prof. Ing.

Pavel Fiala

Ph.D.

FEKT, UTEE – vedoucí ústavu

+420 54114 6280
fialap@vut.cz

Odeslat VUT zprávu

prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D.

Publikace

 • 2023

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; JANOUŠEK, J. Systém pro optickou detekci špačků a jejich plašení. Pravidelné setkání zájemců o mikrovlnnou techniku. 1. vydání, květen 2023. Praha: Česká elektrotechnická společnost, z. s., 2023. ISBN: 978-80-02-03017-1.
  Detail

 • 2022

  DREXLER, P.; SZABÓ, Z.; PERNICA, R.; ZUKAL, J.; KADLEC, R.; KLÍMA, M.; FIALA, P. Modeling and Experimental Verification of Plasma Jet Electromagnetic Signals. Modelling, 2022, roč. 3, č. 1, s. 70-91. ISSN: 2673-3951.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  POLÁŠKOVÁ, K.; NEČAS, D.; DOSTÁL, L.; KLÍMA, M.; FIALA, P.; ZAJÍČKOVÁ, L. Self-organization phenomena in cold atmospheric pressure plasma slit jet. Plasma Sources Science and Technology, 2022, roč. 31, č. 12, s. 1-13. ISSN: 1361-6595.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; FIALA, P.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. UHF detekce a lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech. Praha: Česká elektrotechnická společnost, z. s., 2022.
  Detail

 • 2021

  DREXLER, P.; FIALA, P.; KADLEC, R.; LONDÁK, P.; MÁDROVÁ, T.; KLÍMA, M.; ZUKAL, J. Numerical modeling and experimental verification of a low fluid flow inductive flowmeter. FLOW MEASUREMENT AND INSTRUMENTATION, 2021, roč. 78, č. 1, s. 1-12. ISSN: 0955-5986.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  SZABÓ, Z.; KADLEC, R.; FIALA, P.; KLÍMA, M.; STEINBAUER, M. Modeling Layered Organic Samples of PSEUDO-SPECKLE Structures. In 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. NEW YORK, NY 10017 USA: IEEE, 2021. s. 443-448. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  JANOUŠEK, J.; JAMBOR, V.; MARCOŇ, P.; DOHNAL, P.; SYNKOVÁ, H.; FIALA, P. Using UAV-Based Photogrammetry to Obtain Correlation between the Vegetation Indices and Chemical Analysis of Agricultural Crops. Remote Sensing, 2021, roč. 13, č. 10, s. 1-20. ISSN: 2072-4292.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  HANZELKA, M.; DAN, J.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Human Psychophysiology Is Influenced by Low-Level Magnetic Fields: Solar Activity as the Cause. Atmosphere, 2021, roč. 12, č. 12, s. 1-10. ISSN: 2073-4433.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIALA, P.; DREXLER, P.; KLÍMA, M.; SZABÓ, Z.; DOSTÁL, L.; KADLEC, R.; PERNICA, R. Electromagnetic Modeling of a Plasma Chamber: Theory and Experiments. In 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. IEEE, 2021. s. 609-613. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  ROUBAL, Z.; POKORNÝ, J.; FIALA, P.; HEJTMÁNEK, T. Resonant Impedance Evaluation Methods for Sensors. In Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. 2021. s. 81-84. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail

  JANOUŠEK, J.; MARCOŇ, P.; FIALA, P. Vybrané oblasti využití bezpilotních letounů. 52. seminář České elektrotechnické společnosti, Ústřední odborná společnost Mikrovlnná technika. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2021. s. 24-27. ISBN: 978-80-02-02939-7.
  Detail

  PERNICA, R.; FIALA, P.; KLÍMA, M.; LONDÁK, P.; KADLEC, R. A Plasma and Surface Properties of Materials. In 2021 Photonics & Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Progress In Electromagnetics. IEEE, 2021. s. 577-582. ISBN: 978-1-7281-7247-7. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

 • 2020

  ZUKAL, J.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DĚDKOVÁ, J.; PERNICA, R. Coupled Numerical Model of Vibration-Based Harvester. Applied Sciences - Basel, 2020, roč. 10, č. 8, s. 1-25. ISSN: 2076-3417.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  STEINBAUER, M.; PERNICA, R.; ZUKAL, J.; KADLEC, R.; BACHOREC, T.; FIALA, P. Modeling Electromagnetic Nanostructures and Experimenting with Nanoelectric Elements to Form Periodic Structures. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2020, roč. 10, č. 4, s. 4-14. ISSN: 2083-0157.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIALA, P.; ČÁP, M. Expertní a softwarové služby pro komplexní analýzu napětí s proudu v přívodu rozvodny k monitorování stavu připojeného zařízení. BRNO: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT BRNO, 2020. s. 1-2.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; ZUKAL, J.; DĚDKOVÁ, J.; DOHNAL, P. Optimal Structural Design of a Magnetic Circuit for Vibration Harvesters Applicable in MEMS. Symmetry, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-18. ISSN: 2073-8994.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2019

  FIALA, P.; DREXLER, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; KLÍMA, M.; ZAJÍČKOVÁ, L. A Plasma Chamber: Electromagnetic Modeling and Experiments. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 2570-2573. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; LONDÁK, P.; BARTUŠEK, K. Experimental X and Gamma Ray Measurement of Nanoparticles and Nanolayers. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Progress In Electromagnetics. NEW YORK: IEEE, 2019. s. 1979-1983. ISBN: 978-1-7281-3403-1. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; KADLEC, R. Modeling Multilayered Samples of Inorganic and Organic Speckle Structures. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). NEW YORK: IEEE, 2019. s. 2646-2651. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KADLEC, R.; ZUKAL, J. Measuring Fluid Flow Velocities in the Context of Industry 4.0. In 2019 12th International Conference on Measurement. Smolenice, Slovensko: IEEE, 2019. s. 295-298. ISBN: 978-80-972629-3-8.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KADLEC, R.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. A Sensor System for Detecting and Localizing Partial Discharges in Power Transformers with Improved Immunity to Interferences. SENSORS, 2019, roč. 19, č. 4, s. 1-21. ISSN: 1424-8220.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; DĚDKOVÁ, J.; DOHNAL, P. EMG FIELD ANALYSIS IN DYNAMIC MICROSCOPIC/NANOSCOPIC MODELS OF MATTER. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2019, roč. 9, č. 1, s. 4-10. ISSN: 2083-0157.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; SZABÓ, Z.; LONDÁK, P.; DOHNAL, P. A Non-Destructive Impedance Method to Measure Semi-Periodic Structures. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 3745-3750. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Using an Electromagnetic Flowmeter for Ultra-low Velocity Measurement. In 2019 PhotonIcs & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). Rome, Italy: IEEE, 2019. s. 3767-3771. ISBN: 978-1-7281-3403-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; ZUKAL, J. Measuring Ultra-Low Fluid Flow Velocities in the Context of Industry 4.0. In 2019 International Interdisciplinary PhD Workshop. Wismar, Německo: IEEE, 2019. s. 43-46. ISBN: 978-1-7281-0423-2.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; DĚDKOVÁ, J.; KADLEC, R.; DOHNAL, P. Experimental Measurement of Nanolayers via Electromagnetic, Near Infrared, and Gamma Radiation. Measurement Science Review, 2019, roč. 19, č. 4, s. 144-152. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2018

  FIALA, P.; MAXA, J. Numerical Models of a Multilayered Graphene Structure. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 527-532. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; BACHOREC, T.; DOHNAL, P. An Interference EMG Model of Selected Water Samples. In 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 775-781. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; MARCOŇ, P.; DOHNAL, P. The Electromagnetic Properties of a Multilayered Resonant Structure Formed from Inorganic Elements. In 2018 Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS-Toyama). Progress In Electromagnetics. Toyama, Japan: IEEE, 2018. s. 2176-2183. ISBN: 978-4-88552-316-8. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; SZABÓ, Z. Zábleskový zdroj pro výbojku XBO. 2018. s. 1-19.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Magnetic circuit modifications in resonant vibration harvesters. MECHANICAL SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2018, roč. 1, č. 99, s. 832-845. ISSN: 0888-3270.
  Detail | WWW

  BACHOREC, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z. A Non-Destructive Impedance Method Using Resonance to Evaluate the Concentration of Steel Fibers in Concrete. Measurement Science Review, 2018, roč. 18, č. 5, s. 218-226. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  KOMÁRKOVÁ, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ROUBAL, Z. Testing an Impedance Non-destructive Method to Evaluate Steel-Fiber Concrete Samples. Measurement Science Review, 2018, roč. 18, č. 1, s. 35-40. ISSN: 1335-8871.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIALA, P.; KŘÍŽ, T. Numerický model, analýza rozložení složek EMG pole kolejového vozidla. Brno: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT BRNO, Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2018. s. 1-2.
  Detail

 • 2017

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z. Mini- and microgenerators applicable in the MEMS technology. In Proc. SPIE 10246, Smart Sensors, Actuators, and MEMS VIII. Proceedings of SPIE. Barcelona, Spain: SPIE, 2017. s. 1024614-1 (1024614-8 s.)ISSN: 0277-786X.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; WERNER, P.; OŠMERA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; DREXLER, P. Periodical Structures and Multiscale Modelling. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS) , 2017. St Petersburg, Russia: IEEE, 2017. s. 1698-1703. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. AN EMG SYSTEM FOR CROWD PACIFICATION. Pfinztal: Fraunhofer- Institut fur Chemische Technologie ICT, 2017. s. 23- 1 (23-5 s.)
  Detail

  FIALA, P.; OŠMERA, P., WERNER, P. Nano-Electric Structures, Modeling, and the Related Applications in Materials Science. In 11th International Conference on Measurement Proceedings. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2017. s. 127-130. ISBN: 978-80-972629-1-4.
  Detail

  FIALA, P.; HANZELKA, M.; ČÁP, M. Electromagnetic Waves and Mental Synchronization of Humans in a Large Crowd. In 11th International Conference on Measurement Proceedings. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2017. s. 241-244. ISBN: 978-80-972629-1-4.
  Detail

  FIALA, P.; OŠMERA, P.; DOHNAL, P.; WERNER, P. Using ANSYS FEM and Ring Theory to Model a Hydrogen Atom. In Proceedings of 25th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2017. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2017. s. 97-101. ISBN: 978-80-905525-4-8.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; KŘÍŽ, T.; DOHNAL, P.; VLACHOVÁ HUTOVÁ, E. The EMG Effects of a Static Magnetic Field on the Behavior of Organic or Live Materials. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 1623-1629. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; BACHOREC, T.; DOHNAL, P. A Numerical Model of the Spiral Gradient Magnetic Field in Selected Water Samples. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 961-965. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  FIALA, P.; WERNER, P.; OŠMERA, P.; DOHNAL, P. Using a Multiscale Toroidal Element to Model a Hydrogen Atom. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 956-960. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; DOHNAL, P.; MARCOŇ, P. The Electromagnetic Properties of a Resonant Structure Formed from Inorganic or Organic Elements. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 970-974. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  FIALA, P.; ČÁP, M. Výzkumné práce v oblasti měření částečných výbojů, směřujících k nalezení zpřesněné metody pro snímání a následné zpracování naměřených dat. Brno: 2017.
  Detail

  FIALA, P.; MIKULKA, J.; ROUBAL, Z. Výzkumné práce-řešení návrhu automatické ústředny sběru dat. Brno: 2017.
  Detail

  FIALA, P.; ČÁP, M. Analýza stavu asynchronních motorů na základě měření statorových veličin. 2017.
  Detail

  FIALA, P.; ROUBAL, Z.; STEINBAUER, M.; BACHOREC, T. An Impedance Non-Destructive Method to Evaluate the Steel Fibers in Composites. In 11th International Conference on Measurement Proceedings. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2017. s. 115-118. ISBN: 978-80-972629-1-4.
  Detail | WWW

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; DOHNAL, P.; FIALA, P. The Influence of a Static Magnetic Field on the Behavior of a Quantum Mechanical Model of Matter. MEASUREMENT, Journal of the International Measurement Confederation (IMEKO), 2017, roč. 1, č. 96, s. 18-23. ISSN: 0263-2241.
  Detail | WWW

  BARTUŠEK, K.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; MÁCA, J.; DOHNAL, P. The Effect of a Spiral Gradient Magnetic Field on the Ionic Conductivity of Water. Water, 2017, roč. 9, č. 9, s. 1-8. ISSN: 2073-4441.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; ROUBAL, Z.; KŘÍŽ, T. Mini- and Microgenerators Magnetic Circuits Design. In Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS) , 2017. St. Petersburg, Russia: IEEE, 2017. s. 82-89. ISBN: 978-1-5090-6269-0.
  Detail

  HANZELKA, M.; DAN, J.; FIALA, P.; DREXLER, P.; HOLCNER, V.; DOHNAL, P. An Experiment to Assess the Response of the Human Organism to Changes in Low-level Magnetic Fields. In Progress in Electromagnetics Research Symposium - Fall (PIERS - FALL), 2017. Singapore: IEEE, 2017. s. 966-969. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. MICROWAVE PULSED POWER SENSORS IN ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS. Pfinztal: Fraunhofer- Institut fur Chemische Technologie ICT, 2017. s. 22- 1 (22-5 s.)
  Detail

 • 2016

  FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. Numerical Model of a Nanoelectric Line from a Graphene Component. Microsystem Technologies, 2016, roč. 2016, č. 22, s. 2765-2782. ISSN: 0946-7076.
  Detail

  HANZELKA, M.; FIALA, P. Methods for the Measurement and Ultra-low-frequency Evaluation of Geomagnetic and Ionospheric Changes. In 2016 PROGRESS IN ELECTROMAGNETICS RESEARCH SYMPOSIUM (PIERS). NEW YORK: IEEE, 2016. s. 3037-3040. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.; MAXA, J. Numerical models of a graphene coaxial line. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 1800-1804. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; ČÁP, M. Výzkum a aplikace nových metod analýzy signálů, se zaměřením na identifikaci a kvantifikace poruch elektrických motorů. Brno: 2016.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; LACINA, K.; ŽÁK, J.; VÁCLAVEK, T.; SOPOUŠEK, J.; ŽERAVÍK, J.; SKLÁDAL, P. Transistor Amplifier as an Electrochemical Transducer with Intuitive Optical Read-out: Improving Its Performance with Simple Electronic Solutions. Electrochimica Acta, 2016, č. 216, s. 147-151. ISSN: 0013-4686.
  Detail | WWW

  KADLEC, R.; FIALA, P. Comparing the Responses of a Layered Material to EMG Waves from a Pulse Source. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 3041-3045. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; KADLEC, R.; FIALA, P.; BLAŽEJ, S.; DOHNAL, P. Passive Optical Detection of Moving Targets. In 2016 Progress In Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 1817-1820. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; NEŠPOR, D.; FIALA, P.; BENES, V. Vývoj systému pro testování kompatibility v nukleární magnetické rezonanci. 45. seminář České elektrotechnické společnosti, Ústřední odborná společnost Mikrovlnná technika. Praha: Česká elektrotechnická společnost, 2016. s. 29-32. ISBN: 978-80-02-02684-6.
  Detail

  HANZELKA, M.; FIALA, P.; DOHNAL, P.; DAN, J.; HOLCNER, V. The response of the human organism to ionospheric changes. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2113-2116. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Tools for the Evaluation of Broadband Signal Tasks. In 2016 Progress in Electromagnetic Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: IEEE, 2016. s. 2117-2120. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; ČÁP, M.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T. The statistical evaluation of MRI data of a plant tissue. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2908-2911. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; FIALA, P. Numerical modelling of light sources. In 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. s. 119-126. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. FEM-BASED NUMERICAL MODELS OF GRAPHENE COAXIAL LINES: A COMPARISON OF RELEVANT ANALYSES. 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. s. 84-95. ISBN: 978-80-905525-3-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; SZABÓ, Z.; MIKULKA, J.; POLÍVKA, J. The Evaluation of Noise Spectroscopy Tests. ENTROPY, 2016, roč. 18, č. 12, s. 1-16. ISSN: 1099-4300.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Numerical Analysis of a Static Magnetic Field in Testing the Character of a Quantum Mechanical Model of Matter. In 24th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2016. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2016. s. 171-180. ISBN: 978-80-905525-3- 1.
  Detail | WWW

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; FIALA, P. Design of the Partial Discharge Signal Generator for Use in High Voltage Transformer. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2016 Proceedings. Brno: UTEE FEKT VUT v Brně, 2016. s. 21-25. ISBN: 978-80-214-5387- 6.
  Detail | WWW

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; ROUBAL, Z. The NQR RF decoupler construction based on transformer. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, CHINA: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 359-363. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DOHNAL, P.; KADLEC, R.; MATLOCH, R. An Investigation of Techniques for the Infrared-to-visible Spectrum Transformation. In 2016 Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS). Shanghai, China: Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2016. s. 2724-2727. ISBN: 978-1-5090-6093-1.
  Detail | WWW

 • 2015

  FIALA, P.; HANZELKA, M.; STEINBAUER, M.; DAN, J.; HOLCNER, V. Experiments with Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and their Impact on the Human Organism. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 281-284. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

  NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; FIALA, P.; MARCOŇ, P. RF Resonator Array for MR measurement system. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 213-216. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

  DREXLER, P.; SEGIŇÁK, J.; MIKULKA, J.; NEŠPOR, D.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P. Experimental Noise Spectroscopy and the Measurement of Periodic Material Structures. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 281-284. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

  FIALA, P.; SEGIŇÁK, J.; MIKULKA, J.; NEŠPOR, D.; SZABÓ, Z.; MARCOŇ, P.; DREXLER, P. Periodic Material Structures Tested by the Noise Spectroscopy Method. Microsystem Technologies, 2015, roč. 2016, č. 2, s. 1-23. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; NEŠPOR, D.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.; FRIEDL, M. Numerical Model and Analysis of a Graphene Periodic Structure. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2453-2457. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  SZABÓ, Z.; DREXLER, P.; SEGIŇÁK, J.; NEŠPOR, D.; STEINBAUER, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P. Noise Spectroscopy Tests in the Analysis of Materials and Periodic Material Structures. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 981-986. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  HANZELKA, M.; FIALA, P.; DAN, J.; FRIEDL, M.; HOLCNER, V. Methods and Experiments for the Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact, on the Human Organism. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1770-1774. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T.; FRIEDL, M. FEM Numerical Model and Analysis of a Graphene Coaxial Line. In Proceedings of 23rd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2015. 1. Brno: SVS FEM spol. s r.o., 2015. s. 6-20. ISBN: 978-80-905525-2-4.
  Detail

  HANZELKA, M.; DAN, J.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; HOLCNER, V. Experiments with Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact on the Human Organism. In MEASUREMENT 2015. Bratislava: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Sciences, 2015. s. 173-176. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. Advanced methods of UHF EM diagnostic of discharge activity in high voltage transformers dielectric. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 2448-2452. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KADLEC, R.; FIALA, P. The Response of Layered Materials to EMG Waves from a Pulse Source. Progress In Electromagnetics Research M, 2015, roč. 42, č. 1, s. 179-187. ISSN: 1937-8726.
  Detail | WWW

  MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; DREXLER, P. The Parameters of a Special High Voltage Function Generator. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1787-1791. ISBN: 978-1-934142-30- 1. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  ČÁP, M.; FIALA, P.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. UHF system for detection and spatial localization of partial discharge in high voltage power transformers. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 237-240. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

  ČÁP, M.; FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P. A numerical model of the concept of graphene polymer- based sensor. In Proceedings of 10th International Conference on Measurement. Bratislava, SK: Institute of Measurement Science, Slovak Academy of Science, 2015. s. 13-16. ISBN: 978-80-969672-9- 2.
  Detail

  HANZELKA, M.; FIALA, P. Measurement and Evaluation of the Effects of Low-Level Magnetic Fields on the Socio- Economic Behavior of the Humans. In Proceedings of The 25th International Business Information Management Association Conference. Amsterodam, Netherlands: 2015. s. 1666-1680. ISBN: 978-0-9860419-4- 5.
  Detail

  KADLEC, R.; NEŠPOR, D.; FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E. Analysis of EMG Waves from a Pulse Source. In Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 954-958. ISBN: 978-1-934142-30- 1. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; VALLA, M.; GESCHEIDTOVÁ, E. Power Spectrum Method for the Processing of the DNA in the Genome Sequencing. In Draft Proceedings of Progress In Electromagnetics Research Symposium PIERS 2015 Prague. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA, USA: The Electromagnetics Academy, 2015. s. 1337-1340. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  LACINA, K.; SZABÓ, Z.; ŽÁK, J.; FIALA, P.; SKLÁDAL, P. Simple Electrochemical Transducing System with Optical Readout for Point-of- Care Applications. XV. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists. 1. Brno: Masarykova Univerzita, 2015. s. 32-33. ISBN: 978-80-210-7857- 4.
  Detail | WWW

  NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. Numerical Model a Graphene Component for the Sensing of Weak Electromagnetic Signals. In Proceedings of SPIE. Proceedings of SPIE. BELLINGHAM, WA 98227- 0010 USA: SPIE- INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-1-62841-639- 8. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  NASSWETTROVÁ, A.; DREXLER, P.; SEGIŇÁK, J.; NEŠPOR, D.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P. Noise Spectroscopy of Nano- and Microscopic Periodic Material Structures. In Proceedings of SPIE. Proceedings of SPIE. BELLINGHAM, WA 98227- 0010 USA: SPIE- INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-1-62841-639- 8. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

  FIALA, P.; FRIEDL, M. Application of an electromagnetic numerical model in accurate measurement of high velocities. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska, 2015, roč. 5, č. 3, s. 3-10. ISSN: 2083-0157.
  Detail | WWW | Plný text v Digitální knihovně

 • 2014

  FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P. Principal tests and verification of a resonance-based solar harvester utilizing micro/ nano technology. Microsystem Technologies, 2014, roč. 20, č. 4- 5, s. 845-860. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  SZABÓ, Z.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P. Indikátor pro lokalizaci přesné polohy za zdí. In Sanace a rekonstrukce staveb 2014. neuv. Brno: WTA CZ, 2014. s. 110-114. ISBN: 978-80-02-02539- 9.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; URBAN, R. Numerical Model of a Large Periodic Structure. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, Čína: 2014. s. 2350-2354. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KADLEC, R.; JANÍČEK, M. Shock Wave Dynamics in the Cleaning of Container Surfaces. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, Čína: 2014. s. 1691-1695. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KADLEC, R.; JANÍČEK, M. Elimination of a Fire through Shock Wave Interference: The Numerical Model and Application Scenarios. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, Čína: 2014. s. 1696-1700. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu- akustická oblast. In Sanace dřevěných konstrukcí s praktickou ukázkou horkovzdušné sanace části objektu národní kulturní památky - kanónie č. 8 ve Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí. neuv. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 164-170. ISBN: 978-80-87427-97- 2.
  Detail

  FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; FIALA, P.; TRUBÁK, J.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J.; ČÁP, M. Nedestruktivní přístupy k identifikaci aktivit dřevokazného hmyzu. In Nové nesdestruktivní metody diagnostiky a sanace dřevěných konstrukcí. neuv. Opava: Grafico Opava, 2014. s. 95-104. ISBN: 978-80-87427-83- 5.
  Detail

  HANZELKA, M.; DAN, J.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; HOLCNER, V. Methods for the Sensing and Evaluation of Ionosphere Changes and Their Impact on the Human Organism. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou: 2014. s. 781-786. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; FIALA, P. Partial discharge detection and localization system. In Progress in Electromagnetics Research Symposium 2014, Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. s. 2344-2349. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; KAŠKA, M.; KOČIŠ, L. Detection of low- level electromagnetic signal of partial discharge by means of disturbed acquisition discrimination. In Progress in Electromagnetics Research Symposium 2014, Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. s. 213-216. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P. Analysis of Conditions on the Boundary between Layers. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, Čína: 2014. s. 2326-2330. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. EXPERIMENTS WITH the influence of a Magnetic Field on the Speed of Temperature Experiments with the influence of a Magnetic Field on the Speed of Temperature Change. In Proceedings of 22nd SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2014 25th – 27th of June 2014, Jasná, Slovak Republic. 2014. s. 149-157. ISBN: 978-80-905525-1- 7.
  Detail

  FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P.; ČÁP, M.; KOŇAS, P.; NASSWETTROVÁ, A. Non destructive method for detection wood- destroying insects. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. neuv. China: PIERS Proceedings, 2014. s. 1642-1646. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  STEINBAUER, M.; KRÁL, B.; FIALA, I.; STANĚK, M.; PROCHÁZKA, M.; FIALA, P.; SEGIŇÁK, J.; DREXLER, P. Detection of Selected Chemical Substances by Means of Nuclear Quadrupole Resonance Detection of Selected Chemical Substances by Means of Nuclear Quadrupole Resonance. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. 2014. s. 1036-1040. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  VLACHOVÁ HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. The Influence of a Magnetic Field on the Behaviour of the Quantum Mechanical Model of Matter. In PIERS 2014 Guangzhou Proceedings. Progress In Electromagnetics. 777 Concord Avenue, Suite 207, Cambridge, MA 02138: The Electromagnetics Academy, 2014. s. 1847-1851. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; SZABÓ, Z.; SEGIŇÁK, J.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P. Applications of Noise Spectroscopy in the Analysis of Periodic Material Structures. In Proceedings of PIERS 2014 in Guangzhou. Progress In Electromagnetics. Guangzhou, Čína: 2014. s. 878-790. ISBN: 978-1-934142-28- 8. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

 • 2013

  FIALA, P.; NEŠPOR, D.; DREXLER, P. A Resonance-based Solar Element: A Numerical Model and Micro/ Nano Technology Application. In Proceedings of SPIE Smart Sensors, Actuators, and MEMS IV. 8763. Bellingham, Washington, USA: SPIE, 2013. s. 87632A- 1 (87632A-7 s.)ISBN: 978-0-8194-9560- 0.
  Detail

  HUTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. The Effect of a Magnetic Field on the Speed of Temperature Change. In Proceedings of PIERS 2013 in Stockholm. Progress In Electromagnetics. 2013. s. 915-920. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; MIKULKA, J.; FRIEDL, M.; BĚHUNEK, I.; SZABÓ, Z. Low- level Measurement of the Electric Field Intensity around a Heterogeneous Structure. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 925-929. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; ŠMÍRA, P.; DOHNAL, P.; HANZELKA, M.; NASSWETTROVÁ, A. Combined X- ray Diagnostics of Heterogeneous Biological Material. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. 2013. s. 61-65. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  FIALA, P.; KOVÁČ, M.; FRIEDL, M.; BENEŠ, V.; KOČÍ, R.; BĚHUNEK, I. A Methodology for Short Basis Velocity Measurement in Moving A Methodology for Short Basis Velocity Measurement in Moving Objects. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 1238-1241. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KADLEC, R.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Response of Multilayer Materials to Electromagnetic Waves. In PIERS 2013 in Taipei Proceedings. Progress In Electromagnetics. Taipei: 2013. s. 580-583. ISBN: 978-1-934142-24- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  URBAN, R.; FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J. Stochastic Description of Wireless Channel for Cognitive Radio. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. s. 38-42. ISBN: 978-1-934142-24- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Response of a Layered Medium to an Obliquely Incident Wave. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 921-924. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KROUTILOVÁ, E.; KADLEC, R.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Numerical Modelling of Heat Flow Distribution Based on the Nodal Heating Method. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 999-1002. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KROUTILOVÁ, E.; KADLEC, R.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Approaches to the Modelling of Multilayer Materials. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Progress In Electromagnetics. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 1003-1006. ISBN: 978-1-934142-26- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  HANZELKA, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M. Methods for the Sensing of Ionosphere Changes. In PIERS 2013 Stockholm Proceedings. Cambridge, MA 02138: The Electromagnetic Academy, 2013. s. 1675-1680. ISBN: 978-1-934142-26- 4.
  Detail | WWW

  KADLEC, R.; FIALA, P. Oblique Incident Wave on a Layered Medium. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. s. 137-141. ISBN: 978-80-214-4759- 2.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; KADLEC, R.; FIALA, P.; DOHNAL, P. Numerical modeling of multilayer materials. In International Interdisciplinary PhD Workshop 2013, Proceedings. Brno, Czech Republic: 2013. s. 263-267. ISBN: 978-80-214-4759- 2.
  Detail

  NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; ŠTĚPÁNEK, J.; PAŘÍLKOVÁ, J. Rentgenová a akustická diagnostika dřevokazného hmyzu v nehomogenním materiálu. In Advances in Fire & Safety Engineering 2013 Conference proceedings. neuv. Žilina: FŠI, Žilinská Univerzita v Žiline, 2013. s. 85-90. ISBN: 978-80-88829-80- 5.
  Detail

  ČÁP, M.; DREXLER, P.; MYŠKA, R.; FIALA, P. Software for Partial Discharge and Localization. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 48-52. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; HANZELKA, M. Comparison of Accuracy of the Models for Analysis of Electromagnetic Waves Propagation in Multilayer Material. In Proceedings of 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVSFEM s.r.o., 2013. s. 89-95. ISBN: 978-80-905525-0- 0.
  Detail

  DREXLER, P.; ČÁP, M.; MYŠKA, R.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KŘÍŽ, T. Proposal of technical measures for a partial discharge detection system based on real measurement. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei, March 25-28, 2013. Taipei: The Electromagnetics Academy, 2013. s. 1233-1236. ISBN: 978-1-934142-24- 0.
  Detail

  FRIEDL, M.; KUBÁSEK, M.; ŠMÍRA, P.; KOŇAS, P.; FIALA, P. X- ray Diagnostics of Wood Invaded by Insect. In Measurement 2013. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2013. s. 303-306. ISBN: 9788096967254.
  Detail

  URBAN, R.; FIALA, P.; HANZELKA, M.; MIKULKA, J. Stochastic Models of Electrodynamics and Numerical Models. In Proceedings of PIERS 2013 in Taipei. Progress In Electromagnetics. 2013. s. 33-37. ISBN: 978-1-934142-24- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  NEŠPOR, D.; KŘÍŽ, T.; KUBÁSEK, R.; FIALA, P. NMR Lens – Mapping of the Magnetic Field. In The Electromagnetics Academy PIERS 2013. PIERS, 2013. s. 900-904. ISBN: 978-1-934142-20- 2.
  Detail

  FRIEDL, M.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; FIALA, P. Non- Destructive Methods for the Localization of Woodworms via Acoustic Analysis. In Sanace a rekonstrukce staveb 2013. 2013. s. 32-38. ISBN: 978-80-02-02502- 3.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; HANZELKA, M. Stochastic Numerical Model of Electrodynamics and Application on HV Test. In Proceedings of 21th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2013. Brno: SVSFEM s.r.o., 2013. s. 35-42. ISBN: 978-80-905525-0- 0.
  Detail

 • 2012

  FIALA, P.; ŠMÍRA, P.; NASSWETTROVÁ, A.; PAŘÍLEK, L.; PAŘÍLKOVÁ, J.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In 34. konference a 14. mezinárodní konference WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb 2012a CRRB - 14th International conference on rehabilitation and reconstruction of building. neuv. Uherské Hradiště: WTA CZ, 2012. s. 57-69. ISBN: 978-80-02-02414- 9.
  Detail

  KADLEC, R.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Electric and Magnetic Components of Waves on the Interface. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. s. 264-267. ISBN: 978-1-934142-22- 6. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; FRIEDL, M.; KOŇAS, P.; PAŘÍLKOVÁ, J.; PAŘÍLEK, L.; NASSWETTROVÁ, A.; ŠMÍRA, P.; ŠTĚPÁNEK, J. Rentgenová diagnostika nehomogenního materiálu pomocí 2D rovinné transformace, experimentální identifikace dřevokazného hmyzu. In Sborník příspěvků k semináři konanému u příležitosti Termosanace zvonového pratra hlavní věže Národní kulturní památky chrámu sv. Jakuba v Brně. 1. Opava: Šmíra - print, s.r.o., 2012. s. 58-73. ISBN: 978-80-87427-40- 8.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; ČÁP, M. NMR Diagnostic and Brain Cancer Treatment. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. 2012. s. 394-398. ISBN: 978-1-934142-20-2.
  Detail

  FIALA, P.; KOŇAS, P.; FRIEDL, M.; KROUTILOVÁ, E.; ŠMÍRA, P. X-ray Diagnostics of Non-homogeneous Material by Means of 2D Plane Transformation. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. 2012. s. 399-404. ISBN: 978-1-934142-20-2.
  Detail

  FIALA, P. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Návrh akustického zařízení pro detekci dřevokazných škůdců ve stavebních konstrukcích. 2012.
  Detail

  FIALA, P.; NEŠPOR, D.; HANZELKA, M. NUMERICAL MODEL OF A SOLAR ELEMENT WITH CONTROLLED EFFICIENCY. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. s. 1-13. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; HANZELKA, M. NMR DIAGNOSTICS AND BRAIN CANCER TREATMENT, NUMERICAL MODEL. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. s. 1-9. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  FIALA, P.; HANZELKA, M. STOCHASTIC NUMERICAL MODEL OF ELECTRODYNAMICS, TESTS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. s. 1-10. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  AL KHADDOUR, M.; FIALA, P. The Correction of B1 Errors in Magnetization Transfer Ratio Measurements. In Progress in Electromagnetics Research Symposium Proceedings, KL, Malaysia. 2012. s. 365-368. ISBN: 978-1-934142-20-2.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P. Optical fiber birefringence effects – sources, and methods of suppression. In Recent Progress In Optical Fiber Research. InTech Open. Rijeka, Croatia: InTech, 2012. s. 127-150. ISBN: 978-953-307-823- 6.
  Detail

  MIKULKA, J.; FRIEDL, M.; FIALA, P. Low- level Measurement of Electric Field Intensity. In PIERS 2012 in Moscow Proceedings. Progress In Electromagnetics. Moscow: 2012. s. 178-181. ISBN: 978-1-934142-22- 6. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Power supply sources based on resonant energy harvesting. Microsystem Technologies, 2012, roč. 18, č. 7- 8, s. 1181-1192. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  HADINEC, M.; DREXLER, P.; FIALA, P.; MARCOŇ, P.; FRIEDL, M.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Verification on HV Transformers Measurement. In PIERS 2012 Moscow Proceedings. Moscow: 2012. s. 322-327. ISBN: 978-1-934142-22- 6.
  Detail

  KADLEC, R.; ROUBAL, Z.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Algorithms for Electromagnetic Waves on Interface. In Proceedings of PIERS 2012 in Kuala Lumpur. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2012. s. 425-428. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
  Detail | WWW

  NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. NMR Lens -Technological Limits. In The Electromagnetics Academy PIERS 2012. Progress In Electromagnetics. PIERS, 2012. s. 361-364. ISBN: 978-1-934142-20-2. ISSN: 1559-9450.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; HANZELKA, M. NUMERICAL MODELING, SENSORS AND EXPERIMENTAL MODEL DEVELOPMENT FOR PARTIAL DISCHARGE LOCALIZATION IN HIGH VOLTAGE TRANSFORMERS. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. s. 1-13. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

  FIALA, P. ELECTROHYDRODYNAMICS AND RELATIVISTIC THEORY IN ACCURATE NUMERICAL MODELING. In 20th SVSFEM ANSYS Users' Group Meeting and Conference 2012. Přerov: SVS FEM, s.r.o., 2012. s. 1-17. ISBN: 978-80-260-2722- 5.
  Detail

 • 2011

  FIALA, P. Novel vibrational and solar energy harvesters. SPIE Professional Magazine, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 1-3. ISSN: 1994- 4403.
  Detail

  FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. Measurement of concentration and water flow. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1153-1157. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; FRIEDL, M. Stochastic Models of Electrodynamics. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 92-95. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; DREXLER, P. Convection and Conduction Heat Transfer - Properties and Numerical Modeling- Simulation of Phase Change Material. In Convection and Conduction Heat Transfer. InTech Open. Rijeka, Croatia: InTech, 2011. s. 349-376. ISBN: 978-953-307-582- 2.
  Detail

  FIALA, P. Pulse- powered virtual cathode oscillator. Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, 2011, roč. 18, č. 4, s. 1046-1053. ISSN: 1070- 9878.
  Detail

  FIALA, P.; JANÍČEK, M. Application of special purpose blast sets for personal rescue in a hazardous environment. In 6th Future security, security research conference, Berlin. Berlin: 2011. s. 164-167. ISBN: 978-3-8396-0295- 9.
  Detail

  FIALA, P.; JANÍČEK, M. Elimination of tanker fire through shock wave interference. In 6th Future security, security research conference, Berlin. Berlin: 2011. s. 168-176. ISBN: 978-3-8396-0295- 9.
  Detail

  FIALA, P.; NEŠPOR, D.; BARTUŠEK, K. Using Numerical Analysis for NMR Coils Optimalization. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 73-76. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; NEŠPOR, D.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; KUBÁSEK, R. Design and Fabrication of Planar Magnetoinductive Resonator Arrays for MRI System Field Shaping. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 643-647. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  NEŠPOR, D.; DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Using Metamaterials as Electromagnetic Lens for MR Tomograph. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1158-1161. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; FRIEDL, M.; MARCOŇ, P.; SZABÓ, Z. Sensors and Experimental Model Development for PD Localization in HV Transformers. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1139-1143. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  HADINEC, M.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Mapping Technique of Basic Magnetic Field in MR Tomography. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 256-261. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KUBÁSEK, R.; FIALA, P.; DREXLER, P.; BARTUŠEK, K. C- Ring Metamaterial in Close Field. PIERS ONLINE, 2011, roč. 7, č. 1, s. 31-34. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special high voltage function generator. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 80-83. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  MARCOŇ, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; ČÁP, M. Special High Voltage Function Generator. PIERS ONLINE, 2011, roč. 7, č. 6, s. 547-550. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1173-1177. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. EMHD EFFECTS COME THROUGH AT LINEAR MOVING OBJECTS ANALYSIS. PIERS ONLINE, 2011, roč. 7, č. 1, s. 1173-1177. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  MIKULKA, J.; GESCHEIDTOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Reconstruction of Tumors in Human Livers by Magnetic Resonance Imaging. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1160-1162. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Multiple Reflection from Layered Heterogeneous Medium. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 87-90. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KADLEC, R.; KROUTILOVÁ, E.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Propagation of Electromagnetic Wave in Layered Heterogeneous Medium. Progress In Electromagnetics, 2011, roč. 2011, č. 2011, s. 1149-1152. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. Energy harvesting circuit for sensor system power supply. In Smart Sensors, Actuators, and MEMS V. Proceedings of SPIE. USA: SPIE, 2011. s. 1-13. ISBN: 978-0-8194-8655- 4. ISSN: 0277- 786X.
  Detail

 • 2010

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; DOHNAL, P. EMHD model used for linear moving objects analysis, application. In Elektro 2010 proceedings. 2010. s. 26-29. ISBN: 978-80-554-0196- 6.
  Detail

  KŘÍŽ, T.; KUBÁSEK, R.; FIALA, P. Outline of Noise Spectroscopy Potentialities. In CPEE 2010. 1. Plzen: University of west bohemia, 2010. s. 198-201. ISBN: 978-80-7043-899- 2.
  Detail

  FIALA, P.; KADLEC, R.; DREXLER, P. Tuned Periodical Structures in THz Band Applied in Safety Applicatins. In PIERS 2010 in Xi' an Proceedings. Cambridge: 2010. s. 1500-1504. ISBN: 978-1-934142-12- 7.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; DOHNAL, P. Antenna- based sensors for partial discharge detection in high voltage power transformer. In Elektro 2010 proceedings. 2010. s. 18-21. ISBN: 978-80-554-0196- 6.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; KADLEC, R.; KUBÁSEK, R. The Instruments for Noise Spectroscopy. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1027-1030. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  FIALA, P.; KADLEC, R.; DREXLER, P.; DOHNAL, P. Tuned Periodical Structures - Model, Experiments in THz Band Applied in Safety Application. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1022-1026. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; DREXLER, P.; DOHNAL, P. Detection of Partial Discharge inside of HV Transformer, Modeling, Sensors and Measurement. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1013-1016. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BACHOREC, T.; DOHNAL, P. EMHD Model Used for Linear Moving Objects Analysis. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1017-1021. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Perfect ballistic measurement EMHD model used for linear moving objects analysis. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 155-158. ISBN: 978-80-227-3366- 3.
  Detail

  FIALA, P.; MACHÁČ, J.; POLÍVKA, J. Microwave noise field behaves like white light. Progress in Electromagnetics, 2010, roč. 2011, č. 111, s. 311-330. ISSN: 1559- 8985.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; BĚHUNEK, I. Properties and numerical simulation of phase change material. Rakousko: INTECH Open Access publisher, ISBN 978-953-307-582- 2, 2010. ISBN: 978-953-307-317- 0.
  Detail | WWW

  KŘÍŽ, T.; MIKULKA, J.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Light Sources with R- FEM Method in CFX Environment. In PIERS 2010 in Xi' an Proceedings. 2010. s. 424-427. ISBN: 978-1-934142-12- 7.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; DREXLER, P. A New Approach to Periodical Structure Analysis. In PIERS 2010 in Xi' an Proceedings. Cambridge: 2010. s. 360-364. ISBN: 978-1-934142-12- 7.
  Detail | WWW

  KADLEC, R.; NEŠPOR, D.; FIALA, P. Electromagnetic Wave Propagation in Heterogeneous Structures. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1031-1034. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  FRIEDL, M.; FIALA, P.; MARCOŇ, P. Nedestruktivní měření koncentrace a průtoku vody v porézních materiálech. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 194-197. ISBN: 978-80-227-3366- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; KALÁB, P.; FRIEDL, M. Measurement, detection of partial discharge inside of HV transformer, modeling, sensors design. In 18th International Conference DISEE 2010. Bratislava: STU Bratislava, 2010. s. 143-146. ISBN: 978-80-227-3366- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; KADLEC, R.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. Magnetoinductive Lens for Experimental Mid- field MR Tomograph. In Proceedings of PIERS 2010 in Cambridge. Cambridge: 2010. s. 1047-1050. ISBN: 978-1-934142-14- 1.
  Detail

  KUBÁSEK, R.; FIALA, P.; DREXLER, P.; BARTUŠEK, K. Outline of Noise Spectroscopy Potentialities. In Progres in electromagnetic research symposium. Progress In Electromagnetics. XIAN: PIERS, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-1-934142-12- 7. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KUBÁSEK, R.; FIALA, P.; AL KHADDOUR, M. OUTLINE OF THE NOISE SPECTROSCOPY POTENTIALITIES. In Sborník konference ELEKTRO 2010, ŽIlina. první. Žilina: Univerzita žilina, 2010. s. 1-5. ISBN: 978-80-554-0196- 6.
  Detail

  KUBÁSEK, R.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Determination of pre- emphasis constants for eddy current reduction. Measurement Science and Technology, 2010, roč. 2010, č. 21, s. 1-9. ISSN: 0957- 0233.
  Detail

  JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KLUGE, M. Magnetic resonant harvesters and power management circuit for magnetic resonant harvesters. Microsystem Technologies, 2010, roč. 16, č. 5, s. 677-690. ISSN: 0946- 7076.
  Detail

  FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; JIRKŮ, T. Numerical Modeling a Microwave and Detection of Partial Discharge inside of HV Transformer. In PIERS 2010 in Xi' an Proceedings. Cambridge: 2010. s. 940-944. ISBN: 978-1-934142-12- 7.
  Detail | WWW

 • 2009

  FIALA, P.; ROUBAL, Z.; SZABÓ, Z. Numerical model lead- acid accumulator grids. In 10 th ABAF Brno 2009 Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Akademické centrum GEPARD International, 2009. s. 146-149. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. DESIGN OF LIGHT SOURCE BY MATLAB PROGRAM UTILIZATION OF ELECTROMAGNETIC WAVES. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 449-454. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T. Numerical modeling a microwave and detection of partial discharge inside of HV transformer. In Sborník konference - konference ANSYS 2009. Plzeň: 2009. s. 219-224. ISBN: 978-80-254-5437- 4.
  Detail

  FIALA, P.; KADLEC, R. NESMRTÍCÍ ZBRANĚ A OCHRANA PŘED TERORISMEM. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech. Uherské Hradiště: Ing. Miroslav Janíček, 2009. s. 1-10. ISBN: 978-80-7318-848- 1.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T. A Numerical Model of Relativistic Pulsed Power Generator. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. s. 147-150. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; GESCHEIDTOVÁ, E. Tuned periodical structures for THz applications. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. s. 151-155. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail

  FIALA, P.; KADLEC, R. PROBLEMATIKA OCHRANY PŘED ODSTŘELOVAČI. In Problematika řešení mimořádných událostí a krizových situací v regionech. Uherské Hradiště: Ing. Miroslav Janíček, 2009. s. 1-9. ISBN: 978-80-7318-848- 1.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Improving of Ray- tracing Method for Numerical Modeling of Lighting Systems. In Progress In Electromagnetics Research Symposium. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 161-164. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; KUBÁSEK, R.; FIALA, P. Fiber Optic Current Sensing in Pulsed Power Application. In Progress In Electromagnetic. Progress In Electromagnetics. 1. Moskva: PIERS, 2009. s. 1048-1052. ISBN: 978-1-934142-10- 3. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; KALÁB, P. Vlastnosti stínících materiálů. In Diagnostika ' 09. 1. Plzeň: ZČU v Plzni, 2009. s. 291-294. ISBN: 978-80-7043-793- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; KADLEC, R. Utilization of Faraday Mirror in Fiber Optic Current Sensors and Experiments. In Progress In Electromagnetics Research Symposium. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 142-146. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. Characterisation and Testing Shielding Fabrics. In PIERS 2009. 1. Moskva: PIERS 2009, 2009. s. 1211-1214. ISBN: 978-1-934142-10- 3.
  Detail

  JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. CHANGE DETECTION IN THE VIDEO SEQUENCES WITH SMALL DENSITY OF INFORMATION. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. s. 142-146. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail

  JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. A Passive Optical Location Implemented on the One- board Computer. In Proceedings of the Progress In Electromagnetics Research symposium. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. s. 214-218. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail

  JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R. A Passive Optical Location Implemented on the One- board Computer. In Progress In Electromagnetic. Progress In Electromagnetics. Cambridge, USA: The electromagnetics academy, 2009. s. 214-218. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Propagation of Light as Electromagnetic Waves in Design of Lighting Systems. In Recent Advances in Numerical Modelling. Polsko: 2009. s. 1-4. ISBN: 978-83-922095-8- 4.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. Characterisation and Testing Shielding Fabrics. In Progress In Electromagnetic. Progress In Electromagnetics. Moskva: PIERS 2009, 2009. s. 1211-1214. ISBN: 978-1-934142-08- 0. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; KADLEC, R. Utilization of Faraday Mirror in Fiber Optic Current Sensors and Experiments. In Progress In Electromagnetics Research Symposium. Cambridge: The Electromagnetic Academy, 2009. s. 142-146. ISBN: 978-1-934142-08- 0.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P. Optické metody měření elektrických veličin v pulsně výkonových aplikacích. Jemná mechanika a optika, 2009, roč. 2009, č. 10, s. 282-291. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Suppression of polarimetric birefringence effect in optical fiber and its application for pulsed current sensing. In 2009 Waveform Diversity & Design Conference Proceedings. Orlando, USA: IEEE, 2009. s. 173-177. ISBN: 978-1-4244-2971- 4.
  Detail

  KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Noise Spectroscopy in Micro- Wave Material Structure Examination. In Progress In Electromagnetics. Progress In Electromagnetics. 1. Moskva: PIERS, 2009. s. 1-4. ISBN: 978-1-934142-10- 3. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; HADINEC, M.; KADLEC, R. MEASUREMENT OF PULSED QUANTITIES BY ORTHOCONJUGATE RETROREFLECTOR. In EDS ' 09 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2009. s. 443-448. ISBN: 978-80-214-3933- 7.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; ROUBAL, Z. Modelig of air flow in the heat accumulator layer. In 10 th ABAF Brno 2009 Advanced Batteries, Accumulators and Fuel Cells. Brno: Akademické centrum GEPARD International, 2009. s. 150-153. ISBN: 978-80-214-3943- 6.
  Detail

 • 2008

  FIALA, P.; ŠÁDEK, V.; DOHNAL, P.; BACHOREC, T. Basic Experiments with Model of Inductive Flowmeter. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 996-1000. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical Model of Optimization Lead- Acid Accumulator Grids. Studies in Computational Intelligence, Springer Berlin / Heidelberg, 2008, roč. 2008, č. 119, s. 223-230. ISSN: 1860- 9503.
  Detail

  FIALA, P.; ŠÁDEK, V.; KŘÍŽ, T. Numerical Modeling of Electromagnetic Field a Tornado. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1128-1132. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BĚHUNEK, I. Numerical solution of phase change materials for thermal management of integrated circuit packages. Acta Technica ČSAV, 2008, roč. 53, č. 1, s. 295-308. ISSN: 0001- 7043.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of electromagnetic field in a tornado. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 08, č. 7, s. 265-268. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T. Analysis and Design of Minigenerator. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2008). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 749-753. ISBN: 978-1-934142-06- 6. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. Numerical Modelling of the Special Light Source with Novel R- FEM Method. Progress In Electromagnetics, 2008, roč. 2008, č. 2, s. 759-763. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; KŘÍŽ, T.; KROUTILOVÁ, E. Design simulation and optimization the specific source of light. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-5. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T. Numerical analysis, design and tests of minigenerator. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-7. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P. Výkonový impulsní mikrovlnný generátor s virtuální katodou. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-10. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P.; KADLEC, R.; KŘÍŽ, T. Numerical modeling of EMHD tornado model. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-6. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T. NUMERICAL MODELLING OF THE SPECIAL LIGHT SOURCE WITH NOVEL R- FEM METHOD. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 08, č. 7, s. 269-272. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T. Nekonvenční zdroje elektrické energie - vibrační minigenerátor. Slaboproudý obzor, 2008, roč. 64, č. 3- 4, s. 24-28. ISSN: 0037- 668X.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z.; KOŇAS, P. A Passive Optical Location with Limited Range. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1011-1015. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; KADLEC, R. NUMERICAL MODELING OF NONTRIVIAL REFLECTING PARTS LIGHTS SYSTEMS. In EDS ' 08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 447-452. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KUBÁSEK, R.; JIRKŮ, T. The movement detection in the video sequence. In Proceedings of the International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3718- 0.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; STEINBAUER, M. A Novel Hypothesis for Quantum Physics, Model with Telegraphs Equation. PIERS ONLINE, 2008, roč. 4, č. 4, s. 425-428. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Experiments with the Effect of Non- homogenous Parts in Materials. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1020-1023. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K. An electric field test using the MRI. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2008). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 754-758. ISBN: 978-1-934142-06- 6. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  FIALA, P.; MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. Electric Field Measurement using MRI. In EDS 08 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 56-61. ISBN: 978-80-214-3717-3.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; MIKULKA, J.; BARTUŠEK, K. Experiments and numerical modeling of non- homogenous parts in materials. In EDS 08 IMAPS CS INTERNATIONAL CONFERENCE PROCEEDINGS. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 246-250. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K. An Electric Field Test with MRI , experiments and numerical modeling. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 0-9. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling and experiments of magnetic field deformation owing to susceptibility in samples measured using the magnetic resonance system. In ANSYS 2008. Luhačovice, Česká republika: 2008. s. 1-15. ISBN: 978-80-254-3355- 3.
  Detail

  ŠÁDEK, V.; FIALA, P.; HADINEC, M. The Numerical Modeling and Conformal Mapping Method Applied to the Strip- centered Coaxial Line Analysis. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1133-1136. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P.; HADINEC, M. Design Simulation and Optimization the Source of Light. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 893-897. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Utilization of Faraday mirror in fiber optic current sensors. Radioengineering, 2008, roč. 17, č. 4, s. 101-107. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; MIKULKA, J. Numerical Modeling of Magnetic Field Deformation as Related to Susceptibility Measured with an MR System. Radioengineering, 2008, roč. 17, č. 4, s. 113-118. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  KADLEC, R.; DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Utilization of optical and calorimetric method in EMP identification. In The 18th International Conference "Electromagnetic disturbances EMD' 2008" proceedings. The 18th International Conference "Elekctromagnetic disturbances EMD' 2008" proceedings. Vilnius, Lithuania: Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidykla "Technika", 2008. s. 151-154. ISSN: 1822- 3249.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Kompenzace lineárního dvojlomu v magneto- optických vláknových senzorech. Jemná mechanika a optika, 2008, roč. 2008, č. 6, s. 166-171. ISSN: 0447- 6441.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling by Ray- tracing. In Proceedings of the International Workshop on Teleinformatics and Electromagnetic Field. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2008. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3718- 0.
  Detail

  KADLEC, R.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. NUMERICAL MODELING OF LIGHTING SYSTEMS. In EDS ' 08 IMAPS CS International Conference Proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 453-459. ISBN: 978-80-214-3717- 3.
  Detail | WWW

  BARTUŠEK, K.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Numerical modelling of magnetic field deformation owing to susceptibility in samples measured using the magnetic resonance system. Acta Technica ČSAV, 2008, roč. 53, č. 1, s. 249-266. ISSN: 0001- 7043.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; SZABÓ, Z.; BARTUŠEK, K. Experiments with accuracy of the air ion field measurement. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2008, roč. 08, č. 7, s. 276-279. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. The Back Reconstruction of Signals by the NMR Techniques. Studies in Computational Intelligence, Springer Berlin / Heidelberg, 2008, roč. 2008, č. 119, s. 139-145. ISSN: 1860- 9503.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; DOHNAL, P. The Measurement of Temperature Characteristics of Cu Bulk Resistivity. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2008). Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 764-768. ISBN: 978-1-934142-06- 6. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  HADINEC, M.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Method for Magnetic Field Approximation in MR Tomography. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1118-1122. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K.; SZABÓ, Z. Experiments with Accuracy of Air Ion Field Measurement. In PIERS 2008 Hangzhou. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1001-1005. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. TEORETICKÁ ANALÝZA ORTOKONJUGAČNÍHO REFLEKTORU. In Moderní směry výuky elektrotechniky a elektroniky. 2008. Brno: UO Brno. FEKT VUT v Brně, 2008. s. 138-141. ISBN: 978-80-7231-554- 3.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. Optical Methods Identifying of the Special Purpose Generator Pulses. In PIERS 2008 Hangzhou. Progress In Electromagnetics. Cambridge: The Electromagnetic academy, 2008. s. 1006-1010. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

 • 2007

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; DOHNAL, P. Properties and numerical simulation of CaCl2. 6H2O phase change. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 75-76. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical optimization of the lead- acid accumulator electrode grids. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 81-82. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; BACHOREC, T.; FIALA, P. Properties and Numerical Simulation of CaCl2. 6H2O Phase Change. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 550-554. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Turbulence Modeling of Air Flow in the Heat Accumulator Layer. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 556-561. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P. Identifying of the Special Purpose Generator Pulses. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 560-564. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KROUTILOVÁ, E.; BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical Model of Optimization of the Lead- acid Accumulator Grids. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 569-572. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; BĚHUNEK, I. Numerical Model of Inductive Flowmeter. Progress In Electromagnetics, 2007, č. 1, s. 971-975. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R. High Power Generator Test, PGP- II. In 4th European Symposium on Non-Lethal Weapons : Non-Lethal Weapons: Fulfilling the Promise?. 1. Stadthalle Ettlingen, Germany: Fraunhofer Institute for Chemical Technology in Pfinztal, 2007. s. 1-12.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. Methods for high power EM pulse measurement. In 2007 International Waveform Diversity and Design Conference. Pisa, Italy: IEEE EMC Society, Michael T. Sheehan, Phone: 315-330-4484,Fax: 315-330-3703,Michael.Sheehan@rl.af. mil, 2007. s. 28-31. ISBN: 1-4244-1276- 5.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E. The Design of LVDS Bus with High EMC Compliance. In Proceedings of 17th International Conference Radioelektronika 2007. Brno: Brno University of Technology, 2007. s. 395 ( s.)ISBN: 978-1-4244-0821- 4.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. Optimální návrh měřicích systémů pulsních zdrojů pro volný prostor. Výzkumná zpráva. VUT FEKT. UTEE, FEKT VUT v Brně: 2007.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; STEINBAUER, M. Microgenerator modeling and experimental results. In IC - SPETO 2007. Zaklad Graficzny Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 15-16. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z. THE DESIGN OF A REACTOR CHAMBER WITH MICROWAVE HEATING. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-3. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Phase Change Materials for Thermal Management of IC Packages. Radioengineering, 2007, roč. 2007 (16), č. 2, s. 50-55. ISSN: 1210- 2512.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E. Turbulence modeling of air flow in the heat accumulator layer. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 102-106. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M. Phase change material for thermal management of IC packages. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 3-4. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. NUMERICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF LEAD- ACID ACCUMULATOR GRIDS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T. NUMERICAL MODEL OF INDUCTIVE FLOWMETER. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P.; BACHOREC, T. PROPERTIES AND NUMERICAL SIMULATION OF CaCl2. 6H2O PHASE CHANGE. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P. Turbulence Modeling of Air Flow in the Heat Accumulator Layer. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P.; BACHOREC, T. Properties and numerical simulation of CaCl2. 6H2O phase change. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 107-111. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E. AN OPTIMAL DESIGN OF LVDS BUS WITH HIGH EMS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. NUMERICAL MODELING OF THE SPECIAL LIGHT SOURCE WITH NOVEL R- FEM METHOD. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T. High EMC compliance LVDS bus design. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 45-46. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Special purpose measurement methods in single- shot applications. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 47-49. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Design, numerical analyis and test of HF absober. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 53-55. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; BĚHUNEK, I. Evaluation of EHD model of the inductive flowmeter. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 63-64. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; SZABÓ, Z. Testy pulsního výkonového generátoru PGV- II s výstupním výkonem do 20 GW. Výzkumná zpráva IV/ 06. 1. Brno: 2007. s. 1 ( s.)
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P. A Simple Numerical Simulation of Internal Structure of Particles Test. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 210-214. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P.; BĚHUNEK, I. Numerical model of inductive flowmeter. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 12-13. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; KOŇAS, P. A passive optical location with limited range. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 74-75. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  BACHOREC, T.; FIALA, P. Properties and numerical simulation of CaCl2. 6H2O phase change. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 125-126. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; SZABÓ, Z. Design, Numerical Analysis and Test of HF Absorber. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 403-407. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. The Optimal Design of the LVDS Bus with High EMS. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 532-536. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; KOŇAS, P. A Passive Optical Location with Limited Range. In Applied Electronics 2007. 1. Plzeň: Univeristy of West Bohemia, Pilsen, 2007. s. 57-60. ISBN: 978-80-7043-537- 3.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; BACHOREC, T.; BARTUŠEK, K. ACCURACY OF AIR ION FIELD MEASUREMENT. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E. Experiments of Accuracy Air Ion Field Measurement. PIERS ONLINE, 2007, roč. 3, č. 8, s. 1330-1333. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  FIALA, P.; BARTUŠEK, K. A SIMPLE NUMERICAL SIMULATION OF INTERNAL STRUCTURE OF PARTICLES TEST. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a Reactor Chamber with Microwave Heating. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 541-544. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P. A Simple Numerical Simulation of Internal Structure of Particles Test. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 565-568. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; BACHOREC, T.; KROUTILOVÁ, E. Numerical Modeling of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 578-581. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Numerical simulations of different particle behaviour approaches. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 73-74. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E.; DOHNAL, P.; BARTUŠEK, K. The phenomena of inhomogenity materials in NMR. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 55-56. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P. Reverse reconstruction of signals measured by the NMR techniques. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 67-68. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E. Experiments of Accuracy Air Ion Field Measurement. Progress In Electromagnetics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 396-399. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a reactor chamber with microwave heating. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 30-31. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. Model of a Reactor Chamber With Microwave Heating. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 351-355. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Properties of shielding fabrics - introduction. In IC SPETO 2007. UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 87-88. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; KOŇAS, P. A Passive Optical Location with Limited Range. Progress In Electromagnetics, 2007, roč. 2007, č. 1., s. 537-540. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical Modeling of the Special Light Source with Novel R- FEM Method. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. 2007. s. 574-577. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail | WWW

  DREXLER, P.; FIALA, P. Methods for HP EM pulse measurement. In 2007 International Waveform Diversity and Design Conference. 1. IWD, 2007. s. 28-31. ISBN: 1-4244-1276- 5.
  Detail

  ŠÁDEK, V.; HADINEC, M.; FIALA, P. The Calculation of the V- shape Microstrip Line Impedance by the Conformal Mapping Method. In Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2007). Progress In Electromagnetics. The Electromagnetic Academy, 2007. s. 400-402. ISBN: 978-1-934142-00- 4. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  JIRKŮ, T.; FIALA, P.; DREXLER, P. A passive optical location with limited range. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. The design of a reactor chamber with microwave heating. In IC - SPETO 2007. Wydrukowano w Zakladzie Graficznym Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 37-39. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. IDENTIFYING OF THE SPECIAL PURPOSE GENERATOR PULSES. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  ŠÁDEK, V.; FIALA, P. THE BOUNDARY ELEMENT METHOD IN THE STRIP- CENTERED COAXIAL LINE ANALYSIS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z. MICROGENERATOR MODELING AND EXPERIMENTAL RESULTS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-5. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. PROPERTIES OF SHIELDING FABRICS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DREXLER, P. SPECIAL PURPOSE MEASUREMENT METHODS IN SINGLE- SHOT APPLICATIONS. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; JIRKŮ, T. Numerical model and test of inductive flowmeter. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 28-33. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  HADINEC, M.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R.; SZABÓ, Z. Investigating of Shielding Fabric Materials. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 34-38. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Numerical model of optimization lead- acid accumulator grids. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 107-111. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical model of optimization lead- acid accumulator grids. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 255-256. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. DESIGN, NUMERICAL ANALYSIS AND TEST OF HF ABSORBER. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Methods for HP EM pulse measurement. IEEE SENSORS JOURNAL, 2007, roč. 7, č. 7, s. 1006-1011. ISSN: 1530- 437X.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KUBÁSEK, R.; STEINBAUER, M.; KOŇAS, P. A passive optical location with limited range. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 351-355. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. Problem of non- uniformity in materials. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 422-426. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; FIALA, P. High EMC - compliance LVDS bus. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 5-6. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; DREXLER, P. Methods for high power EM pulse measurement. In Future Security. Karlsruhe, Germany: Universitatsverlag Karlsruhe, 2007. s. 120-123. ISBN: 978-3-86644-147- 7.
  Detail

  FIALA, P.; KRÁL, B.; DREXLER, P. Measurement methods of pulsed power generators. In 4th European Symposium on Non-Lethal Weapons : Non-Lethal Weapons: Fulfilling the Promise?. 1. Karlsruhe, Germany: Frauenhofer- Institut ICT, 2007. s. 1-12.
  Detail

  JIRKŮ, T.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P. Numerical modeling a microwave heating with phase changes. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Combined methods for processor cooling, phase Change Materials for Thermal Management of IC Packages. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical modeling of air flow in the heat accumulator layer. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  KOŇAS, P.; FIALA, P. Výpočty metodou konečných prvků na homogenních clusterech a výpočetních gridech. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-10. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; STEINBAUER, M.; FIALA, P. Optical methods for extreme level measurement. In 2007 International Waveform Diversity and Design Conference. Pisa, Italy: IEEE, 2007. s. 131-135. ISBN: 1-4244-1276- 5.
  Detail

  JIRKŮ, T.; FIALA, P.; KUBÁSEK, R.; DREXLER, P.; KOŇAS, P. AN OPTICAL LOCATION WITH LIMITED RANGE. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  HOLOUBEK, L.; FIALA, P. Passport reader - feasibility study. Interní dokument STMicroelectronics: 2007.
  Detail

  HOLOUBEK, L.; FIALA, P. Industrial embedded systems using CMOS cameras. In Applied Electronics 2007 - Sborník referátů mezinárodní konference. Univerzitní 8, 306 14 Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2007. s. 85-88. ISBN: 978-80-7043-537- 3.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P. Reverse Reconstruction of Signals Measured by the NMR Techniques. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerické modelování nehomogenity v materiálech. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu. cz, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 1-8. ISSN: 1802- 4564.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. The effect of non- homogenous parts in materials. PIERS ONLINE, 2007, roč. 3, č. 8, s. 1245-1249. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; RYCHNOVSKÝ, J.; FIALA, P. T1 Relaxation Time of the Xenon 129 Influenced by Magnetic Susceptibility of the Laboratory Glasses. PIERS ONLINE, 2007, roč. 3, č. 8, s. 1241-1244. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  HADINEC, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic Field Approximation in MR Tomography. PIERS ONLINE, 2007, roč. 3, č. 8, s. 1250-1253. ISSN: 1931- 7360.
  Detail

  HADINEC, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Magnetic field approximation in MR tomography. In PIERS Proceeedings. The electromagnetics academy, 2007. s. 372-375. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; DOHNAL, P. The Phenomena of Inhomogeneity Materials in NMR. In TIEF 2007. Paris: UTEE, FEKT VUT v Brně, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-214-3476- 9.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; BACHOREC, T.; KROUTILOVÁ, E. Numerical modeling of accuracy air ion field measurement. In IC - SPETO 2007. Zaklad Graficzny Politechniki Slaskiej w Gliwicach, 2007. s. 35-36. ISBN: 978-83-85940-29- 6.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Inversion reconstruction of signals measured by the NMR techniques. Progress In Electromagnetics, 2007, roč. 1, č. 1, s. 363-366. ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; RYCHNOVSKÝ, J.; FIALA, P. T1 relaxation time of the Xenon 129 influenced by magnetic susceptibility of the laboratory glasses. In Proceeding of PIERS. The Electromagnetic Academy, 2007. s. 392-395. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. The effect of non- homogenous parts in materials. In Proceedings of PIERS. The electromagnetics academy, 2007. s. 367-371. ISBN: 978-1-934142-00- 4.
  Detail

  JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical Modeling of the Heterogeneous Materials. In International conference on Applied Electronics 2007. 1. Plzeň: University of West Bohemia, Pilsen, 2007. s. 101-104. ISBN: 978-80-7043-537- 3.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; JIRKŮ, T.; KROUTILOVÁ, E. Experiments of accuracy air ion field measurement. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; HADINEC, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. The reverse reconstruction of results obtained from the numerical simulation of MR signal. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 15-16. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; HADINEC, M.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling of inhomogeneity in materials. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 9-10. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. A Simple Numerical Simulation of Internal Structure of Particles Test. In AMTEE 07. Plzeň: University of West Bohemia, 2007. s. 1-2. ISBN: 978-80-7043-564- 9.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. The back reconstruction of signals by the NMR techniques. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 484-488. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; DREXLER, P.; FIALA, P. A simple numerical simulation of internal structure of particles test. In ISEF' 2007 BOOK OF DIGESTS. Czech Republic, Praha: Czech Technical University, 2007. s. 72-73. ISBN: 978-80-01-03784- 3.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Simulation of the inhomogeneities in real materials. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 215-220. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P.; BACHOREC, T.; STEINBAUER, M. Accuracy Measurement of Air Ion Concentration. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 173-177. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Model of the homogeneous material for the NMR techniques. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 221-226. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; STEINBAUER, M.; BARTUŠEK, K. Numerical model and test of isolated inhomogenity. In Electronic Devices and Systems EDS ' 07 IMAPS CS International Conference 2007. Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/ 1: Ing. Zdeněk Novotný, CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2007. s. 227-231. ISBN: 978-80-214-3470- 7.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. The back reconstruction of signals by the NMR techniques. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DĚDKOVÁ, J.; BARTUŠEK, K. Problem of non- uniformity in materials. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  BARTUŠEK, K.; FIALA, P. A simple numerical modeling EHD particles test. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-6. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling and tests of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In 15. Ansys Users Meeting. Lednice: 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-254-0301- 3.
  Detail

 • 2006

  STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Laboratorní světelný zdroj pro expozici rostlin. BRNO: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; FIALA, P. Model komory reaktoru s mikrovlnným ohřevem. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. The R- FEM numerical modeling method and model building. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Properties and solution of a heat accumulator layer. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice- Ustron: Silesian University of Technology, 2006. s. 93 ( s.)ISBN: 83-85940-28- 6.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Design and realization of the heat accumulator for solar thermal energy storage. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice- Ustron: Silesian University of Technology, 2006. s. 97 ( s.)ISBN: 83-85940-28- 6.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical analysis and Test of Pyramidal HF Absorber. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. s. 75 ( s.)ISBN: 978-80-7043-442- 0.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Methods for free-space ultra- short solitary EMP measurement. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 6, č. 5, s. 223-226. ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical modeling of the special light source. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling of Accuracy of Air Ion Field Measurement. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; KALÁB, P. Pulse current and power measurement in special purpose generators. In 16th International Conference DISEE 2006. Slovak University of Technology, 2006. s. 128 ( s.)ISBN: 80-227-2470- X.
  Detail

  SZABÓ, Z.; FIALA, P. Měření vlastností absorbčních tkaniv. 1. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KALÁB, P. The heat accumulator - design and operating features. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Numerical simulation of CaCl2. 6H2O phase change. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 264 ( s.)ISBN: 80-214- 3246.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; DREXLER, P. Sensor KEVCR- II. 1. Brno: UTEE FEKT, 2006. s. 1-62.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Senzor KEVCR- I. 1. Brno: UTEE FEKT, 2006. s. 1-45.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Návrh analytického vyhodnocení soustředěných parametrů návrhů měřicích transformátorů. 1. Brno: UTEE FEKT, 2006. s. 1-32.
  Detail

  VOJTEK, T.; STEINBAUER, M.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Gerdien condenser measuring and numerical modeling of air ion fields. In Applied Electronics 2006. 2006. s. 225-229. ISBN: 978-80-7043-442- 0.
  Detail

  DREXLER, P., FIALA P. Calorimetric sensor measurement of ultrashort electromagnetic pulse. In 2nd International Waveform Diversity and Design Conference, WDD 2006. Kauai Beach Hotel and ResortLihue; United States: 2nd International Waveform Diversity and Design Conference, WDD 2006, 2006. s. 1-4. ISBN: 9781538648483.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Numerical modeling of accuracy of air ion field measurement. Journal of Electrical Engineering, 2006, roč. 57, č. 8, s. 62-65. ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  VOJTEK, T.; SKOUPIL, T.; FIALA, P.; BARTUŠEK, K. Accuracy of Air Ion Field Measurement. Progress In Electromagnetics, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 412 ( s.)ISSN: 1559- 9450.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Energy balance and operating features of the heat accumulator. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 234 ( s.)ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical solution of the heat accumulator layer by means of FEM. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, roč. 2006, č. 5, s. 238 ( s.)ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Výpočet charakteru proudění a přestupu tepla ve svazku trubek. Energyspectrum - International e-Journal, www.energyspectrum. net, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 1 ( s.)ISSN: 1214- 7044.
  Detail

  DREXLER, P.; STEINBAUER, M.; FIALA, P. Vircator. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  DREXLER, P., FIALA, P. Identifying and measurement of quantities in pulsed power generators. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 376 ( s.)ISBN: 80-214- 3246.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. Calorimetric measurement of ultra- short electromagnetic pulses. In 2006 International Waveform Diversity and Design Conference. Lihue, HAWAII: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 978-1-4244-1275- 4.
  Detail

  STEINBAUER, M.; FIALA, P.; DREXLER, P. Measurement of Vircator Single- shot High Power EM pulse. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. s. 173 ( s.)ISBN: 978-80-7043-442- 0.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P.; VOJTEK, T. Design and Tests of Vibrational Minigenerators. In Applied Electronics 2006. Pilsen, Czech Republic: University of West BohemiaDepartment of Applied Electronics and TelecommunicationsUniverzitní 8306 14 PilsenCzech Republic, 2006. s. 71 ( s.)ISBN: 978-80-7043-442- 0.
  Detail

  DREXLER, P.; VESELÝ, M.; FIALA, P. The air ion fields measurement methods. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P. Solution of turbulence by means of FEM. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 270 ( s.)ISBN: 80-214- 3246.
  Detail

  DREXLER, P., FIALA, P. Measurement methods of air ion fields. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 337 ( s.)ISBN: 80-214- 3246.
  Detail

  FIALA, P., DREXLER, P. Measurement of vircator ultrashort electromagnetic pulse. In 2006 International Waveform Diversity and Design Conference. Lihue, HAWAII: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 1-946181-03- 01.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; BĚHUNEK, I. Návrh sběrnice LVDS - konzultace a výsledky. 1. Brno: TES s.r.o., 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; VOJTEK, T. Gerdien tube measurement method. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice- Ustron: Silesian University of Technology, 2006. s. 113 ( s.)ISBN: 83-85940-28- 6.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; KROUTILOVÁ, E. Measurement of ultra- short solitary electromagnetic pulses of vircator in free space. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice- Ustron: Silesian University of Technology, 2006. s. 105 ( s.)ISBN: 83-85940-28- 6.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical modeling of the special light source. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice- Ustron: Silesian University of Technology, 2006. s. 121 ( s.)ISBN: 83-85940-28- 6.
  Detail

  FIALA, P.; VOJTEK, T.; BĚHUNEK, I. Analysis and test of vibrational minigenerators. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON FUNDAMENTALS OF ELECTROTECHNICS AND CIRCUIT THEORY 2006. Gliwice- Ustron: Silesian University of Technology, 2006. s. 155 ( s.)ISBN: 83-85940-28- 6.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I.; VOJTEK, T. Minigenerator - analysis, design and test. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2006, č. 5, s. 241 ( s.)ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  FIALA, P. DTEEE - Department of Theoretical and Experimental Electrical Engineering. In ISTEE 2006 Proceedings of the International Seminar of Theoretical Electrical Engineering. Brno: Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of theoretical and experimental electrical engineering, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 1.
  Detail

  FIALA, P.; BĚHUNEK, I. Numerický model elektrod olověného akumulátoru. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Design, numerical analysis and test of HF absorber. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KUBÁSEK, R. Testy pulsního výkonového generátoru PGV- I s výstupním výkonem do 20GW. Výzkumná zpráva IV/ 06. 1. Brno: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P.; ŠPÉROVÁ, A. Finite element analysis of vibrational microgenerator. Acta Technica ČSAV, 2006, roč. 51, č. 3, s. 289 ( s.)ISSN: 0001- 7043.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Numerical and experimental analysis of power pulsed microwave generator. Acta Technica ČSAV, 2006, roč. 51, č. 3, s. 237 ( s.)ISSN: 0001- 7043.
  Detail

  FIALA, P.; SZABÓ, Z.; JIRKŮ, T.; DREXLER, P. Calorimetric sensor. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; DREXLER, P. Gerdien tube measurement method. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  DREXLER, P.; JIRKŮ, T.; SZABÓ, Z.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Návrh sběrnice LVDS s vysokou odolností EMC. In 14. ANSYS Users Meeting pro Českou republiku a Slovensko 2006. Tábor: SVS FEM s.r.o., Škrochova 3886/42, 615 00, Brno- Židenice, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-7764- 4.
  Detail

  BĚHUNEK, I.; FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. A heat acumulator layer - propertities and solution. In Proceedings of the International Workshop ISEP - UTEE 3. - 6. 9. 2006 Paris. L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France: L'Institut Supérieur d'Electronique de Paris, Paris, France, 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-3250- 0.
  Detail

  FIALA, P. Vliv biosféry na životní funkce člověka. In Česká elektrotechnická společnost. Praha: 2006. s. 1 ( s.)ISBN: 80-02-01865- 6.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. Methods for High Power EM Pulse Measurement. Radioengineering, 2006, roč. 15, č. 4, s. 43-49. ISSN: 1210- 2512.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. High power EM pulse calorimetric sensor - design and analysis. In Magnetic Measurement ' 06. 2006. s. 97 ( s.)ISBN: 80-227-2452- 1.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P. DESIGN AND REALIZATION OF MEASUREMENT METHODS FOR PROCESSES IN PULSED POWER GENERATORS. Journal of Electrical Engineering, 2006, roč. 57, č. 8, s. 96-99. ISSN: 1335- 3632.
  Detail

  FIALA, P.; JIRKŮ, T. Partial discharge modeling- I. 1. UTEE, Kolejní 4, Brno, Czech Republic: 2006. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. Sensors and Methods for Electromagnetic Pulse Identification. Sensors & Transducers, 2006, roč. 74, č. 12, s. 844-854. ISSN: 1726- 5479.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; KŘÍŽ, T.; FIALA, P. The optoelectronic systems as coupled problems. In Electronic Devices and Systems. Brno: VUT Brno, 2006. s. 382 ( s.)ISBN: 80-214-3246- 2.
  Detail

 • 2005

  SMUTNÝ, T.,KAFKA, V., BARTUŠEK, K., FIALA, P. Measurement of gradient magnetic field in NMR. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. s. 301-305. ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  STEINBAUER, M., BARTUŠEK, K., FIALA, P. Magnetic resonance imaging measurement of magnetic susceptibility. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. s. 313 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P. Measurement of air ions. In Applied Electronics. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. s. 305 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  FIALA, P.; ŠPÉROVÁ, A. Numerical analysis of vibrational generator. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on AEE 2005. Praha: WSEAS, 2005. s. 186 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  ZLOMEK, M.; FIALA, P. Numerical Modeling and Experimental Assessment of Voltage Sags Effects on Induction Machine Operation. In Proceedings of the 4th WSEAS Internation Conference on: Applications of Electrical Engineering (AEE '05). Prague: 2005. s. 190 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P. Accuracy of air ion field measurement. In Proceedings of the 4 th WSEAS International conferenc on AEE 05. Praha: WSEAS, 2005. s. 447 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; BARTUŠEK, K.; FIALA, P. Measurement of gradient magnetic field. In Proceedings of the 4 th WSEAS International conferenc on AEE 05. Praha: WSEAS, 2005. s. 451 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Progressive Methods in the Numerical Modeling by the Finite Elements. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on APPLICATIONS of ELECTRICAL ENGINEERING. Prague: The World Scientific and Engineering Academy and Society, WSEAS 2005, www.wseas. org, 2005. s. 182 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  SMUTNÝ, T.; KAFKA, V.; FIALA, P. Measurement of air ion fields. In 28th International Conference SPETO 2005. Gliwice, Polsko: Silesian University of Technology, 2005. s. 159 ( s.)ISBN: 83-85940-27- 8.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Application Thermal and Light Tasks Analogy. In Seminář Teorie Obvodů STO - 9, MODERNÍ SMĚRY VÝUKY ELEKTROTECHNIKY A ELEKTRONIKY, sborník semináře. Brno: Univerzita Obrany v Brně, Fakulta vojenských technologií, Vydáno ve spolupráci s VUT FEKT Brno, Vydavatelská skupina UO, 2005. s. 113 ( s.)ISBN: 80-7231-011- 9.
  Detail | WWW

  BARTUŠEK, K., FIALA, P. Měření teplotní charakteristiky měrného odporu měděného disku. In 13. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., Škrochova 42, Brno, 2005. s. B-2- 1 (B-2.9 s.)ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical Modelling the light systems by RFEM method. In Light Svetlo 2005, Zborník, proceeding. Bratislava: Typhoon, Obchodná 15, 811 06 BRATISLAVA, 2005. s. 229 ( s.)ISBN: 80-969403-0- 9.
  Detail

  Doc. Ing. Pavel Fiala, Ph.D., Ing. Eva Kadlecová, Ph.D., Ing. Tibor Bachorec. Modelování elektromagnetických polí, počítačová cvičení. Brno: VUT v Brně, FEKT, Údolní 53, 602 00, Brno, 2005. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  STEINBAUER, M., DREXLER, P., FIALA, P. Measurement of vircator ultra- short pulses power. In EDS ' 05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 177 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., STEINBAUER, M., FIALA, P. Numerical model and analysis of pyramidal HF absorber. In EDS ' 05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 160 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Numerical Modeling the Light Systems by the R- FEM Method and Measuring. In EDS ' 05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 434 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  FIALA, P., KOLÁŘOVÁ, E. Modeling electrical networks by stochastic differential equations. In Applied Electronics 2005. University of West Bohemia in Pilsen: 2005. s. 105 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical Modeling the light by the Finite Elements. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. s. 155 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; ZLOMEK, M.; FIALA, P. Numerical analysis and test of vibrational minigenerator. In Applied Electronics. Plzeň: University of West Bohemia, 2005. s. 159 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  DREXLER, P., ZLOMEK, M., FIALA, P. Numerical model of calorimetric sensor. In AMTEE ' 05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. s. 25 ( s.)ISBN: 80-7043-392- 2.
  Detail

  DREXLER, P., FIALA, P. FEM model of calorimetric sensor. In EDS ' 05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 133 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  DREXLER, P.; KROUTILOVÁ, E.; FIALA, P. Numerical analysis and test of vibrational minigenerator. In EDS ' 05 IMAPS CS International conference proceedings. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Brno, Ondráčkova 105, 2005. s. 137 ( s.)ISBN: 80-214-2990- 9.
  Detail

  FIALA, P. Modelování a návrh výkonového pulsního zdroje. Brno: VUTIUM Brno, 2005. s. 1-20.
  Detail

  STEINBAUER, M.; DREXLER, P.; FIALA, P. Measurement of vircator ultra- short solitary electromagnetic pulses. In Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on AEE ' 05. Praha: WSEAS, 2005. s. 454 ( s.)ISBN: 960-8457-13- 0.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Design of lighting engineering systems. In AMTEE ' 05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. s. 11 ( s.)ISBN: 80-7043-392- 2.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; ZLOMEK, M.; STEINBAUER, M.; FIALA, P. Numerical Analysis of Pyramidal HF Absorber. In AMTEE ' 05 Seventh International Conference on Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering Applied to Power. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, 2005. s. 17 ( s.)ISBN: 80-7043-392- 2.
  Detail

  DREXLER, P.; FIALA, P.; STEINBAUER, M. Measurement of Ultra- Short Solitary Electromagnetic Pulses. In Applied Electronics 2005. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2005. s. 85 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., ZLOMEK, M.,STAINBAUER, M., FIALA, P. Numerical analysis of pyramidal HF absorber. In Applied Electronics 2005. Plzeň: Unirversity of West Bohemia, 2005. s. 163 ( s.)ISBN: 80-7043-369- 8.
  Detail

  DREXLER, P., FIALA P. Calorimetric sensor measurement of ultrashort electromagnetic pulse. In Applied Electronics 2005. University of West Bohemia in Pilsen: 2005. s. 89 ( s.)ISBN: 80-70-43-369- 8.
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P.; STEINBAUER, M. Measurement of vircator ultra-short solitary electromagnetic pulses. In WDD 2006 - Proceedings. 2006 International Waveform Diversity and Design Conference. Kauai Beach Hotel and ResortLihue; United States: WDD 2006, 2005. s. 21-1 ( s.)ISBN: 978-153864848-3.
  Detail

  FIALA, P.; STEINBAUER, M.; KROUTILOVÁ, E.; ZLOMEK, M. Numerical analysis of pyramidal HF absorber. In 28th International conference on fundamentals of electrotechnics and circuit theory. IC- SPETO 2005. Gliwice: Institute of theoretical and industrial electrical engineering silesian university of technology, 2005. s. 27 ( s.)ISBN: 83-85940-27- 8.
  Detail

  PETR DREXLER, MARTIN ZLOMEK, PAVEL FIALA. Measurement of ultrashort electromagnetic transient pulse with calorimetric sensor. In IC- SPETO 2005. 28th international conference. Gliwice: Silesian university of technology, 2005. s. 63 ( s.)ISBN: 83-85940-27- 8.
  Detail

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E. Numerical modeling by the R- FEM method. In IC- SPETO 2005. 28- th international conference. Gliwice: Silesian university of technology, 2005. s. 151 ( s.)ISBN: 83-85940-27- 8.
  Detail

  FIALA, P.; ZLOMEK, M. Analysis of voltage sags effect on induction machine operation. In IC- SPETO 2005. Gliwice: Silesian university of technology, 2005. s. 257 ( s.)ISBN: 83-85940-27- 8.
  Detail

  BUKVIŠ, P., FIALA, P. Model mikrovlnného vysoušeče oleje. In 13. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., Škrochova 42, Brno, 2005. s. B-4- 1 ( s.)ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

  FIŠER, J., FIALA, P. Analýza elektrostatického pole VN kapacitního děliče. In 13. ANSYS Users' Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o., Škrochova 42, Brno, 2005. s. B-3- 1 ( s.)ISBN: 80-239-5675- 2.
  Detail

 • 2004

  PONČÍK, Z.; FIALA, P. Conception of electronic controled vibrational micro- generator. In Sborník příspěvků konference Radešín 2004. Brno: FEKT VUT Brno, 2004. s. 104 ( s.)ISBN: 80-214-2726- 4.
  Detail

  FIALA, P.; ŠPÉROVÁ, A. Analysis of vibrational microgenerator. In EMD 2004 The XIV international conference on electromagnetic disturbances. Vilnius, Litva: Vilnius Gediminas Technical University, 2004, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 9986-05-766- 3.
  Detail

  FIALA, P., ZLOMEK, M., DREXLER, P. Numerical analysis of calorimetric sensor. In 12. ANSYS Users Meeting for Czech Republic and Slovak. SVS FEM s.r.o. Brno, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  FIALA, P.; KROUTILOVÁ, E.; ZLOMEK, M.; STEINBAUER, M. Numerical analysis of pyramidal HF absorber. In 12. ANSYS Users Meeting for Czech Republic and SLovakia. SVS FEM s.r.o. Brno, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  FIALA, P., GESCHEIDTOVÁ, E., DREXLER, P. Ultra- short solitary electromagnetic pulses measurement and semiconductor testing. In Výkonová elektromagnetická pole v paxi a návaznost na EMC. Vyškov: VOP 026 Štenberk, s.p., 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P., KADLECOVÁ, E. Simple light guide modeling. In Applied Electronics 2004. PLzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2004. s. 240 ( s.)ISBN: 80-7043-274- 8.
  Detail | WWW

  FIALA, P., GESCHEIDTOVÁ, E., DREXLER, P. Measurement methods of ultrashort solitary electromagnetic pulses. In Applied Electronics 2004. International conference Pilsen, 8-9. september 2004. Plzeň: University of West Bohemia in Pilsen, 2004. s. 237 ( s.)ISBN: 80-7043-274- 8.
  Detail | WWW

  FIALA, P.; GESCHEIDTOVÁ, E.; STEINBAUER, M. Ultra- short solitary electromagnetic pulses measurement and semiconductor testing. In IC- SPETO 2004. Vol. 1. Polsko: 2004. s. 159 ( s.)ISBN: 83-85940-26- X.
  Detail

  FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Finite element method analysis of vibration micro- generator. In IC- SPETO 2004. Polsko: 2004. s. 79 ( s.)ISBN: 83-85940-26- X.
  Detail

  FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Analysis of vibration microgenerator. In Advances in electrical and electronic engineering. první. Žilina: Faculty of electrical engineering, University of Žilina, 2004. s. 217 ( s.)
  Detail

  FIALA, P., GESCHEIDTOVÁ, E., STEINBAUER, M. Measurement of ultra- short solitary electromagnetic pulses. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 2004, roč. vol. 1, č. vol. 1, s. 173 ( s.)ISSN: 1336- 1376.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E.; BERNARD, M.; FIALA, P. Využití světlovodů v laboratorní výuce osvětlovací techniky. 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Využití, měření a numerické modelování osvětlovacích soustav se světlovody. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2004. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Modeling of special electromagnetic problem. In Proceedings of the 10th conference Student EEICT 2004, Volume 3. Brno: Brno University of Technology, tisk : MSD, spol s.r.o.Skorkovského 70a, Brno, 2004. s. 418 ( s.)ISBN: 80-214-2636- 5.
  Detail | WWW

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. New Directions in Modeling the Lighting Systems. Radioengineering, 2004, roč. Volume 13, č. Number 4, s. 75 ( s.)ISSN: 1210- 2512.
  Detail | WWW

  GESCHEIDTOVÁ, E.; STEINBAUER, M.; FIALA, P. Measurement of Ultra- Short Solitary Electromagnetic Pulses. In Progress in Electromagnetic Reasearch. Pisa: University of Pisa, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 88-8492-268- 2.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P., ZLOMEK, M. Numerical methods of the optical systems. In 11th Electronic Devices and Systems Conference 2004, Proceedings. Brno: VUT v Brně, Antonínská 548/1, 602 00, Brno, 2004. s. 464 ( s.)ISBN: 80-214-2701- 9.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Numerical modeling of light problem. In Proceedings of the 5th International Conference ELEKTRO 2004, NEW TRENDS IN DIAGNOSTICS AND REPAIRS OF ELECTRICAL MACHINES AND EQUIPMENTS, Volume 2. 2. Žilina, Slovakia: Faculty of Electrical Engineering, University of Žilina, Slovakia, EDIS - Žilina publishers, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-8070-252- 7.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Modeling of simple light problems. In Modeling of simple light problems. Brno: VUT v Brně, FEKT, ÚEEN, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Modelování a možnosti využití dutých světlovodů. In Elektroenergetika 2004. Ostrava: VŠB- TU Ostrava, 2004. s. 1 ( s.)ISBN: 80-248-0612- 6.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., FIALA, P. Light guide modeling. In Energy Forum 2004. II. Sofia: Technical University - Sofia, 2004. s. 338 ( s.)ISBN: 80-986-1619- 1.
  Detail

  FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Analysis of gravitational generator by using finite element method. In ICEM 2004. Polsko: Krakowská technická universita, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P.; DREXLER, P. Návrh úprav měřicí kalorimetrické metody. I/ 04. Brno: Laboratoř modelování a optimalizace v elektromechanických systémech FEKT VUT v Brně, 2004. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

 • 2003

  FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. Finite element method analysis of gravitational microgenerator. In Sborník přednášek, 11.ANSYS and STAR-CD Users´ Meeting. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-1598- 3.
  Detail

  FIALA, P. Finite element method analysis of an electromagnetic field inside a pulsed power generator. In Non- Lethal Capabilities Facing Emerging Threats. Karlsruhe, Germany: Fraunhofer-Institut fur Chemische Technologie, DWS Werbeagentur und Verlag GmbH, Karlsruhe, 2003. s. 500-510.
  Detail

  KROUTILOVÁ, E., FIALA,P. Illumination of Interiors by the Hollow Light Guides. 2003, roč. 2003, č. 1, s. 1 ( s.)
  Detail

  FIALA, P. Finite element method analysis of pulsed power generator, measuring of ultrashort magnetic pulses. In 10- th Electronic devices and systems conference 2003. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2452- 4.
  Detail

  FIALA, P. Koncepce a návrh kalorimetrického čidla ultrakrátkého elektromagnetického impulsu. I/ 04. Brno: Prototypa a.s. Hudcova 78, Brno, 2003. s. 1-35.
  Detail | WWW

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Illumination of interiors by the Hollow Light Guides. In 14.mezinárodná konferencia SVETLO 2003, 14th International Conference LIGHT 2003. Bratislava: 2003. s. 84 ( s.)ISBN: 80-233-0488- 7.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Illumination of interiors by the hollow light guides. In Světlo - Light 2003. 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-233-0488- 7.
  Detail

  FIALA, P. Illumination of interiors by the hollow light guides. In 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-233-0488- 7.
  Detail

  BERNARD, M., FIALA, P., KADLECOVÁ, E. Illumination of Interiors by the Hollow Light Guides. ElectronicsLetters.com - http://www.electronicsletters. com, 2003, s. 1 ( s.)ISSN: 1213- 161X.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Simple sources of light analysis with finite element method. In Elektrotechnika a informatika 2003, část třetí Elektroenergetika. Elektrotechnika a informatika 2003, 15. - 16. října 2003, Zámek Nečtiny: 2003. s. 19 ( s.)ISBN: 807082-983- 4.
  Detail

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Prospects of light guides in interior lighting and applications of analysis with method of limited elements for simple source of light. In V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, 18-21 października 2003r. V Ogólnopolskie Warsztaty Doktoranckie, 18-21 października 2003r.,Istebna-Zaolzie, Schronisko PTSM "Zaolzianka": 2003. s. 1 ( s.)
  Detail

  ŠPÉROVÁ, A., FIALA, P. Analysis of gravitational microgenerator. In Elektrotechnika a informatika 2003. 2003. s. 128 ( s.)
  Detail

  KADLECOVÁ, E., BERNARD, M., FIALA, P. Osvětlování interiérů prostřednictvím světlovodů. In Sborník příspěvků a prezentací akce Odborné semináře 2003. Brno: UREL FEKT VUT v Brně, 2003. s. 1 ( s.)
  Detail | WWW

  ŠPÉROVÁ, A., FIALA, P. Vibrational microgenerator. In Proceedings og Second International Conference of Central European Energy, Efficiency and Renewable Sources. 2003. s. 27 ( s.)
  Detail

  FIALA, P. Finite element method analysis of an electromagnetic field inside pulsed power generator. In Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-7082-960- 5.
  Detail

  FIALA, P., KADLECOVÁ, E., BERNARD, M. Simple lighting source analysis with finite element method. In 11. Ansys and Star-CD Users´ Meeting. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-1598- 3.
  Detail | WWW

  FIALA, P. Finite element method analysis of an electromagnetic field inside pulsed power generator. In Advanced Methods in the Theory of Electrical Engineering. Plzeň: 2003. s. 4 ( s.)ISBN: 80-7082-960- 5.
  Detail

  FIALA, P., ŠPÉROVÁ, A. FINITE ELEMENT ANALYSIS OF GRAVITATIONAL MICROGENERATOR. In 11.Ansy and Star-CD Users´ Meeting. Brno: 2003. s. 1 ( s.)ISBN: 80-239-1598- 3.
  Detail | WWW

 • 2002

  FIALA, P. Model Wienova filtru, Bmax=0. 6T. Model Wienova filtru Bmax=0. 6T. Model of Wien filter Bmax=0. 6T. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno, 2002.
  Detail

  FIALA, P. Model Wienova filtru, modifikovaná verze, Bmax=0. 6T. Model Wienova filtru, modifikovaná verze, Bmax=0. 6T. Model of Wien filter, modified version with Bmax=0. 6T. Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno: Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky, FEKT VUT Brno, 2002.
  Detail

  FIALA, P. Analýza pájení integrovaných obvodů metodou konečných prvků. In 10. ANSYS Users´ Meeting. Brno: Svs FEM s.r. o Brno, 2002. s. I-C- 3 ( s.)ISBN: 80-238-9394- 7.
  Detail

  FIALA, P. Analýza sdruženého elektromagnetického modelu pulsního zdroje napětí nebo proudu. Laboratoř modelování a optimalizace polí v elektromechanických systémech. 3/ 02. Brno: Prototypa a.s, Brno, 2002.
  Detail

  FIALA, P. Finite element method Analysis of a magnetic field inside a microwave pulsed generator. In 10. ANSYS Users Meeting. Brno: Svs FEM s.r. o Brno, 2002. s. 1-6. ISBN: 80-238-9394- 7.
  Detail

  FIALA, P., JÁNSKÝ, P. Model magnetického obvodu Wienova Filtru. In 10. ANSYS Users´ Meeting. Brno: SVS FEM s.r.o. Brno, 2002. s. I-C- 9 ( s.)ISBN: 80-238-9394- 7.
  Detail

  DĚDKOVÁ, J., FIALA, P. Elektromagnetismus, návody k laboratorním cvičením. Brno: 2002. s. 1 ( s.)ISBN: 80-214-2242- 4.
  Detail

  RAIDA, Z., FIALA, P. Počítače a programování 2. Edice "Elektronická skripta". Brno: FEKT VUT v Brně, 2002.
  Detail

  FIALA, P., DĚDEK, L., DĚDKOVÁ, J. Numerical modeling of an inductive flowmeter with an irregular velocity distribution. In The 10th International IGTE Symposium on Numerical Field Calculation in Electrical Engineering. Graz, Rakousko: TU Graz, 2002. s. 101 ( s.)
  Detail

 • 2001

  FIALA, P. Analysis of a coupled electromagnetic model of smoothing choke. In 9.ANSYS Users Meeting, Česká republika a Slovensko, 25.9-26.9.2001 Třešť Sekce C 1-28, p,6. Brno: SVS FEM s.r. o Brno, 2001. s. 6 ( s.)
  Detail

  FIALA, P. Coupled electromagnetic model of smoothing choke. In AMTEE´ 01. Plzeň: KTE-FEL- ZČU v Plzni, 2001. s. C05 ( s.)ISBN: 80-7082-756- 4.
  Detail

  FIALA, P. Model indukčního průtokoměru. In 9. ANSYS Users Meeting, Česká republika a Slovensko, 25.9-26.9.2001 Třešť Sekce C 1-28, p,6. Brno: SVS FEM s.r. o Brno, 2001. s. 6 ( s.)
  Detail

  DĚDKOVÁ, J., FIALA, P., EL GHANNAN, M., BURIAN, I. Laboratorní cvičení z elektromagnetismu. Laboratorní cvičení z elektromagnetismu. Ing. Zdeněk Novotný CSc.,Brno, Ondráčkova 105: ÚTEE FEI VUT Brno, 2001. ISBN: 80-214-1807- 9.
  Detail

 • 2000

  FIALA, P. Učební texty pro kurs Užitý elektromagnetizmus. 2000.
  Detail

  FIALA, P. Učební texty pro kurs Užitý elektromagnetizmus. - elektronická podoba PDF. 2000.
  Detail

  FIALA, P. Řešené příklady pro numerická cvičení v kurzu elektromagnetismu. II vydání. 2000.
  Detail

  FIALA, P. Modelování přechodných dějů spojením metody konečných prvků a modelu se soustředěnými parametry. In 2000.
  Detail

  FIALA, P. Optimalizace tvaru a rozložení vinutí měřicího transformátoru. In 2000.
  Detail

  DĚDEK, L., FIALA, P., BACHOREC, T. Příspěvek k použití vysokofrekvenčního modulu. In 2000.
  Detail

 • 1999

  FIALA, P. Optimalizace v přístrojových transformátorech. In 1999.
  Detail

  FIALA, P. Analysis of high frequency power transformer. In 1999.
  Detail

  FIALA, P. Modelování měřicích transformátorů proudu při zkratu. VUT Brno: VUT Brno, 1999. s. 1-40.
  Detail

  FIALA, P., KONZBUL, P. Influence of eddy currents effect on checking gradient and shim magnetic field configurations for MRI. Journal of Electrical Engineering, 1999, roč. 50, č. 8/ s, ISSN: 0013- 578X.
  Detail

  FIALA, P. Coupled electromagnetic model of high frequency power transformer. In AMTEE´ 99. 1999. ISBN: 80-7082-541- 3.
  Detail

  FIALA, P. Coupled electromagnetic model of high frequency power transformer. In AMTEE´ 99 Advanced methods in the theory of electrical engineering. Plzeň: 1999. s. A17 ( s.)ISBN: 80-7082-541- 3.
  Detail

  FIALA, P. Modelování nerovnoměrného rozložení vinutí cívek transformátorů. In 1999.
  Detail

  FIALA, P. Modeling of a winding irregularity on concluded magnetic circuit. In 1999.
  Detail

 • 1998

  FIALA, P. Analýza vázaného elektromagnetického a tepelného pole ve vysokofrekvenčním výkonovém transformátoru s periodickým průběhem proudu. In 1998.
  Detail

  FIALA, P. a kol. ANSYS computation of eddy currnets influence at magnetic field checking. In 1998.
  Detail

  FIALA, P. Marquis Who´ s Who. 1998.
  Detail

  FIALA, P. Neřešené příklady pro numerická cvičení v kurzu elektromagnetismu. 1998.
  Detail

  FIALA, P. IBC Cambridge, England. 1998.
  Detail

  FIALA, P. Řešené příklady pro numerická cvičení v kurzu elektromagnetismu. 1998.
  Detail

 • 1997

  FIALA, P. Optimisation of a high voltage transformer. Journal of Electrical Engineering, 1997, roč. 48, č. 8/ s, s. 153 ( s.)ISSN: 0013- 578X.
  Detail

  FIALA, P. Limitation of 3D potential field analysis using the program ANSYS on PC and SG workstation. Journal of Electrical Engineering, 1997, roč. 48, č. 8/ s, s. 160 ( s.)ISSN: 0013- 578X.
  Detail

  FIALA, P. Optimisation of the high voltage current metering transformer. In AMTEE´ 97 Advanced methods in the theory of electrical engineering. Plzeň: 1997. ISBN: 80-7082-363- 1.
  Detail

  FIALA, P., BACHOREC, T. Limitation of 3D potential field analysis using the program ANSYS on PC and SG workstation. In AMTEE´ 97. 1997. s. 110 ( s.)ISBN: 80-7082-363- 1.
  Detail

 • 1995

  FIALA, P., BACHOREC, T. Rozšířený kurz programování pod MS WINDOWS. 1995.
  Detail

  FIALA, P. Kurz základy programování pod MS WINDOWS. 1995.
  Detail

  FIALA, P. Physical fields computer simulation of metering current transformer at short circuit test on the 3-D FEM model. In Analele universitatii din Oradea. 1995. s. 34 ( s.)ISBN: -1223- 2106.
  Detail

  FIALA, P. Physical fields computer simulation of metering current transformer at short circuit test on the 3-D FEM model. In 1995.
  Detail

  FIALA, P. The generalized model of metering current transformer. In 1995.
  Detail

 • 1994

  FIALA, P. Řešení kombinovaných polí v přístrojích VN. In 1994.
  Detail

  FIALA, P., BACHOREC, T. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru TPU 40. 1994.
  Detail

  FIALA, P. Výpočet elektrodynamických sil v proudovém transformátoru TPU 40. 1994.
  Detail

  FIALA, P. Contribution for the solution the electromagnetic field by FEM in time respecting the material hysteresis. In 1994.
  Detail

  FIALA, P. Contribution for the solution the electromagnetic field by FEM in time respecting the material hysteresis. In 1994.
  Detail

 • 1993

  FIALA, P., BACHOREC, T. Učební texty pro rozšířený kurz programování pod MS WINDOWS. 1993.
  Detail

  FIALA, P., BACHOREC, T. Učební texty pro kurz základy programování pod MS WINDOWS. 1993.
  Detail

  FIALA, P., BACHOREC, T. Učební texty pro kurz Systém MS WINDOWS. 1993.
  Detail

  FIALA, P., BACHOREC, T. Programování pod MS WINDOWS. In 1993.
  Detail

  FIALA, P., BACHOREC, T. Výukové programy C/C++ pro Windows. 1993.
  Detail

 • 1992

  FIALA, P. Učební texty pro kurz Programování pod MS WINDOWS. 1992.
  Detail

  FIALA, P., DĚDKOVÁ, J. Generace dat pro výpočet elektrostatického pole metodou hraničních prvků. In 1992.
  Detail

 • 1991

  FIALA, P. Bgrid- program generující data pro 3-D BEM elektrostatické pole, v1.2 . 1991.
  Detail

 • 1989

  FIALA, P. Optimalizace izolačních systémů. 1989.
  Detail

  FIALA, P. Vliv izolačních vrstev na elektrodách na elektrické pole. 1989.
  Detail

 • 1988

  FIALA, P. Výpočet elektrického pole průchodek pro třífázové zapouzdření. 1988.
  Detail

 • 1987

  FIALA, P. Výpočet elektrických polí metodou hraničních prvků. 1987.
  Detail

 • 1986

  FIALA, P. Příspěvek ke generaci elementů pro metodu hraničních prvků. 1986.
  Detail

*) Citace publikací se generují jednou za 24 hodin.