oblasti diagnostiky a měření jevů v energetických sítích a zařízeních, zahájení: 30.05.2013, ukončení: 31.10.2013
  Detail

  Výzkum měřící metody Pv na 2 MHz, zahájení: 09.05.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Realizace metamateriálu se záporným indexem lomu, zahájení: 28.02.2013, ukončení: 21.03.2014
  Detail

  Výzkumné a vývojové práce, spojené s návrhem a realizací modelu indukčního průtokoměru, zahájení: 26.02.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  Výzkum zaměřený na realizaci měřicích metod vhodných pro mobilní měřicí metodu realizovanou formou experimentálních vzorků, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2013
  Detail

  GA13-09086S, Výzkum umelých elektromagnetických materiálu a metamateriálu s užitými numerickými a zobrazovacími metodami, zahájení: 01.02.2013, ukončení: 31.12.2016
  Detail

 • 2012

  Numerický model, analýza rozložení složek EMG pole, II.etapa, zahájení: 23.12.2012, ukončení: 26.08.2013
  Detail

  Návrh akustického zařízení pro detekci dřevokazných škůdců ve stavebních konstrukcích, zahájení: 24.04.2012, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2011

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2011, ukončení: 31.12.2014
  Detail

 • 2010

  Napájení světelného zdroje s elementem LED, zahájení: 16.11.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum a experimentální návrh chladících prvků, zahájení: 18.10.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Výzkum speciálních spínacích zdrojů, zahájení: 01.05.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Indukční ohřev statorových svazků za účelem snížení měrných ztrát o 10%, zahájení: 12.03.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Montáž elektromotorů (BOZP), zahájení: 12.03.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

  Podpora výzkumné a vědecké činnosti UTEE, zahájení: 01.01.2010, ukončení: 31.12.2010
  Detail

 • 2009

  FR-TI1/368, Diagnostika velmi rychlých objektů pro testy bezpečnosti, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

  Řešení problémů výzkumu v oblasti diagnostiky a měření jevů v ener.sítích azařízeních, zahájení: 01.10.2009, ukončení: 18.12.2009
  Detail

  Návrh na metodu a zařízení pro měření elektrického potenciálu při definovaném průběhu mrznutí vzorku, zahájení: 01.09.2009, ukončení: 07.12.2009
  Detail

  Institut experimentálních technologií 2, zahájení: 01.06.2009, ukončení: 31.05.2012
  Detail

  FR-TI1/001, Výzkum a vývoj detekce výbojové aktivity ve výkonových olejových transformátorech, zahájení: 01.05.2009, ukončení: 23.04.2013
  Detail

  GA102/09/0314, Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance, zahájení: 01.01.2009, ukončení: 31.12.2012
  Detail

 • 2008

  Zdroj mikrovln vysokého výkonu, zahájení: 18.04.2008, ukončení: 28.11.2008
  Detail

  Optimalizace napěťového transformátoru, zahájení: 07.04.2008, ukončení: 02.07.2008
  Detail

  Měření magnetizačních křivek litinových vzorků, zahájení: 25.03.2008, ukončení: 29.04.2008
  Detail

 • 2007

  Měření elektromagnetického odstínění perlinkových tkanin, zahájení: 26.11.2007, ukončení: 26.11.2007
  Detail

  Měření pulsního generátoru, zahájení: 16.10.2007, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Mikrovlnné výkonové zdroje, zahájení: 07.09.2007, ukončení: 15.11.2007
  Detail

  Deformace rovinného systému, zahájení: 18.07.2007, ukončení: 16.10.2007
  Detail

  Prototyp demagnetizačního zařízení optických vrstev, zahájení: 12.04.2007, ukončení: 09.08.2007
  Detail

  Řešení oteplování , zahájení: 30.01.2007, ukončení: 06.09.2007
  Detail

 • 2006

  Měření a vyhodnocení 20ks vzorků textilií, zahájení: 14.12.2006, ukončení: 15.12.2006
  Detail

  Simulace přístrojového transformátoru proudu a napětí, zahájení: 11.10.2006, ukončení: 14.12.2006
  Detail

  Měřicí metody ultrakrátkých impulzů, zahájení: 06.10.2006, ukončení: 31.12.2007
  Detail

  Konzultace a měření elektrických veličin na výkonových mikrovlnných generátorech elektromagnetického impulsu, zdrojů audio a světelných impulsů, zahájení: 26.09.2006, ukončení: 25.10.2006
  Detail

  Práce, konzultace a měření potřebná k odstranění nepříznivých vlastností toroidních tansformátorů, zahájení: 29.06.2006, ukončení: 18.07.2006
  Detail

  Poloautomatizovaný systém vyhodnocení impedancí vinutí měřících transformátorů napětí, zahájení: 27.06.2006, ukončení: 11.09.2006
  Detail

  Konzultace a výsledky při návrhu sběrnice dat, zahájení: 02.04.2006, ukončení: 28.04.2006
  Detail

  Modelování a analýza elektrického pole kombinovaného senzoru KEVCR-varianta II, zahájení: 27.02.2006, ukončení: 01.03.2006
  Detail

  Multimediální podpora výuky předmětu seminář C++, zahájení: 01.01.2006, ukončení: 31.12.2006
  Detail

 • 2005

  Návrh a realizace světelného zdroje, zahájení: 17.11.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

  Měření parametrů a výkonu krátkého elektromagnetického impulsu, zahájení: 30.09.2005, ukončení: 31.12.2005
  Detail

 • 2004

  Odborné konzultace pro účely řešení projektu MPO č. FT TA/028, zahájení: 06.12.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

  Optimalizace kalorimetrické metody měření činného výkonu výstupního impulsu virkátoru, zahájení: 08.06.2004, ukončení: 31.12.2004
  Detail

 • 2003

  Ověření kalorimetrické metody měření výkonu elektromagnetického impulsu, zahájení: 23.09.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

  Optimální návrh modelu transformátoru TJC6 a TDC6, zahájení: 19.09.2003, ukončení: 31.12.2003
  Detail

 • 2002

  Koncepce a analýza modelu výkonového mikrovlnného generátoru elektromagnetického impulsu, zahájení: 25.09.2002, ukončení: 31.12.2002
  Detail

  Využití světlovodů v laboratorní výuce osvětlovací techniky, zahájení: 10.04.2002, ukončení: 09.02.2004
  Detail

 • 2001

  Analýza sdruženého elektromagnetického modelu pulzního zdroje napětí nebo proudu, zahájení: 05.10.2001, ukončení: 30.08.2002
  Detail

  FD-K/042, Mikrovlnné generátory elektromagnetického impulsu., zahájení: 01.09.2001
  Detail

 • 1998

  Analýza a modelování elektromagnetického pole v měřicích transformátorech, zahájení: 15.10.1998, ukončení: 19.02.1999
  Detail

  Optimalizace vysokonapěťových cívek u dvojpólových provedení transformátorů, zahájení: 01.10.1998, ukončení: 19.02.1999
  Detail

  Modelování sdružených úloh, výkonový vysokofrekvenční transformátor proudu Pn=4kW., zahájení: 13.07.1998, ukončení: 30.08.1998
  Detail

 • 1997

  Analýza a výpočet elektrického pole venkovního transformátoru proudu, zahájení: 02.05.1997, ukončení: 30.12.1997
  Detail

  Analýza a výpočet elektrického pole v transformátoru TJC7, zahájení: 07.04.1997, ukončení: 30.04.1997
  Detail

 • 1996

  Analýza elektrického pole v transformátoru VN s maximálním provozním napětím 150kV., zahájení: 03.01.1996, ukončení: 30.12.1996
  Detail